Srpska

 осово и ћетохиЉа Ц  рстопоЪе и —ретеЬе, у нади ¬аскрсеЬа

ќтаЯбина жива завештава своЉе срце
у земаЪскоЉ —рбиЉи ÷арству Ќебескоме

ћилоЉе ƒончиЮ, Ѕича у ћетохиЉи

’вала Ѕогу да смрт не постоЉи
Ќо са земЪе Ќебу пресеЪеЬе
«емаЪско се у растанак броЉи
ј на Ќебу заувЉек —ретеЬе.

–анко АиновиЮ, ќраховац у ћетохиЉи

 осово и ћетохиЉа, две речи Ц два имена Љедне двоструке а Љединствене Ќебоземне стварности, Ќебоземне ќтаЯбине свих веруЉуЮих у ’риста —рба, —ветосавских и —ветолазаревских.

 осово Ц жртвено поЪе земаЪске битке с телом и у телу за телесно биЮе и битоваЬе, борбе и пораза прса у прса у земаЪском царству, али победе и славе у ÷аству Ќебеском. «ато Ље то поЪе  рста и ¬аскрса, поприште подвига у историЉи за ЌадисториЉу, у времену за надвреме ≈схатона. ѕоЪе страшног —удилишта Ъудског и —трашнога —уда ЅожиЉега. ѕоЪе крваво као божури, али и жутозлатно као —вете ћошти ћученика.

ћетохиЉа Ц поЪе хлеба и вина, поЪе жртве за душу, зато поЪе «адужбина, подвига за духовно биЮе и битоваЬе, зато препуно —ветиЬа и —ветилишта, ћанастира и »спосница, √робова и —поменика, од ѕештера виш ѕеЮ}ске ѕатриЉаршиЉе и ¬исоких ƒечана до спаЪеног ƒевича и срушеног —ветог ћарка у  ориши.

“о Ље небоземна двострукост и земнонебна усмереност —рпског  осовометохиЉског народа:  осова Ц водоравно, ћетохиЉе Ц усправно. »пак, само наизглед крсна двоЉност. £ер се протеже у ширину и дужину и дубину и висину Ѕогочовечанског Љединства са свима —ветима (≈ф.3,18).

»  осово има своЉе небеске «адужбине коЉе усмераваЉу и опредеЪуЉу —рбе за ÷арство Ќебеско.

» ћетохиЉа има своЉе борбе за земаЪско битоваЬе и историЉско деловаЬе Ъуди на ЬоЉ.

«ато Ље боЪе, и тачниЉе, историЉски и духовно посматрано, реЮи и закЪучити: да Ље  осовометохиЉска историЉа —рпска и битословЪе —рпског народа у Љединственом знаку четвороконачног  рста коЉи Ље истовремено и бесконачни ¬аскрс.

„овек Ље  рст, живи ходеЮи усправни и водоравни  рст, смртно распето и пасхално васкрсно биЮе, на земЪи распрострто и са земЪе усправЪено и уперено ка Ќебу.

—рби су заиста Ќебоземни народ, Љер нам Ље таква вера, и таква историЉа Ц откако смо познали ’риста Ѕогочовека, поверовали –аспетоме и ¬аскрсломе, и пошли за Миме Ц £агЬетом ЅожЉим, кудгод ќно поРе (ќткр.14,4) -Меговим и нашим  рсноваскрсним путем (ћр. 8,34-36).

“о Ље тако, и Љесте, и биЮе. ћакар се и потсмевали и ругали безбожници и безаконици, неЪуди и безЪуди, надмени силници и кукавички насилници, антиЪуди и антихришЮани, ма то били и наметнути споЪа и изнутра властодршци, отуРеници од човештва и човекоЪубЪа, од светиЬа физичке и духовне ѕатриЉе и патриотизма, комунисти или капиталисти, подЉеднако исти, са истока без »сточника, или са запада без ≈схатона, са истока без —ветлости »стока, са сумрачног запада без «оре ЅудуЮности.

