Srpska

ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Юе остати запамЮен као човек коЉи Ље изазвао раскол

ѕрви заменик председника —инодалног одеЪеЬа ћосковског патриЉархата за односе измеРу ÷ркве и друштва и медиЉа, члан ƒруштвене коморе –усиЉе, професор ‘илозофског факултета ћƒ” јлександар Ўчипков Ље у ексклузивном интервЉуу за –»ј Ќовости прокоментарисао наЉновиЉе кораке  онстантинопоЪског патриЉархата и у вези с тим Ц тему украЉинске аутокефалности. — Ьим Ље разговарао —ергеЉ —тефанов.

††††

Ч јлександре ¬ладимировичу, дословце недавно, 31. августа, сви смо били сведоци сусрета патриЉарха  ирила и патриЉарха ¬артоломеЉа у »стамбулу, и по завршетку овог сусрета речено Ље да био братски и да Ље одржан у духу меРусобног разумеваЬа. ћеРутим, буквално следеЮег дана на ‘анару Ље своЉ рад отпочео сабор константинопоЪских епископа Ц синаксис, и на Ьему Ље патриЉарх ¬артоломеЉ дозволио себи да изговори прилично оштре речи о ћосковском патриЉархату. Ќа коЉи начин се то може споЉити и схватити?

Ч ќднос патриЉарха  ирила према ¬асеЪенском патриЉарху ¬артоломеЉу Ље био и остаЉе братски. ћирно и стрпЪиво понашаЬе патриЉарха  ирила сведочи о овом братском односу. » све до последЬег тренутка патриЉарх  ирил Ље покушавао да постоЉеЮе проблеме реши у братском диЉалогу коЉи се по Ьеговим речима „одвиЉа унутар Љедног “ела Ц “ела £едне —вете и јпостолске ÷ркве <...> због чега имамо одреРену одговорност и обавезе, али нам то истовремено даЉе снагу и надахЬуЉе нас“.

Ч ƒа ли се после ЉучерашЬег именоваЬа егзарха од стране  онстантинопоЪа може говорити о даваЬу аутокефалности ”краЉинскоЉ цркви као о веЮ коначно донетоЉ одлуци?

Ч ¬ан сваке сумЬе, то Ље први корак на овом путу.

Ч ѕредставници ћосковског патриЉархата су Ључе коментаришуЮи ову одлуку истакли да Юе –уска ѕравославна ÷рква узвратити на одговараЉуЮи начин.  акав може бити оваЉ одговор?

Ч ƒа би схватио какав може бити одговор наш читалац треба да разуме свеукупну ситуациЉу. ”краЉина Ље канонска териториЉа ћосковског патриЉархата. ѕо правилима ƒругог ¬асеЪенског сабора епископи немаЉу права да кроче на туРу канонску териториЉу без позива. ” овом случаЉу су двоЉица егзарха, ƒанило и »ларион, упуЮена у  иЉев без договора с патриЉархом  ирилом и без договора с митрополитом ќнуфриЉем, “о представЪа отворено кршеЬе древних правила.

«ато ово оцеЬуЉем као отворену обЉаву рата. —еЮате се: „ иЉев Ље бомбардован, обЉавЪен нам Ље почетак рата“? ќвде се ради о истоЉ ствари, само што Ље у питаЬу верски рат.

Ч Ўта се криЉе иза овог поступка патриЉарха ¬артоломеЉа?

Ч ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Ље опседнут идеЉом источног папизма. ќн саЬа о томе да постане Љедини поглавар целог ¬асеЪенског православЪа по аналогиЉи с –имокатоличком црквом. ¬артоломеЉ Ље формулисао следеЮу идеЉу. ќн Ље рекао да  онстантинопоЪ поседуЉе извесну мистичку искЪучивост у пореРеЬу с другим ѕравославним ÷рквама, да  онстантинопоЪ представЪа „етос православЪа“.  Ъучна реч Ље „етос“. Ўта Ље то? ≈тос Ље скуп извесних стабилних, универзалних и непромеЬивих црта карактера човека, народа и неке социЉалне групе. ¬артоломеЉ каже да Ље он носилац еталона „етоса ѕравославЪа“. “о одмах подразумева да су све друге ÷ркве несавршене и да треба да се потчиЬаваЉу ‘анару. ќваЉ занимЪив пример верског расизма Юе сигурно уЮи у будуЮе уЯбенике из политикологиЉе.

