Srpska

»за проЉекта Дпомесне црквеУ у ”краЉини стоЉе власти, расколници и униЉати

“оком своЉе посете јтини митрополит ¬олоколамски »ларион, председник ќдеЪеЬа за споЪне црквене везе ћосковсковске ѕатриЉаршиЉе, дао Ље интервЉу грчкоЉ информативноЉ агенциЉи „–омфеа“.

††††

Ч ¬аше ¬исокопреосвештенство, ових дана сте у посети √рчкоЉ. ќ коЉем питаЬу Юе се дискутовати на састанку са ѕредстоЉатеЪем √рчке ѕравославне ÷ркве?

Ч  ао и увек, када долазим у јтину, и овог пута Юу се срести са ЅлажеЬеЉшим јрхиепископом јтине и све √рчке, £еронимом. –азговараЮемо о односу –уске и √рчке ѕравославне ÷ркве, али и о свеправославноЉ дневноЉ теми; на ту тему се накупило много питаЬа, о коЉима треба разговарати.

∆елео бих да испричам ЅлажеЬеЉшем £ерониму о ситуациЉи у ”краЉини и о тешком положаЉу у коЉем се сада налази канонска ѕравославна ÷рква. ќ томе Юу говорити на ћеРупарламентарноЉ скупштини ѕравославЪа. ¬рло Ље важно да ѕредстоЉатеЪ и Љерарси √рчке ÷ркве, а са Ьима и шира Љавност, имаЉу реалну слику о ономе што се догаРа у ”краЉини. ƒа знаЉу да се данас канонска ”краЉинска ѕравославна ÷рква, коЉоЉ припада велика веЮина украЉинаца, излаже дискриминациЉи, гоЬеЬима и беспримерном притиску од стране светске власти у тоЉ земЪи.

ѕритисак се врши да би канонска ÷рква признала проЉекат коЉи иницира држава, проЉекат ствараЬа „Љедне помесне цркве“. ” облику у ком су га замислиле украЉинске власти, такав проЉекат Ље немогуЮ и краЉЬе опасан по ÷ркву, с обзором да Ље Ьегова идеЉа да одвоЉи канонску ”краЉинску ѕравославну ÷ркву од ћосковске ѕатриЉаршиЉе и да Ље присаЉедини двема расколничким структурама. ќсим тога, наводи се да у проЉекат треба привуЮи униЉате. ”ниЉати су за то заинтересовани, с обзиром да према Ьиховим речима, та уЉедиЬена црква „треба да буде у Љединству са наследником светог ѕетра“, што значи, да у том случаЉу више не би била православна, него католичка. Ќа таЉ начин, враЮамо се на ситуациЉу из 1596. године, када Ље власт поЪско-литванске државе насилно униЉатила православни народ.

ѕорошенко и расколник ƒенисенко ѕорошенко и расколник ƒенисенко
††††

 ао што сам веЮ говорио, иза проЉекта „Љедне помесне цркве“ у ”краЉини стоЉе три силе: украЉинске власти, расколници и униЉати. —вака од ових сила има своЉ интерес. »нтерес украЉинске власти Ље у томе да пронаРе тему коЉа би ЉоЉ помогла да се одржи до избора, и да победи, што се сада чини скоро невероватним, изимаЉуЮи у обзир изузетно низак реЉтинг садашЬе власти. »нтерес расколника Ље у томе што Ьиме покушаваЉу да легитимишу све што су радили током протеклих 25 година. ј униЉати се надаЉу да Юе, уз помоЮ овог проЉекта ослабити ѕравославну ÷ркву и превести православне украЉинце у униЉате.

Ч ¬аше ¬исокопреосвештенство, недавна посета делегациЉе канонске ”краЉинске ѕравославне ÷ркве ‘анару, изазвала Ље велико интересоваЬе. ƒа ли нам можете реЮи нешто више о састанку? ƒа ли се ова посета може назвати исправним кораком?

Ч ѕре неколико дана, делегациЉа ”краЉинске ѕравославне ÷ркве Ље посетила ‘анар. ƒелегациЉу су чинила четири митрополита: ќдески јгафангел, ƒоЬецки »ларион,  аменец-подоЪски “еодор и ЅорисопоЪски јнтониЉе.

††††

ƒиЉалог у коЉем су, испред ¬асеЪенске ѕатриЉаршиЉе, учествовали ѕатриЉарх ¬артоломеЉ, митрополит ѕергамски £ован, митрополит √алски ≈мануил и митрополит —мирнски ¬артоломеЉ, траЉао Ље шест сати. “оком тих шест сати, учесници су излагали своЉе виРеЬе дате ситуациЉе. ћитрополит ѕергамски £ован Ље подсетио на догаРаЉ коЉи се одиграо пре триста година, када Ље  иЉевска митрополиЉа прикЪучена ћосковскоЉ ѕатриЉаршиЉи. “ада Ље он почео да развиЉа теориЉу према коЉоЉ Ље присаЉедиЬеЬе имало привремени карактер, а  иЉевски митрополит Ље, сходно одлуци тадашЬег ¬асеЪенског ѕатриЉарха, требало да се устоличава у ћоскви, али да се при томе подчиЬава ¬асеЪенском ѕатриЉарху.

