Srpska

»нституциЉа воЉног клира у –усиЉи

Ќеки од резултата

” ћинистарству одбране Ље дошло до кадровских промена. —воЉу дужност напушта начелник управе за рад с веруЉуЮим воЉним лицима Ѕорис Ћукичев. ”право он Ље био Љедан од протагониста институциЉе воЉног клира у –усиЉи. ”з Ьегово активно учешЮе усвоЉене су теоретске основе пастирског служеЬа у воЉсци, створен Ље систем обуке воЉних свештеника и у пракси су оваплоЮене многе инициЉативе верских организациЉа. ” кратком интервЉуу Ѕорис Ћукичев говори о резултатима свог рада и о развоЉу институциЉе воЉног клира у последЬе време.

††††

Ѕорисе ћихаЉловичу, с чим Ље повезано ¬аше напуштаЬе дужности начелника управе? «ар ¬ам ниЉе жао да напустите дело коЉе сте практично започели и одгаЉили?

— формалне тачке гледишта све Ље Љедноставно Ц истекао Ље рок уговора о вршеЬу службе коЉи Ље сваке године закЪучиван с ћинистарством одбране. ќсим тога, може се додати да сам физички осетио: време Ље да препустим место младима. Ќа овоЉ одговорноЉ дужности треба стално улагати напоре, ништа се не сме пропустити или одложити за касниЉе. ќвакво схватаЬе ми Ље помогло да донесем ову одлуку коЉа за мене лично заиста ниЉе била Љедноставна.

«а шта бисте могли да кажете да Ље ¬аше главно достигнуЮе у протеклим годинама?

ЅоЪе да кажем нешто о, по мом мишЪеЬу, главном достигнуЮу целог колектива органа за рад с веруЉуЮим воЉним лицима ќружаних снага. ѕотпуно Ље очигледно да Ље сад институциЉа клира воЉске и флоте постала саставни део организма армиЉе. ƒелатност редовних свештенослужитеЪа хармонично допуЬава рад командира на одржаваЬу морално-психолошког стаЬа личног састава.

††

ЌиЉе први пут да разговарамо о развоЉу институциЉе клира воЉске и флоте у –усиЉи. ћолимо ¬ас да кажете нешто о томе шта се у овоЉ области променило у току последЬих годину дана?

ѕосебно треба истаЮи да Ље од новембра 2012. године до сада у многоме постала активниЉа делатност на формираЬу органа за рад с веруЉуЮим воЉним лицима ќ— –‘. ќво се десило захваЪуЉуЮи томе што Ље од првих дана свог рада министар одбране –уске ‘едерациЉе —ергеЉ ЎоЉгу испоЪио поштоваЬе и схватаЬе значаЉа рада у овоЉ области.

††††

” чему се то огледа?

ѕре свега, срео се с поглаварем –уске ѕравославне ÷ркве, ѕатриЉархом ћосковским и целе –усиЉе  ирилом. ” току састанка министар Ље истакао да подржава рад с веруЉуЮим воЉницима. Ќе само то, 14. децембра 2012. године на састанку руководеЮег састава ћинистарства одбране –усиЉе донета Ље одлука о издваЉаЬу у Љединицама и на бродовима I ранга (тамо где у гарнизонима нема храмова и капела) просториЉа коЉе Юе бити претворене у просториЉе за молитву, што Ље у знатноЉ мери побоЪшало могуЮност задовоЪаваЬа верских потреба воЉних лица. ” новоЉ ситуациЉи активизиран Ље рад на ЉачаЬу материЉалне базе рада свештенослужитеЪа у воЉсци и флоти. Ќа инициЉативу веруЉуЮих воЉних лица и чланова Ьихових породица у многим гарнизонима се граде храмови и капеле. Ќа пример, у Ћипецком ваздухопловном центру, 999. ваздухопловноЉ бази ( ант), у гарнизону „√уба —аЉда“ —еверне флоте и многим другим.

 ако данас стоЉе ствари с професионалном припремом свештенослужитеЪа у воЉсци и флоти?

ѕо одлуци руководства ћинистарства одбране –усиЉе у марту ове године у £екатеринбургу Ље у бази ÷ентралног воЉног округа одржан скуп функционера органа за рад с веруЉуЮим воЉним лицима. јнгажовани су сви свештенослужитеЪи коЉи воде духовну бригу о структурама силе, озбиЪне интелектуалне снаге и Љавност. ”чесници скупа су добили потребну специЉалну додатну обуку усмерену на повеЮаЬе ефикасности рада. —куп Ље представЪао озбиЪан догаРаЉ за ќружане снаге –уске ‘едерациЉе, а судеЮи по одазивима и за ”ралски регион.

“акоРе, у складу с наредбом ћинистарства одбране у априлу 2013. године у бази ¬оЉног универзитета први пут Ље организована професионална обука новопоставЪених свештенослужитеЪа. ” будуЮе Юе овакву обуку на планскоЉ основи похаРати сви свештеници коЉи буду радили у воЉсци.

«бог повеЮаЬа броЉа новопоставЪених помоЮника командира за рад с веруЉуЮим воЉним лицима много боравим на терену ради пружаЬа методске, организационе и информационе помоЮи.  ао помоЮ функционерима коЉи организуЉу рад с личним саставом издат Ље «борник материЉала за рад с веруЉуЮим воЉницима ќ— –‘, припремЪено Ље и послато у ѕравну управу ћќ –‘ на правну експертизу ”путство за рад с веруЉуЮим воЉницима ќ— –‘, ради се на ѕриручнику за рад с веруЉуЮим воЉним лицима ќ— –‘.

††††

 ако ми се чини, битно се променио приступ именоваЬу воЉних свештеника.  олико их данас редовно ради у воЉсци?