††††

 ако Юе друге ÷ркве реаговати на ово? Ќаравно, негативно. ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Ље 7. септембра ушао у историЉу ѕравославне ÷ркве као човек коЉи Ље изазвао раскол. ѕре свега говорим о смисаоним, теоретским стварима. јли су и канонска териториЉална питаЬа изузетно важна, пошто се не ради о животиЬама, веЮ о Ъудима Ц хришЮанима коЉи живе на овим просторима.

ќво ниЉе први пут да се  онстантинопоЪ креЮе у правцу раскола. јко погледамо историЉу сетиЮемо се да Ље управо  онстантинопоЪ био инициЉатор преласка ѕравославЪа на нови календар. ќваЉ календарски раскол до данашЬег дана ниЉе исцеЪен. ƒео ѕомесних ÷ркава Ље под утицаЉем  онстантинопоЪа прешао на нови календар, а део, као –уска ѕравославна ÷рква, ниЉе прешао. ” £еладскоЉ ÷ркви у √рчкоЉ милиони верника нису признали ову реформу.

Ўто се тиче односа измеРу  онстантинопоЪа и ћоскве, не знам да ли наши читаоци знаЉу да Ље 1920-их година  онстантинопоЪ подржао обновЪенчески раскол у ———–. ќваЉ раскол Ље био створен вештачки, а подржали су га “роцки и други боЪшевици.  онстантинопоЪ Ље тада тражио да се свети патриЉарх “ихон одрекне своЉих овлашЮеЬа и да оде у пензиЉу. ” то време Ље наша ÷рква у наЉтежим условима сачувала чистоту ѕравославЪа.

††††

» шта услед тога имамо данас? ѕознато Ље да  онстантинопоЪ проповеда либерални тренд у ѕравославЪу. –ади се о заЉедничким молитвама с протестантима и католицима, што у ѕравославЪу, благо речено, ниЉе пожеЪно. ¬артоломеЉ Ље ових дана озаконио други брак за клирике Ц и то Ље ствар коЉа Ље забраЬена по канонима светих отаца ÷ркве. ќд Ьих стално потичу и полупровидне алузиЉе на допустивост нетрадиционалне сексуалне ориЉентациЉе и тако даЪе.

ћосква Ље, напротив, оличеЬе конзервативног, традиционалног пута развоЉа у ѕравославЪу и брани чистоту верског учеЬа. ћеРутим, Љедна ствар су научне богословске дискусиЉе, а друга Ље отворено упадаЬе у туРу куЮу.

—едми септембар 2018. године Юе уЮи у историЉу као жалостан датум. “ог дана Ље ¬асеЪенски патриЉарх ¬артоломеЉ обЉавио и означио раскол у васеЪенском ѕравославЪу по либералном и конзервативном усмереЬу. » чиЬеница Ље да Ље стао на чело овог либералног правца.

Ч  акву реакциЉу ово може изазвати у православном свету?  ако се догаРаЉи могу даЪе развиЉати?

Ч ќво Юе несумЬиво изазвати врло оштру узвратну реакциЉу у разним ÷рквама. ѕатриЉарх ¬артоломеЉ Юе развиЉати своЉ „источни папизам“. –уска ÷рква неЮе моЮи да пристане на либерализациЉу верског учеЬа и распад црквеног устроЉства живота.

—матрам да пре свега треба сазвати меРуправославни црквени суд и изнети мишЪеЬе о антиканонским поступцима и Љеретичким идеЉама патриЉарха ¬артоломеЉа.