” последЬе време смо доста истраживали у архивама. ѕронашли смо сву постоЉеЮу документациЉу у вези са тим догаРаЉима Ц 900 страница докумената, како на грчком, тако и на руском Љезику. ќни Љасно показуЉу да Ље  иЉевска митрополиЉа, одлуком ¬асеЪенске ѕатриЉаршиЉе, била у саставу ћосковске ѕатриЉаршиЉе, и нигде се не наводи привремени карактер те одлуке, никакве временске одреднице нису биле поставЪене. Ќи у Љедном од тих докумената ниЉе речено да Юе  иЉевска митрополиЉа бити у саставу ћосковске патриЉаршиЉе ни десет, ни двадесет, ни сто година. Ќикада за протекла три и више столеЮа ¬асеЪенски ѕатриЉарх ниЉе оспоривао пребиваЬе  иЉевске митрополиЉе у саставу ћосковске ѕатриЉаршиЉе Ц ни ѕатриЉарх ƒимитриЉе, ни Ьегови предходници, ни, садашЬи ѕатриЉарх ¬артоломеЉ.

ќсим тога, не смемо заборавити да Ље  иЉевска митрополиЉа у тренутку када Ље ушла у састав ћосковске ѕатриЉаршиЉе, териториЉално била много маЬа, него садашЬа ”краЉинска ѕравославна ÷рква ћосковске ѕатриЉаршиЉе Ц то Ље сасвим друга териториЉа, од оне коЉа Ље тада прикЪучена. ”право ова ”краЉинска ѕравославна ÷рква и представЪа Љедину канонску ѕомесну ”краЉинску ÷ркву.

Ќема потребе стварати неку нову „помесну цркву ”краЉине“, када ”краЉина има ѕомесну ÷ркву. “а ÷рква поседуЉе више од 12 хиЪада парохиЉа, преко 200 манастира, обЉедиЬуЉе милионе верника по читавоЉ териториЉи ”краЉине. » она ниЉе тражила аутокефалиЉу.

††††

≈пископат, свештенство и верници те ÷ркве су против аутокефалиЉе, што Ље врло убедЪиво потврдио јрхиЉереЉски састанак, коЉи Ље одржан у  иЉеву. 25. Љуна се прославЪао дан небеског покровитеЪа ЅлажеЬеЉшег митрополита  иЉевског и све ”краЉине ќнуфриЉа. ќкупили су се ахриЉереЉи из целе ”краЉине Ц око 70 архиЉереЉа. —аслушавши извештаЉ четворице митрополита о посети ‘анару, они су донели декларациЉу.

Ќадам се да Юе и грчки народ сазнати за ту декларациЉу преко ваших уважених медиЉа. Ќисам видео таЉ текст, Љер он Љош увек ниЉе обЉавЪен, али сам чуо од украЉинских архиЉереЉа да се у тоЉ декларациЉи говори о неопходности очуваЬа садашЬег статуса ”краЉинске ѕравославне ÷ркве. ќна одражава позициЉу верника, клира и епископата ”краЉинске ÷ркве у вези са датим питаЬем.

Ч “о што сте рекли ¬ладико, звучи врло убедЪиво. Ќа краЉу, желео бих да ¬ам поставим Љош Љедно питаЬе. –асколник ‘иларет се Љедном изЉаснио како планира да одузме и Ћавре, чим оствари горе наведену замисао.  ако бисте ¬и то прокоментарисали?

Ч ‘иларет ƒенисенко Ље током протеклих 25 година на разне начине обмаЬивао народ. —ада он убеРуЉе Ъуде да Юе ¬асеЪенски ѕатриЉарх у блискоЉ будуЮности дати аутокефалиЉу ЬеговоЉ структури. ѕри томе, он говори да, наводно, неЮе пристати ни на шта ниже од патриЉаршиЉе Ц ни на какву митрополиЉу или архиепископиЉу. ќн говори: „£а сам патриЉарх и остаЮу патриЉарх“. „ини се да Ље то наЉважниЉе што га занима, - да му не одузму патриЉаршиЉски аналав коЉи Ље незаконито присвоЉио.

Ћажни Ћажни "патриЉарх" ƒенисенко
††††

ќн веЮ говори о томе да, чим буде створена та нова, црквена структура, у Ьу Юе преЮи  иЉево-ѕечерска лавра, и ѕочаЉевска лавра. —хватате да верници неЮе препустити Ћавру? —ада Ље око 50 храмова канонске ”краЉинске ÷ркве незаконито заузето од стране расколника. ¬рши се насиЪе над православним верницима. «амислите шта Юе се догодити ако расколници крену да заузимаЉу Ћавру. —купиЮе се хиЪаде Ъуди, браниЮе ове обитеЪи; пролиЮе се крв.  о Юе одговарати за крвопролиЮе? «ато, мислим да ни у ком случаЉу не треба то допустити.

