Srpska

¬ластодршци без порода

‘ото: Expressandstar.com ‘ото: Expressandstar.com
††††

£евреЉи су до разрушеЬа другог ’рама имали ¬елики —инедрион или —ангедрин. “о Ље био виши судски орган, коЉи Ље решавао наЉважниЉа животна питаЬа народа. —ве бесконачне ситнице су решавали мали судови на локалу, по градовима. ƒо вишег суда долазила су само питаЬа рата и мира, календара, богослужеЬа, богохуЪеЬа, смртне казне... ЅроЉ чланова веЮа Ље био непаран Ц 71 Ц како би се избегло нерешено стаЬе када треба да се донесе пресуда о сложеном проблему. » пошто Ље задатак —инедриона био несвакидашЬи и од животног значаЉа, тако су и захтеви за судиЉе били изванредни.

Ќа пример, требало Ље знати све основне Љезике и наречЉа Љедне области, како на саслушаЬима не би било неопходно присуство преводилаца. ѕостоЉао Ље старосни цензус, а захтев Ље било и задовоЪаваЉуЮе здравствено стаЬе. ЌесумЬиво Ц добар глас у народу, подробно познаваЬе ѕисма, чврсто држаЬе «акона и остало. »спадао Ље збор умних стараца богатих искуством, чиЉа памет ниЉе ослабила и коЉе снага Љош ниЉе напустила. —тарци, коЉима, по овоземаЪским мерама, више ниша ниЉе потребно, веЮ их искЪучиво интересуЉе праведно суРеЬе, испуЬеЬе «акона, народна добробит и слава ЅожиЉа.

ѕостоЉао Ље Љош Љедан неопходан услова, а то Ље да чланови —инедриона нису могли бити без порода. ЅезбрачЉа у »зраиЪу ниЉе било. »скЪучуЉуЮи малоброЉне случаЉеве, сви мушкарци су били ожеЬени. ј имати деце или не, то ниЉе само ствар супружника, веЮ и ќнога,  оЉи децу даЉе. ЅиблиЉско схватаЬе ниЉе могло да створи ништа слично савременоЉ фрази Ђнаправити децуї. ƒеца су се добиЉала на дар, али се никако нису Ђправилаї. ≈во наЉколоритниЉег примера односа према овом деликатном питаЬу: Ђј –ахиЪа видевши где не раРа деце £акову, позавиде сестри своЉоЉ, и рече £акову: ƒаЉ ми деце, или Юу умрети. ј £аков се расрди на –ахиЪу, и рече: «ар сам Ља а не Ѕог коЉи ти не да порода?ї (ѕостаЬе 30:1-2).

“ако, човек коме Ѕог ниЉе дао деце ниЉе могао бити члан —инедриона. ќн ниЉе крив за то, али ипак не може имати ту дужност. » ево због чега: Ъуди без порода су Ђсуровиї. „овек без деце, коЉи Ље достигао треЮе доба, коЉи ниЉе бдио над постеЪом сина, ниЉе у наручЉу држао своЉе унуке, ниЉе пристуствовао свадби своЉе Юерке, у принципу не може да асоцира окривЪене са своЉом децом или унуцима. ќни су за Ьега безнадежно далеки и туРи. “акав Ље смисао.

ћоже се, наравно, дискутовати о логици ове забране, али Љедино што данас у време слободе говора и умемо Ље да дискутуЉемо. ЅоЪе Ље дубЪе размислити, послушати ову необичну мисао. „овек увек поступа у складу са своЉим искуством. “ешко да Юемо у одреРеним ситуациЉама одбити да разликуЉемо, на пример, ратника од цивила, искусног човека од новаЉлиЉе. ” том смислу по животном искуству се разликуЉе човек без деце од човека са потомством. “а разлика, у веЮини случаЉева, ниЉе на корист првих.

јко су Ъуди без порода Ђсуровиї чак и онда када желе да имаЉу потомство, али им Ѕог не даЉе деце, шта онда реЮи за оне, коЉи се добровоЪно одричу од порода? „име Љош, осим себичности, осим жеЪе да Ђживе за себеї, можемо обЉаснити одсуство деце, код оних коЉи могу да их имаЉу. ћогу, али неЮе. Ќечовечност се не приказуЉе искЪучиво у црноЉ хроници. √аРеЬе од пуначких стомака, презир према пеленама, дечиЉем плачу Ље такоРе савремена форма варварства и нечовечности. » ако се можемо спорити око нечовечности Ъуди без порода, нечовечност себичЬака се не може довести у питаЬе.  ако Ље рекао Ђапостолї егоизма —артр: Ђѕакао, то су други Ъудиї. Ќеопходност прилагоРаваЬа некоме, узимаЬе у обзир нечиЉих интереса, делити своЉ комфор и лични простор са неким Ље неиздрживо за егоисту. Ђ£аї, Ђмениї, ЂмоЉеї, Ђимамї - то Ље срж лексикона егоисте и сходно томе Ьегове психологиЉе.

