Srpska

јсоциЉалност социЉалних мрежа

††††

 ада Ље реч о учешЮу, „присуству“, „биваЬу“ у виртуелноЉ сфери, основни проблем ниЉе у поремеЮаЉу пажЬе, веЮ у поремеЮаЉу идентитета личности. Ќеко Ље проницЪиво приметио да у последЬе време Ъуди више не носе мобилне комуникационе уреРаЉе у Яепу, веЮ их све време држе у руци. “о Ље, по неким мишЪеЬима, одраз своЉеврсне неуротичности, но биЮе да ту има и елемената новог идентитета, нове припадности. ††

„овек с мобилним телефоном коЉи Ље стално у руци, поред потребе за актуализмом, изражава и несвесну тежЬу да има нешто споЪашЬе као саставни део свога биЮа, нешто што га испуЬава и потврРуЉе у друштвеном односу. ¬рхунац те потребе се види код употребе поткожних микрочип-имплантата, коЉи се углавном користе зарад бржег функционисаЬа у технолошком свету, а некада због чистог снобизма. «бог чега би га, иначе, рекламирали као наЉбоЪе средство за плаЮаЬе рачуна по престижним ресторанима? «анимЪиво Ље да се упоредо са овим имплантатима све више поЉавЪуЉу и тетоваже по целом телу, коЉе су ништа друго до поЉедноставЪени белег коЉи указуЉе на ту исту потребу Ц потребу за новим идентитетом.

ѕоновимо опет: не треба све сваЪивати на технологиЉу. ќна Љесте по први пут отворила (и створила) неке проблеме, али Ље у наЉвеЮем броЉу случаЉева само омогуЮила да се стари проблеми и стаЬе Ъудског духа проЉектуЉу до граница потпуне видЪивости. ќна Ље, што Ље неопходно истаЮи, открила и велике парадоксе унутар човекове личности.

ƒанас се Љедан од тих парадокса проЉавЪуЉе у контексту асоциЉалности социЉалних мрежа, коЉе су доживеле огромну популарност и експанзиЉу у текуЮоЉ децениЉи. “оком писаЬа ове кЬиге сасвим непланирано сам ушао у спор са блиским особама око тога да ли су Ъуди на друштвеним мрежама уистину друштвени и присутни или недруштвени и одсутни када Ље реч о меРуЪудскоЉ комуникациЉи. ћа колико то звучало нелогично и парадоксално, пре сматрам да Ље више истинита друга тврдЬа. ”осталом, то и не мора бити толико нелогично, бар на практичном плану Ц Ъуди коЉи доста времена проводе на друштвеним мрежама свакако су одсутни из своЉе наЉближе околине и не друже се са наЉближима.  ао што Ље то недавно лепо и Љедноставно обЉаснио наш познати психотерапеут «оран ћиливоЉевиЮ, време коЉе се проводи на друштвеним мрежама ниЉе ниЉедно друго до оно коЉе Ље узето из физичког света и коЉе Ље могло да се проведе са другима у класичном физичком односу и општеЬу.

Ќеки од многоброЉних ЪубитеЪа друштвених мрежа Юе сигурно запитати у чему Ље проблем ако су повремено на ‘еЉсбуку, а наЉвеЮи део свог времена проводе са своЉом породицом, приЉатеЪима, сарадницима у живом и директном контакту. ƒа, можда Ље то заиста тако Љер имаЉу ваЪано и темеЪно искуство и потребу директног физичког контакта са другим особама. Ќо, шта Юемо са девоЉком коЉа се жали да Ьену млаРу сестру ниЉе могуЮе „извуЮи“ из собе Љер Ље стално на друштвеним мрежама? » шта са младима коЉи се поздравЪаЉу са „видимо се на ‘еЉсу вечерас“ иако живе у истом делу града? ѕретходна питаЬа нису спекулативног карактера, веЮ нешто што Ље аутор кЬиге лично чуо и видео.

