Srpska

Ђ“урци се враЮаЉу на Ѕалканї

«агрузить увеличенное изображение. 500 x 367 px. –азмер файла 16461 b.
“урска са Ѕосанцима дели исту судбину! ” Љуну сам ишао у јвганистан , попут Ѕосне јвганистан Ље наша земЪа. «а дипломате из другог дела света, босанско питаЬе Ље техничко, за нас Ље териториЉални интегритет Ѕосне Љеднако важан као и териториЉални интегритет “урске".

ќвим речима се пре три године у —араЉеву присутнима обратио јхмет ƒавутоглу, министар споЪних послова “урске. ѕоздравЪен великим аплаузом и од стране тамошЬе а богами и наше владе он Ље наЉавио епохални повратак “урске на Ѕалкан.

ќва ƒавутоглуова здравица Ље тада узбуркала нашу поатриотску Љавност отвореним претензиЉама на целовиту Ѕосну али и просторе —рбиЉе, пре свега –ашку, на коЉу по Ьеговим речима “урска има историЉско право. ќна кореспондира са давно започетим америчким планом подржаваЬа екстремног исламског фактора на Ѕалакану, коЉи се спроводи Љош од деловаЬа јлиЉе »зетбеговиЮа, прво дисидентског а потом политичког. ќсманлиЉе нису без разлога драгоцени партнер нашим западним, вечитим индиректним, окупаторима. ƒок су у америчким геостратешким плановима јлбанци савршени пиуни, “урци си стара империЉална сила те су у америчком глобалном систему значаЉан фактор Ьегове изградЬе. ќво Ље Љако битно знати ако хоЮемо да правилно проценимо значаЉ ƒавутоглуових речи и опасност турске, све агресивниЉе политике на Ѕалкану.

 ао веЮ вечити кандидат за улазак у ≈врпску униЉу, где остатак хришЮанске ≈вропе им Љасно даЉе до знаЬа да упркос испуЬеним условима и завидно добром економском ситуациЉом, ипак као исламска земЪа нису добродошли, “урци имаЉу сопствену разраРену стратегиЉу за Ѕалакан коЉа Ље део целовите Ќј“ќ-јмеричке балканске и европске стратегиЉе. “урци одавно не гаЉе велике илузиЉе према ≈вропи те Ље Ьихова политике данас, што Ље наговештавано током последЬих двадесет година, прилично самостална са аутентичним, и од ≈вропе независним, виРеЬем балканског простора. ƒа Ље “урска водила (наравно у сарадЬи са —јƒ) сопствену политику са циЪем повратка неоосманског духа на Ѕалкан, са краЉЬим циЪем све чвршЮе контроле овог простора, сведоче и обЉективне историЉске анализе. ƒанас након двадесет година од почетка рата у Ѕосни, на основу релевантних чиЬеница непоткупЪивих историчара и истраживаЬа шта се заиста десило, имамо колико толико стваран увид у догаРаЉе коЉи су се збили деведесетих година на просторима бивше £угославиЉе.

Ќа основу података коЉима располаже ћиливоЉе »ванишевиЮ, директор центра за истраживаЬе ратних злочина над —рбима у Ѕосни ( можда више ниЉе директор), долази се до закЪучка да се наЉвеЮи део рата у Ѕосни и ’ерцеговини одвиЉао у циЪу оствареЬа циЪа и идеЉе јлиЉе »зетбеговиЮа (што свакако кореспондира са турским интересима), односно Ьегове идеологиЉе коЉу Ље и овековечио у своЉоЉ кЬизи "»сламска декларациЉа".

"“ада Љавно саопштена намера и жеЪа да исламизуЉе Ѕосну и ’ерцеговину и створи чисто муслиманску државу у тоЉ ЉугословенскоЉ републици, постала Ље током рата у исламским државама Љавна, а на западу скривена, идеЉа у свим Ьеговим потоЬим политичким и воЉним подухватима. јли да би направио државу по свом виРеЬу, требало Ље по сваку цену и пре свега створити реалне услове за излазак Ѕосне и ’ерцеговине из Љугословенске заЉеднице и обезбедити Ьену самосталност и меРународно признаЬе...—ледеЮи проблем био Ље велики броЉ немуслимана, —рба и ’рвата, два хришЮанска , истина често сукобЪена народа, коЉи би ако остане затечено стаЬе, чинили више од половине укупног становништва нове државе." Ќаводи се у кЬизи ћиливоЉа »ванишевиЮа.