††††

ƒруга, и мислим неизбежна ствар, Љесте то што Юе се поставити питаЬе црквеног евхаристиЉског општеЬа. ¬елика Ље вероватноЮа да Юе се то десити. »з тога Юе проистеЮи одреРени практични кораци. ќгроман броЉ наше пастве налази се ван граница отаЯбине, измеРу осталог, у “урскоЉ. ќни данас одлазе у храмове  онстантинопоЪског патриЉархата и могу тамо да се исповедаЉу и причешЮуЉу. ” случаЉу прекида овог општеЬа они неЮе више имати такву могуЮност. ƒакле, наша ÷рква Юе морати да предузме извесне кораке ради воРеЬа духовне бриге о –усима у иностранству. ћораЮемо да отварамо парохиЉе, да градимо храмове и да шаЪемо тамо свештенике. Ќе можемо напустити своЉу духовну децу.

ѕоступци патриЉарха ¬артоломеЉа Юе имати дугорочне последице коЉе Юе децениЉама морати да се исцеЪуЉу.

††††

Ч –аниЉе Ље митрополит ”краЉинске ѕравославне ÷ркве Ц а и у ћосковском патриЉархату су изражавана слична мишЪеЬа Ц изЉавио да Ље патриЉарх ¬артоломеЉ увучен у политичке игре.  олико Ље по вашем мишЪеЬу Љак утицаЉ политичких снага са стране на поглавара, имаЉуЮи у виду неке иностране државе, и да ли Ље он имао одлучуЉуЮу улогу у случаЉу с украЉинском аутокефалношЮу?

Ч ќбратите пажЬу на то одакле су родом егзарси коЉи су упуЮени у  иЉев. ≈пископ памфилиЉски ƒанило Ље у  иЉев допутовао из —јƒ. ≈пископ едмонтонски »ларион Ље послат из  анаде. ¬еЮ ова околност наводи на размишЪаЬа о томе ко стоЉи иза ¬артоломеЉа. ћноги снажно подозреваЉу да не управЪа ¬артоломеЉ ƒанилом и »ларионом, веЮ да ƒанило и »ларион управЪаЉу ¬артоломеЉем. ј ко Ьима управЪа можемо само да претпоставимо.

—јƒ, као што видимо, сад подриваЉу воЉно-политичку ситуациЉу у —ириЉи и ”краЉини користеЮи све могуЮе начине Ц од имитациЉе хемиЉских напада до распаЪиваЬа верских ратова. » мислим да у овоЉ игри има много учесника, а меРу Ьима су патриЉарх ¬артоломеЉ, римски папа и америчка „дубинска држава“. ћислим да Юемо и о томе ускоро разговарати.

—а руског ћарина “одиЮ

10 / 09 / 2018

   оментари:

  2018-09-11
  09:44
  Ѕранислав:
  ...’–»—“ќ— ѕќ—–≈ƒ» Ќј— » £≈—“≈ » Ѕ»О≈ !

  ¬асеЪенски патриЉарх ¬артоломеЉ стаЉе раме уз раме са несретним Ьеговим претходником јтинагором...даЮе Ѕог да —рпска ѕравославна ÷рква подржи Љавно и без икаквог двоумЪеЬа –уску ѕравославну ÷ркву..

  2018-09-10
  23:07
  ¬ероника:
  —“–јЎЌќ! ∆алосно! Ќа –усиЉу се додаЉе Љош терета...  ао да ниЉе веЮ довоЪно сложена и тешка и деликатна меРународна ситуациЉа!  ако Ље то неодговорно и плиткоумно и подло понашаЬе! ќво Ље нож у леРа –усиЉи! ѕа ‘анар би одавно био поЉеден да ниЉе –усиЉе, као православне силе!
  ”з сестринску –усиЉу смо докле год чува суштину и смисао ѕраве вере! Ѕог нека Ље с нама и нека умудри патриЉарха  ирила и нека води стопе Ьегове правим путем !

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0