” праву сте. ѕриступ именоваЬу изабраних кандидата на дужност помоЮника командира (начелника) за рад с веруЉуЮим воЉним лицима се радикално променио. ” новембру 2012. године у органима за рад с веруЉуЮим воЉницима у ќружаним снагама било Ље 29 свештенослужитеЪа у воЉсци и флоти. ƒанас Ље у складу с одлукама министра одбране именовано укупно 93 свештенослужитеЪа традиционалних верских заЉедница –усиЉе, измеРу осталог, 2 су представника ислама и Љедан будизма. ƒакле, броЉ именованих свештенослужитеЪа се у наведеном периоду утростручио.

††††

ј кад Ље било последЬе именоваЬе?

ѕоследЬа одлука министра одбране датира од 31. августа. ќвом одлуком Ље на дужност помоЮника командира за рад с веруЉуЮим воЉним лицима поставЪено пет свештенослужитеЪа.

ѕротоЉереЉ —ергиЉе „улков Ље одреРен за помоЮника командира десантно-Љуришног пука ¬ƒ¬, коЉи се налази у —тавропоЪу. «а Ьега то ниЉе нов посао, пошто Ље руководилац епархиЉског одеЪеЬа за сарадЬу с ќружаним снагама. —амо именоваЬе протоЉереЉа —ергиЉа у пуку Ље преседан, Љер до сада свештенослужитеЪи нису били именовани у воЉне Љединице маЬег ранга. »пак, због посебног значаЉа воЉске ¬ƒ¬ министар одбране Ље донео одлуку да уведе дужност помоЮника командира падобранско-десантних и десантно-Љуршних пукова за рад с веруЉуЮим воЉним лицима.

ѕротоЉереЉ ќлег  ураш Ље поставЪен за помоЮника начелника обЉекта коЉи улази у састав 12 ƒ” ћќ, коЉи се налази у централном делу –усиЉе. ѕо сведочанству заменика команданта за рад с личним саставом пуковника  .—.Ўуркалина свештенослужитеЪи су нарочито потребни у затвореним гарнизонима у коЉима су могуЮности за задовоЪеЬе религиозних потреба врло ограничене.

ƒа, и други свештенослужитеЪи коЉе Ље министар недавно именовао су послати у Љединице коЉа обавЪаЉу врло важне задатке. “ако Ље ЉереЉ јлексиЉе Ѕалабухин постао помоЮник командира познате ракетне дивизиЉе, коЉа се налази у “еЉкову. ѕротоЉереЉ ћаксим Ћобановски Љача наше духовне границе на ƒалеком истоку. ќн Ље помоЮник командира посебне моторностреЪачке бригаде коЉа Ље лоцирана у £ужно-—ахалинску. £ереЉ ¬ладимир  омаров Ље помоЮник бригаде у Ќовосибирску.

ѕосебно треба истаЮи бригу свештеноначалиЉа –уске ѕравославне ÷ркве о свештенослужитеЪима у воЉним Љединицама. »змеРу осталог, митрополит Ќовосибирски и Ѕердски “ихон Ље наредио да се изнаЉми стан за оца ¬ладимира  омарова и да се кириЉа плаЮа о трошку буЯета епархиЉе. ј именоваЬе горепоменутог протоЉереЉа ћаксима Ћобановског Ље заслуга и благослов епископа £ужносахалинског и  урилског “ихона.

 оЉи су основни задаци коЉе решава управа за рад с веруЉуЮим воЉним лицима?

” управи се наставЪа системски рад на избору, изучаваЬу и распореРиваЬу кадрова свештенослужитеЪа воЉске и флоте. ”скоро Юе бити изабрано Љош четрдесетак кандидата –уске ѕравославне ÷ркве за поставЪаЬе на дужност помоЮника командира (начелника) за рад с веруЉуЮим воЉним лицима.

” последЬоЉ декади септембра обавЪена Ље масовна обука Ђ«апад-2013ї у току коЉе се радило на мобилним тачкама рада с веруЉуЮим воЉним лицима (мобилни храмови и ЯамиЉа). “о Ље било шест шатора опремЪених за православце и Љедан за оне коЉи исповедаЉу ислам. ƒакле, расте искуство у раду с веруЉуЮим воЉним лицима на терену, коЉе Ље стечено у току претходних обука Ђ÷ентар-2011ї и Ђ авказ-2012ї.

” октобру-новембру Юе радити курсеви за обучаваЬе свештенослужитеЪа на ¬оЉном универзитету. ” наставну групу Ље укЪучено 25 новопоставЪених помоЮника командира за рад с веруЉуЮим воЉним лицима.

” принципу, рад се наставЪа. ќдлука о формираЬу институциЉа клира воЉске и флоте ќружаних снага –уске ‘едерациЉе, коЉу Ље донело политичко руководство земЪе у Љулу 2009. године на инициЉативу патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила, коЉу су подржали сви чланови ћеРурелигиозног савета –усиЉе, ударила Ље темеЪ значаЉним променама у схватаЬу задатака и садржаЉа рада с личним саставом. ѕре свега, прошириле су се могуЮности и много су повоЪниЉи услови за задовоЪаваЬе верских потреба веруЉуЮих воЉних лица, цивилног персонала и чланова Ьихових породица.

ƒелатност редовно запослених свештенослужитеЪа у области духовног просвеЮиваЬа и моралног васпитаЬа веЮ данас позитивно утиче на моралну климу у воЉним колективима и обЉективно помаже да се на потребном нивоу одржава морално-психолошко стаЬе личног састава ќружаних снага –уске ‘едерациЉе.

—а руског ћарина “одиЮ

¬естник военного духовенства

19 / 11 / 2013

    RSS 2.0