ƒанас захваЪуЉуЮи оствареним идеЉама јлиЉе »зетбеговиЮа и помоЮи америчких приЉатеЪа Ѕосна и ’ерцеговина Ље одлична полазна тачка даЪег пута исламизациЉе Ѕалкана. «бог тога ƒавутоглу и може отворено да прича о истоветности интереса Ѕосне и “урске, као да Ље Ѕосна интегрални део турске државе. Ќо, оно што Ље Љош горе, капитулантски став наше актуелне власти подразумева улагиваЬе “урцима чак и када они, сем што на Ѕосну гледаЉу као на своЉ пашалук, подржаваЉу  осово као државу и истичу право на контролисаЬе исламске заЉеднице у —рбиЉи са наЉвероватниЉим краЉЬи циЪем потпуне контроле –ашке области.

“оком целе протекле децениЉе Ље све раРено да се нама онемогуЮи било какав ваЪан одговор и стратегиЉа на покушаЉе од стране “урске, запада и Ьегових савезника (коЉих у окружеЬу имамо колико хоЮемо) да миц по миц распарчаЉу нашу земЪу и идеЉно и културолошки развале наш народ. Ќегативна перцепциЉа западног Љавног мЬеЬа, коЉа западним државама даЉе легитимитет за воРеЬе антисрпске политике, Ље створена управо због саучествоваЬа ове владе у проЉекту коЉи Ље свету —рбе представио као геноцидну нациЉу.  ампаЬа коЉа се протеклих десет година водила под великим утицаЉем "∆ена у црном" и других Ќ¬ќ финансираних управо из Яепа наших западних „приЉатеЪа“, а чиЉи Ље Љедини циЪ био обрнути реалну ситуациЉу и ћуслимане представити жртвама незаЉажЪивог српског народа, крунисана Ље изгласаваЬем резолуциЉе о —ребреници чиме Ље званична —рбиЉа озваничила све негативне стереотипе о —рбима као балканским разбоЉницима.—лика о нама као коЪачима са Ѕалкана Ље потврРена а они коЉи потраживаЉу од нас, измеРу осталог и државне териториЉе, су добили Љош Љедан основ за такве претензиЉе. ћеРу Ьима свакако и “урска чиЉа делатност Ље у последЬе време усмерена у том правцу.

ƒа би се та слика утврдила и да би аспирациЉе, коЉе подразумеваЉу потпуно разбиЉаЬе српског етничког простора, додатно оправдале поведена Ље у последЬе време свакако наЉгора кампаЬа против нашег народа. ќна Ље оличена у филму јнРелине Поли "” земЪи крви и меда", у ком смо приказани не само као злочинци веЮ можда као нациЉа толико болесна да не треба да постоЉи. ѕоред гомиле силоватеЪа и убица српског порекла , наЉзанимЪивиЉа "чиЬеница" коЉа се наводи Ље и броЉ жртава ЅошЬака. ќдносно јнРелина Ље у своЉоЉ фикциЉи изброЉала чак 300 000 убиЉених ЅошЬака, док Ље по подацима из ’ашког суда укупан броЉ жртава у рату у Ѕосни износио 102 622 ( —рба, ЅошЬака и ’рвата). »ако тврди да Ље измишЪена прича и да су броЉке само фикциЉа овакво претериваЬе и светско бацаЬе Ъаге на наш народ и нациЉу Ље свакако добродошло и “урцима и ЅошЬацима, а свакако и јлбанцима, Љер у очима било ког другог гледаоца истина Юе тешко моЮи у скоро време да порекне невероватну машту и лажи јнРелине Поли.