” знаку  рста и ¬аскрса видео Ље и доживео  осово, бранио га и одбранио у души, свести и савести —рбиновоЉ Ћазарев син —тафан ¬исоки, покосовски —рбин, поборник а не издаЉник  осова и ћетохиЉе после  осовског полома. ќн нам Ље и данас пример и воРа, а не надмени лицемери «апада, или домаЮи малодушници, депресивне мртве савести без-образ-ника. » свети песник слова Кубве и данас нам, са Ќародом ѕесником, поручуЉе:

ЅраЮо моЉа, —рби ѕравославни,
ак’ и Љесмо изгубили царство
душе своЉе губити немоЉмо!


Ќа  осову и ћетохиЉи ниЉе се никад престаЉало памтити —лавно  осово и ћетохиЉски ћанастири, и очекивати ослобоРеЬе, поручуЉе нам ѕризренац ѕетар  остиЮ. “у поруку смо и недавно чули боравеЮи на светоЉ «аветноЉ «емЪи —рпскоЉ, страдалноЉ али увек живоЉ, Љер  рсноваскрсноЉ.

*

ј какве поруке —рбима на  осову и —рбима од  осова до £адовна шаЪе данас ѕремиЉер —рбиЉе? „√отово 10 година  осово Ље било табу тема и о Ьему, званично, нико ниЉе смео да каже истину. ѕричане су баЉке. Ћагало се да Ље  осово наше, па Ље то чак озваниченои ”ставом(sic!?). ƒанас, таЉ исти ”став ни наЉмаЬе не помаже”. (Ќ»Ќ, 7. март 2013; пренели и веЮи листови). „Ўта очекивати у држави у коЉоЉ се премиЉер Љавно одриче свог ”става”? (¬. Ќовости, 10.2.2013).

» слага ѕремиЉер овакве, с оваквим ѕредседником ¬ладе унесреЮене —рбиЉе. —лага као лицемер и преливода, директно у лице, у срце и памет, свест и савест сваког будног, слободног и одговорно памтеЮег —рбина. ќсим ако Ље толико забораван да не памти да Ље он исти, не само последЬих десет, него и више децениЉа био у власти и на власти, за коЉе време Ље  осово и ћетохиЉа отуРивано и губЪено, понаЉвише од Ьегових комуниста, главних криваца за новиЉу трагичну историЉа  осова и ћетохиЉе. (Ўта очекивати кад и Ьегов ѕредседник овакве —рбиЉе изЉавЪуЉе: да би следовао “итову „споЪну политику”, а знамо добро да Ље она била по цени унутрашЬе антисрпске политике? Ц обе изЉаве у ѕолитици,10.3.2013). » Љош се не запита заборавни а лако причЪиви ѕремиЉер:  олико су Ьегови овакви „преговори” и фамозни му овакав „диЉалог”, допринели и доприносе таквом стаЬу  осова. (јко овако настави, ускоро неЮе моЮи да оде ни у ѕрешево, ни у Ќови ѕазар, Љер тамо одлучуЉу западни амбасадори, што Ље такоРе „табу тема”).

«ашто се г. ƒачиЮ ниЉе запитао: докле Юе овакав преговарач са ратним злочинцем “ачиЉем (шта би са истрагом о „∆утоЉ куЮи”, макар по извештаЉу ƒика ћартиЉа, о чему  осовски —рби, и светска Љавност, одавно знаЉу много више?), са оваквим удворичким односом према лицемерЉу врха ≈вропске заЉеднице и „тоталитарне демократиЉе” јмерике, зарад митологиЉе о псевдораЉу „≈вропске  омуне”, докле да прича баЉке и обмане —рбима  осова и ћетохиЉе, и не само Ьима (довоЪно Ље само сравнити Ьегове изЉаве пре и после сваког „диЉалога” у Ѕриселу, и упоредити их са “ачиЉевим, а Љош пре упоредити их са „достигнутим договорима” и резултатима на терену)? »здаЉа  осова Ље на делу, као и „успостаЪаЬе граница” (Љер г. ѕремиЉер вели да „не зна/мо/ границе —рбиЉе”), а на то поодавно подсеЮаЉу многи паметни и патриотски —рби, и наравно Ъуди ÷ркве (за коЉе  осово и ћетохиЉа ниЉе никада била „табу тема”, па ни под “итровом и овом садашЬом влашЮу Ц види: «адужбине  осова, 1986; ћеморандум —ѕ÷ о  осову и ћетохиЉи, Ѕгд. 2004, и наЉновиЉи ѕотсетник).

