Srpska

÷ртица о хомосексуализму

ЌаЉвеЮа штета коЉу можемо учинити хомосексуалцима Ље прихватаЬе Ьихове „различитости“ као нечег друштвено прихватЪивог

††††

√одине 1974. —ветска здравствена организациЉа (—«ќ) изнела Ље саопштеЬе следуЉуЮи коме се од тада хомосексуализам неЮе више посматрати као болест, веЮ као „вариЉетет Ъудске природе“. —ви до тада лечени Ъуди, коЉи су и сами своЉе хомосексуалне проблеме сматрали болешЮу, или правилниЉе речено поремеЮаЉем, од тада су могли да себе посматраЉу као потпуно здраве особе. ќни, дакле, своЉу хомосексуалност не би требало да схватаЉу као проблем коЉи треба решавати. ќни постаЉу Ъуди са уроРеним „нормалним“ особинама, само другачиЉим од веЮине. ƒругим речима, неко ко Ље претходног дана био болестан и поремеЮен, следеЮег Љутра се пробудио као потпуно здрав човек, не променивши се нимало.

Ќаравно, свако ко иоле озбиЪно размишЪа о овим стварима схватиЮе да нечиЉа одлука, па макар била донета и од стране наЉуважениЉих светских лекара, сама по себи не може болесно стаЬе претворити у здраво. “ако на пример консензус мишЪеЬа лекара, коЉи сматраЉу да болест не постоЉи и да Ље пациЉент потпуно здрав, неЮе излечити нечиЉу главобоЪу, рак или леукемиЉу.

ќ £≈ƒ»Ќ—“¬” ћ”Ў ј–÷ј » ∆≈Ќ≈

—ве ово говоримо из разлога што живимо у времену када се непрекидно проповеда тзв. „другачиЉост“ Ъуди са хомосексуалним опредеЪеЬем, а одлучно се одбиЉа Ьихова поремеЮеност, или, да искористимо словенску реч, „изопаченост“.

ќва друга реч много потпуниЉе обЉашЬава и третира проблем о коме Ље реч. ”право нас реч „изопаченост“, или „изопачеЬе“, много боЪе него „болест“ и „поремеЮаЉ“ изводи на пут коЉи води до правилног разумеваЬа проблема хомосексуализма.

„»зопачити“ значи искварити нешто што Ље првобитно саздано или начиЬено врло добро. ћеРутим, сама реч „искварити“ Ље непотпуна, Љер она у себи не носи никакву свесну силу, па се тако може нека машина покварити Ц искварити, а она сама не може носити никакву кривицу. ” речи „изопачеЬе“ садржи се придев „опак“, што можемо тумачити као „зао“, „препреден“, „лукав“, а све су ово епитети коЉе везуЉемо за самог изумитеЪа и творца зла, Равола. “о би требало да значи да „изопачеЬе“ представЪа свесно и добровоЪно квареЬе, нечега што Ље у почетку саздано „врло добро“ (ѕост. 1, 31).

††††

”право на овом месту треба указати на саму разлику у половима, као нарочит дар од Ѕога човеку, дат ради ваплоЮеЬа пуноЮе Ъубави, као и ради раРаЬа деце. ћушкарац и жена се поЉавЪуЉу као два начина постоЉаЬа у ЉедноЉ ЪудскоЉ природи. –азлике меРу Ьима нису Љедино физичке. Ќешто што представЪа врлину мушкарца у много маЬоЉ мери се везуЉе за женски пол, и обрнуто. “ако, на пример, мушкарца краси храброст, одважност и одлучност, док жени више пристаЉу врлине попут скромности, нежности и стидЪивости. Ѕог Ље, ствараЉуЮи човека, начинио два пола коЉа се меРусобно допуЬуЉу и коЉи имаЉу потребу за сЉедиЬеЬем, не само у физичком смислу: „и оставиЮе човек оца свога и матер своЉу, и прилепиЮе се к жени своЉоЉ, и биЮе двоЉе Љедно тело (ѕост. 2, 24)“.

ќва реченица —ветог писма нам указуЉе на онтолошку истоветност мушког и женског и Ьихову тежЬу да остваре своЉу пуноЮу у сЉедиЬеЬу.  ао што Ље свима познато, Љедан од симбола брачног сЉедиЬеЬа Ље бурма коЉа се ставЪа на руку младенцима. Ѕурма Ље кружног облика, а круг представЪа потпуност и указуЉе на остварену не-прекинутост биЮа. ћушкарац и жена су нашли своЉу природну „половину“, коЉа им Ље до тада недостаЉала.

” брачном сЉедиЬеЬу раРа се „нови човек“, коЉи у себи садржи особине и оца и маЉке, те тако речи „и биЮе двоЉе Љедно тело“, можемо тумачити и у том контексту. ” полном сЉедиЬеЬу (односу), муж Ље дао „своЉе“, а жена „своЉе“, и родило се потпуно ново биЮе. „–азличитости“ оца и маЉке представЪаЉу заправо услов раРаЬа новог биЮа. Михова „физичка“ различитост предуслов Ље полног сЉедиЬеЬа, а на краЉу и раРаЬа детета. ћислимо да су ове чиЬенице свакоме Љасне.

«јЎ“ќ £≈ ’ќћќ—≈ —”јЋ»«јћ »«ќѕј„≈М≈

ƒа погледамо, са друге стране, шта се дешава у хомосексуалноЉ вези и зашто Ље називамо „изопачеЬем“ Ъудске природе?