 олика Ље могуЮност за случаЉност да се баш у овом моменту када нас притискаЉу јлбаниЉа и јмерика да се одрекнемо  осова у корист Љош Љедне исламске нациЉе, снима филм у ком ми отимамо сопствену земЪу ЉедноЉ другоЉ исламскоЉ нациЉи? ѕознаЉуЮи досадашЬе поступке западних „приЉатеЪа“ слободно смемо реЮи - равне нули. ќдносно све Ље синхронизовано. ƒелатност јмерике и “урске Ље и створила на Ѕалкану ситуациЉу у коЉоЉ —рбиЉа не може да оствари ниЉедан национални интерес. јли наЉвеЮи кривац Ље ова власт коЉа Ље прихватила овакву композициЉу Ѕалкана само зарад опстанка на власти. ЅиЮе они и ЉаЬичари нове неоосманске творевине, ако треба, само да би сачували своЉе бенефите и привилегиЉе.

«ато и ниЉе чудо што наша власт у “урцима види добре и искрене приЉатеЪе и одличне савезнике, уступаЉуЮи им не само делове –ашке него и контролу над исламском заЉедницом у —рбиЉи. «аслепЪени, оправдано, проблемима на  осову, затим Љавним сепаратистичким изЉавама добро плаЮених политичара из северне —рбиЉе, проблем “урака Ље ставЪен у Яеп а веЮина га ниЉе ни посматрала на такав начин. ћеРутим када се први пут поЉавио посредник измеРу нерешених питаЬа Ѕосне и ’ерцеговине у виду “урске , а поздравЪен и подржан од америчке администрациЉе и наше власти, било Ље Љасно да Ље велики проблем на видику.

—авршено одабрана политичка гарнитура ƒќ—манлиЉа, поставЪена управо од западних савезника на сваки миг “урске Ље врло суптилно давала зелено светло. ѕа Ље тако за само пар година република —рпска обелела од хромираних ЯамиЉа оЉачаних као утврРеЬа и поставЪених и тамо где и нема верника коЉи би их посеЮивали. ƒа они знаЉу нешто што ми не знамо Љош увек али са зебЬом наслуЮуЉемо сасвим Ље сигурно , што потврРуЉе Љош Љедна од многоброЉних упозораваЉуЮих изЉава контраверзног турског дипломате : "ћи желимо нови балкански регион, утемеЪен на политичким вриЉедностима, економскоЉ меРуовисности и сарадЬи и културноЉ хармониЉи. “о Ље био отомански Ѕалкан. ћи Юемо обновити оваЉ Ѕалкан. Куди то зову неоотоманским. «ато Ља не упуЮуЉем на ќтоманску државу као на ваЬскополитичко питаЬе. ќно што Ља наглашавам у наслову Ље отоманско наслиЉеРе. ќтоманска стоЪеЮа Ѕалкана су успЉешна прича. —ада Ље треба обновити".

Ўта реЮи после овога. Ќамере и стратегиЉа “урске свима Ље Љасна. » актуелноЉ власти. Ќо, наЉвише због Ьене поткупЪивости и корумпираности, оноЉ народноЉ "ƒрумови Юе пожеЪет “урака ал` “урака неЮе бити", изгледа Љош ниЉе дошло време.  ако ствари стоЉе “урци се на велика врата и без трунке отпора враЮаЉу, на како кажу своЉа огЬишта, образлажуЮи право за такву балканску стратегиЉу своЉим историЉским наслеРем. Ќа нама Ље да се у будуЮности, веруЉемо са новом влашЮу, тоЉ стратегиЉи одупремо или да поново постанемо турска раЉа на Ѕалкану.

¬идовдан.орг

25 / 01 / 2012

   оментари:

  2012-06-11
  11:15
  √оран:
  “урска са Љедне стране има право али и обавезу да учествуЉе у решаваЬу проблема везаних за Ѕалкан Љер зло коЉе сада хара овим простором Ље засеЉано у време Ьихове власти или ти окупациЉе.ћеРутим они умЉесто да гасе пожар коЉи су сами запалили оно потпируЉу ватру не мареЮи за последице.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0