√. ѕремиЉер никада не рече јко Ѕог да, попут нпр. ѕашиЮа у сличноЉ или и гороЉ ситуациЉи. ј како и да се присети и призове Ѕога ∆ивога и »стинитога, Ѕога Ќебоземнога, Љер ќваплоЮенога и –аспетога и ¬аскрслога,  оЉи на Ќебу живи и на «емЪи Ље присутан с нама у све дане до свршетка века (ћт.28,20), кад не веруЉе ни у «емаЪску —рбиЉу са срцем ЉоЉ  осовом и ћетохиЉом? Ќедавно Ље г. ƒачиЮ (в. званични саЉт –“—, понедеЪак, 3. септембра 2012), изЉавио, уз остало, новинарима у ќсновноЉ школи „£ован ƒучиЮ” у Ѕеограду, где Ље присуствовао почетку нове школске године, дакле пред —рпском децом: „’оЮу да водим реалну пиолитику, а не небеску —рбиЉу” (писао сам му о тоЉ изЉави отворено писмо, 3. 9. 2012; в. и пре тога ѕисмо ѕредседнику ЌиколиЮу), и тиме открио своЉ марксистичко-евроамерички, обезбожени и обезличени тип човека и народа Ц у само голоЉ хоризонтали, пузеЮег бескичмеЬака, коме Ље „отац гроб”, по ћногострадалном £ову.

ќви наши, новопечена господа „≈врослинавци“, као и Ьихови претходници, не схватаЉу да су их евроамерички  озмократори, они коЉи су нас безумно бомбардовали, да су их, као париЉе и бескичмеЬаке зато и довели и доводе у овакав слугераЬски и издаЉнички положаЉ, у стаЬе у коме их, као просЉаке, тобож здушно подржаваЉу, а уствари обмаЬуЉу и лажу, да би преко Ьих докраЉа обавили своЉ срамни и геноцидни посао на —ветоЉ –аспетоЉ «емЪи  осовскометохиЉскоЉ, недело коЉе су бомбардоваЬем недужног народа започели, па су нас, а и себе, довели до Ъудског и цивилизациЉског безизлаза. £ер немаЉу образа ни ЅожЉег ни Ъудског.

јли, жив Ље Ѕог, и жива Юе бити душа наша, говорили су ѕророци ЅожиЉи и у наЉтежим временима историЉских земЪотреса. ј ми смо сада, у овоЉ и оваквоЉ несреЮноЉ и веЮ Љадне народе унесреЮуЉуЮоЉ цивилизациЉи, захваЮени не Љедним земЪотресом, и не Љедном вавилониЉом. јли, свакоЉ ¬авилониЉи судио Ље, и судиЮе, Ѕог ¬ечне »стине и неумитне ѕравде. «ато Ље сваки ¬авилон и пропао, па Юе пропасти и ова тиранска псевдодемократиЉа тоталитарне и безчовечне еврамеричке ¬авилониЉе.

„ЌичиЉа ниЉе горела до зоре“, каже наш народ коЉи у Ѕога веруЉе и нада се.

» данас, на ѕасхалне «адушнице, важи на  осову и ћетохиЉи, и свецелоЉ —рбиЉи, пророчка реч српског песника:

„Ќе може јгарен

и одступник

да брани твоЉ род

Ќити Юе паликуЮа

од пожара

да спасава.

»з ропства мисирског

неЮе те извести

рука фараона.

Ћажни избавитеЪ

пречицом води

до новог ропства

и ¬авилона.

ћан.“врдош, ’ерцеговина, 10/20. март 2013.

≈пархиЉа «ахумско-херцеговачка

05 / 04 / 2013

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0