” хомосексуалноЉ вези ниЉе могуЮ чин сЉедиЬеЬа ни по Љедном основу. Ќе постоЉи могуЮност употпуЬаваЬа своЉе природе. ” хомосексуалноЉ вези не постоЉи ни „полни однос“, Љер су за Ьега потребни „полови“, а овде Ље присутан само Љедан.

КудскоЉ природи Ље уроРена потреба за сЉедиЬеЬем са супротним полом. ѕонавЪамо да ово сЉедиЬеЬе обухвата осеЮаЬа коЉа су много шира од обичне тежЬе за физичким сЉедиЬеЬем.  олико Ље само кЬига, песама, музичких композициЉа, слика и многих других Ъудских дела посвеЮено управо овоЉ „природноЉ“ Ъубави измеРу мушкарца и жене. “а „природна“ Ъубав има потенциЉал да преРе у ону коЉа надилази саму природу. —етимо се само житиЉа „—ветог ѕетра и ‘еврониЉе“; сетимо се наЉлепших фресака коЉе прославЪаЉу непорочну Ъубав светог £оакима и јне.

††††

” хомосексуализму долази до замене ове Ъубави, коЉа природно живи у човеку, оном неприродном или, тачниЉе речено, „противприродном“. — обзиром да, као што смо веЮ рекли, у Ьему (хомосексуализму) не постоЉи могуЮност допуЬаваЬа различитих особина, нити „сЉедиЬеЬа“, он се успоставЪа „срамном симулациЉом различитости“. ѕошто се оваЉ чин гради на Ѕогомданим природним потенциЉалима различитих полова, онда он представЪа не само поремеЮаЉ, веЮ и дубинско изопачеЬе Ъудске природе и Ьеног назначеЬа.

—тога хомосексуализам (мужеложништво) представЪа наЉдубЪу страст, коЉа по своЉоЉ искварености у многоме превазилази страст блудничеЬа. —траст блудничеЬа представЪа егоистичко задовоЪаваЬе своЉе физичке потребе, без тежЬе да се у блудном односу заснуЉе Ъубавна веза са особом супротног пола, коЉа би као циЪ имала сЉедиЬеЬе у траЉну заЉедницу и раРаЬе деце у ЬоЉ. ћеРутим, блудник само тежи да задовоЪи своЉ телесни нагон према жени (или жена према мушкарцу), коЉи му Ље у природи веЮ дат. ќн чини грех, пре свега према врлини верности и Ъубави, када своди своЉе биЮе само на нагон коЉи Ље и животиЬама своЉствен.

—а друге стране, хомосексуалац изопачуЉе саму природу, усмераваЉуЮи своЉ полни нагон према особи истог пола. “раЉниЉе везиваЬе хомосексуалца за свог „партнера“ представЪа само хулну симулациЉу природне брачне Ъубави са коЉом, као што смо малопре обЉаснили, нема ничега заЉедничког.

ќн Ље на горем степену од блудника Љер помрачуЉе своЉу природну усмереност, потпуно Ље изопачуЉуЮи. «бог тога сматрамо да ниЉе нелогично сматрати да Ље хомосексуализам веома близак отвореном сатанизму.  ао што се сатана непрекидно изругуЉе ЅожЉим даровима у свако време и на сваком месту, тако се и хомосексуалац изругуЉе природи коЉу му Ље Ѕог као и сваком другом човеку даровао.

¬ероватно Юе многи поменути постоЉаЬе многих Ъуди коЉи показуЉу физичке особине супротног пола, што би требало да значи да су веЮ своЉом природом усмерени ка сЉедиЬеЬу са сопственим полом. ћеРутим, ти Ьихови недостаци управо доказуЉу да их треба лечити, и тако их, што Ље више могуЮе, привести у „природно стаЬе“. ƒаваЬе подршке у Ьиховом усмереЬу ка сопственом полу, на таЉ начин што Юемо им реЮи да Ље то за Ьих нормално и да не треба да се боре против своЉе хомосексуалне „природе“, заправо их закопава у дубоки духовни муЪ из кога се тешко излази.

Ќа краЉу треба реЮи да Ље хомосексуализам, као и свака друга страст, излечив. Куди коЉи су упали у ову врсту сагрешеЬа треба да се искрено покаЉу, молеЮи од Ѕога силу да изаРу из овог страшног глиба. ЌиЉе довоЪно да буду само „апстиненти“, веЮ да се избаве од свог острашЮеног порива. √оспод, коЉи Ље слепе и хроме исцеЪивао и мртве васкрсавао, помоЮи Юе и Ьима у Ьиховом путу ка спасеЬу. Ќа нама Ље да тим Ъудима помогнемо, нудеЮи им духовну заштиту.

††††

ѕокаЉаЬе, исповест кроз корениту одлуку да Юе се потрудити да униште у себи хомосексуалне склоности, и —вете таЉне ÷ркве, помоЮи Юе им да постану нова твар. Ќаша помоЮ се састоЉи у томе да разумемо претешко стаЬе у коме се налазе, да их не осуРуЉемо, веЮ да их, колико Ље то нама могуЮе, извлачимо из гротла у коЉи су упали.

—а друге стране, наЉвеЮа штета коЉу можемо учинити овим Ъудима представЪа прихватаЬе Ьихове „различитости“ као нечег нормалног и друштвено прихватЪивог.

Ќови —тандарт

11 / 06 / 2018

   оментари:

  2018-06-12
  21:28
  Nikola:
  Zapravo shvatih da hriscanin koji zeli da se pokaje treba prekinuti svaki odnos sa djevojkama samo nisam ukapirao da li to treba uraditi u svakom smislu jer samim upoznavanjem sa zgodnom-lijepom djevojkom dolazim do pomisli kako je osvojiti i na kakav nacin, ne znajuci kakva je osoba.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0