¬ратимо се —инедриону. ћоже ли неко ко Ље опседнут собом судити другима, решавати Ьихову судбину? «ар то ниЉе смртно опасно? «ар вам намере ЉевреЉских правника не изгледаЉу савршено правилно? ѕритом, реч Ђбоговиї, управо у множини, у —ветом ѕисму означава ЂсудиЉеї, оне коЉи пресуРуЉу у пословима других и утичу на Ьихове судбине. ѕосле £единог Ѕога, „иЉа се власт не оспорава, постоЉе мали Ђбоговиї, коЉе ми данас пише са малим словом. ќ томе говори 82. ѕсалам. ЌавешЮемо одломак из Ьега као цитат:

ЂЅог стаде на сабору ЅожиЉем, усред богова изрече суд:
ƒокле Юете судити неправо, и безбожницима гледати ко Ље ко?
—удите убогоме и сироти, оног кога гоне и ништега правдаЉте.
»збавЪаЉте убогога и ништега, из руке безбожничке отимаЉте.ї

 ао што видимо, говори се о судиЉама, као о Ђбоговимаї с малим словом.

£евреЉи данас немаЉу —инедрион. јли то ниЉе поента. ѕоента Ље да ли смо се приближили истини, да ли смо дотакли Ьен нерв? јко Љесмо онда Юе благодатне мисли бити неизбежне. ѕоЉашЬена истина увек меЬа живот, чак и ако то ниЉе толико приметно, колико бисмо ми хтели да буде.

 ао мост од историЉе и теориЉе ка реалности приметиЮемо следеЮе: лидери савремене ≈вропе немаЉу порода. “а тема Ље у последЬе време више пута покретана од стране разних новинара и блогера, на моЉе изненаРеЬе и тиху радост. Ќе радуЉе ме то што они немаЉу порода, веЮ то што се Љавно мЬеЬе креЮе у здравом правцу оцене реалности. ѕогледаЉмо Ц на челу Ќемачке, ‘ранцуске и ЅританиЉе се налазе ћеркелова, ћакрон и ћеЉ. —ве троЉе су у браку и све троЉе немаЉу порода. ЌемаЉу деце ни премиЉери »талиЉе, Ўведске и ’оландиЉе. »стини за воЪу, последЬи Ц ћарк –уте Ц Ље нежеЬа. Ѕез деце Ље и председник ≈вропске комисиЉе ∆ан- лод £ункер, иако Ље ожеЬен. “оЉест пред нама ниЉе усамЪени случаЉ, веЮ правило. “о Ље веома видЪиво, ако направимо пореРеЬе са западним политичарима из ближе прошлости. –ади се о правилу, коЉе Ље опазила веЮа група меРусобно неповезаних аналитичара и новинара.

—твар Ље, разуме се, и у демографиЉи, али не само у ЬоЉ. Ѕит Ље у дубинскоЉ промени погледа на свет савременог човека. » ствар Ље у психологиЉи Ъуди коЉи се одричу порода, као ЉедноЉ од врста психологиЉе егоизма, тоЉ мисаоноЉ рак рани савременог човечанства. —уштина може бити и у томе, да су измеЬеном човеку потребни измеЬени лидери. —ебичним масама су нужни одговараЉуЮи егоистични лидери, како би разумели Љедни друге и делили мисаоне координате. Ќису потребни очеви и маЉке, баке и деке. ѕотребни су конзумери роба и услуга, индивидуе са скупом права без обавеза, владари без Ќеба.

ћисли сам да су Ъуди коЉи се добровоЪно одричу порода склони суровости, моралноЉ равнодушности више од оних коЉима нису страни крст и радост родитеЪства. » дубински ми Ље блиска мисао да су судиЉе Ђбоговиї са малим словом. —ЉедиЬуЉуЮи обе мисли добиЉамо формулу: судиЉе без порода, а такоРе и владари, високи званичници, су Ђсурови боговиї. ј како Ље то бити под влашЮу Ђсурових боговаї, до детаЪа нам може испричати историЉа народа и цивилизациЉа. „ак и синтагма Ђвласт сурових боговаї сама о себи говори довоЪно изражаЉно.

ѕротоЉереЉ јндреЉ “качов
— руског јлександар АокиЮ

07 / 07 / 2017

   оментари:

  2017-07-13
  20:15
  —реЮко:
   ао и увиЉек отац јндреЉ као наЉпрецизниЉи хирург сецира духовно ткиво савременог човЉечанства и човЉека у Ьему. ЌаЉинтересантниЉе Ље што нам, из текста у текст, доказуЉе да Ље свака материЉална, физичка поЉава, само проЉава духовне. “ако и оваЉ текст маестрално свЉедочи о томе.
  ’вала оцу јндреЉу. ”виЉек ме натЉера на размишЪаЬе и некако срце и ум уздрхте и Љедноставно спознаЉем да читам сурову истину. Ќека √оспод сачува оца јндреЉа.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0