—матрам да врло важан фактор диЉалога, коЉи Ље одржан у ‘анару, представЪа и то што Ље ѕатриЉарх ¬артоломеЉ подвукао: раскол Ље за Ьега раскол, а у ‘иларету ƒенисенко он види инициЉатора тог раскола. —ем тога, ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Ље рекао да Ъуди, коЉи шире сведочанства по коЉима Ље, наводно, веЮ написан “омос о аутокефалиЉи, представЪаЉу неприЉатеЪе ¬асеЪенског ѕатриЉарха. “акву информациЉу Ље дао на „ѕетом каналу“ украЉинске телевизиЉе Љедан архимандрит, близак одреРеним круговима ¬асеЪенске ÷ркве. ќн Ље рекао како Ље “омос веЮ написан, да Ље Ьегов аутор „гениЉални грчки каноничар, професор јтинског универзитета“. “а информациЉа Ље, наравно, изазвала изненаРеЬе у ”краЉини, али Ље ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Љасно рекао да нема никаквог томоса, а они коЉи шире лажне гласине да га има Ц да су то неприЉатеЪи ¬асеЪенске ÷ркве.

—ве стране процеса треба да схватаЉу одговорност за оно што се сада дешава, и за оно што Юе се дешавати. ƒелегациЉа ¬асеЪенског ѕатриЉарха обилази ѕомесне ѕравославне ÷ркве, како би установила, какав Ље став тих цркава према аутокефалиЉи ”краЉинске ÷ркве. 9.Љула делегациЉа Юе посетити ћоскву. ћи Юемо, наравно, пажЪиво саслушати аргументе, коЉе Юе пред нас изнети. ћислим да Ље наЉважниЉе да измеРу наше две ÷ркве, ¬асеЪенске и –уске почне озбиЪан диалог. —тава сам да Ље, индиректна размена мишЪеЬа, коЉа се одвиЉа последЬих месеци, измеРу осталог и преко средстава масовних информациЉа, неправилан начин решаваЬа проблема украЉинског раскола. —матрам да Ље наЉбоЪи начин за то Ц уЮи у преговоре.

„ини ми се да Ље врло важно да ѕомесне ÷ркве покажу солидарност коЉа представЪа залог Љединства ѕравославне ÷ркве. Ѕило коЉе подржаваЬе раскола може да ослаби то Љединство, а уз то, подржаваЬе раскола на Љедном месту, аутоматски буди расколнике и у другим местима.

–уска ѕравославна ÷рква ниЉе ништа маЬе од ¬асеЪенске заинтересована за то да се расколници врате ÷ркви. —матрамо да Ље пут повратка отворен за расколнике. —ем тога, не тако далеко, у децембру прошле године ‘иларет ƒенисенко се обратио епископату –уске ѕравославне ÷ркве на челу са ѕатриЉархом  ирилом, да Љедни другима опростимо грехе прошлости и кренемо путем диЉалога. Ќаша ÷рква Ље позитивно одговорила на добиЉено писмо. јли, чим Ље то постало познато, неко Ље опоменуо ‘иларета, и следеЮег дана Ље он Љавно негирао све оно што Ље написао у свом писму. “о значи да у ”краЉини постоЉе силе, коЉе не желе да се расколници врате ÷ркви канонским путем, веЮ насупрот, желе да легитимишу раскол.

“оком сусрета са украЉинским Љерарсима, ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Ље Љасно изЉавио да никакве легитимациЉе раскола неЮе бити, и то Ље врло важна изЉава. Ќадам се да Юе решаваЬе проблема украЉинског раскола иЮи искЪучиво канонским путем. Ќадам се да у основи одлуке ¬асеЪенског ѕатриЉархата у вези са овим питаЬем, не лежи концепциЉа коЉу Ље изложио митрополит ѕергамски £ован, - концепциЉа коЉа ниЉе основана на реалном познаваЬу ситуациЉе, веЮ на Љедностраном и необЉективном ослаЬаЬу на изворе тристагодишЬе старости.

Ч «ахваЪуЉем ¬ам се, ¬аше ¬исокопреосвештенство на прелепоЉ беседи.

Ч » Ља се ¬ама захваЪуЉем и желим вам успеха у тако важном задатку, коЉи годинама испуЬавате.

—а руског »ва ЅендеЪа

05 / 07 / 2018

   оментари:

  2018-07-06
  15:19
  Ѕранислав:
  ..ѕомоз Ѕог
  ќдличан интервЉу...Ља се питам како Юе се према овом питаЬу поставити духовна чада митрополита ѕергамског £ована из —рпске ѕравославне ÷ркве...а има их подоста...

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0