Ќеки ЪубитеЪ друштвених мрежа може упитати и зашто обична комуникациЉа меЉлом или неки блог са текстовима ниЉе проблематичан, а друштвене мреже Љесу. «ар се и та комуникациЉа не одвиЉа у виртуелном свету? ќдговориЮемо одмах: електронска пошта и блогови не носе толики ниво сугестивности у ствараЬу псеудозаЉеднице и виртуелних идентитета нити теже да у толикоЉ мери замене физички додир.  ада сам своЉевремено као гостуЉуЮи предавач на предмету ’ришЮанска комуникологиЉа држао предаваЬе студентима ѕравославног богословског факултета у Ѕеограду, дотакли смо се проблематике друштвених мрежа. ”питао сам оне коЉи имаЉу отворен налог на друштвеним мрежама зашто су тамо и одмах добио одговор да помоЮу Ьих лако проналазе старе приЉатеЪе коЉи су расути широм света. ѕроблем Ље настао када сам поставио друго питаЬе: зашто после проналаска и успоставЪаЬа контакта са тим приЉатеЪима нису са Ьима наставили електронску комуникациЉу другим путем (рецимо, путем електронске поште), веЮ су наставили да комуницираЉу преко друштвених мрежа. ”следила Ље пауза, после коЉе Ље Љедан студент указао на то да су на друштвеним мрежама ипак сви заЉедно, за разлику од комуникациЉе меЉлом. ”право та симулациЉа заЉедништва Љесте оно што отвара сложена питаЬа, о чему Юе бити више речи у наредном поглавЪу.

††††

 ритичари друштвених мрежа су до сада наводили разне мане, попут смаЬеЬа креативности комуникациЉе (с обзиром на то да се све време креЮете у оквиру строго задатих форми коЉе су смислили Ьихови творци), смаЬеЬа продуктивности рада (истраживаЬа показуЉу да запослени често са радних места освежаваЉу своЉе електронске профиле), укидаЬа приватности (и то на наЉсуптилниЉи начин, тако што човек добровоЪно даЉе податке о себи и притом мисли да Ље то потврда Ьегове савремености), ... √лавни проблем код друштвених мрежа Ље, меРутим, доста сложениЉи, и тиче се управо трансформативног потенциЉала бинарних технологиЉа на нивоу човекове личности. Ќаиме, неопходно Ље приметити да друштвене мреже (не само оне, али овде су парадигма) ствараЉу виртуелне идентитете. “и виртуелни идентитети на одреРени начин имаЉу своЉ живот у оквиру динамике друштвене мреже. ќни се у своЉоЉ споЪашЬости, додуше, могу у великоЉ мери поклапати са физичким, реалним, али готово увек представЪаЉу краЉЬе улепшану верзиЉу, коЉу Ље, да не заборавимо, увек важно одржавати у животу Ц освежен статус Ље Љеднако важан као и сâмо постоЉаЬе профила. ЌиЉе, дакле, довоЪно имати профил, као што ниЉе довоЪна чиЬеница то што сте живи: профил Ље потребно стално освежавати, допуЬавати, ставЪати у покрет. ќдржаваЬе профила, односно држаЬе профила у динамици, за многе Ље ствар од животне важности пошто представЪа потврду идентитета, ма колико таЉ идентитет био виртуелан.  орисник друштвених мрежа углавном користи аргумент да су „ионако сви тамо“ (углавном на „‘еЉсу“ ), те стога само преостаЉе отпратити тренд. ѕроблем настаЉе када у сукобу са реалним идентитетом оваЉ виртуелни надЉача (сетимо се догаРаЉа са девоЉчицом коЉа освежава профил на друштвеноЉ мрежи за време заЉедничке молитве у куЮи).

ќвде Ље упутно подсетити на тезу медиЉске теориЉе да Ље у савременом свету маЬе важно шта се десило, а више како Ље то медиЉски приказано Ц ниЉе важан догаРаЉ, веЮ медиЉска слика о Ьему. —лично Ље и у домену друштвених мрежа и виртуелних профила: ниЉе важно заиста ко сте и чиме се бавите у физичком свету, веЮ какав вам Ље електронски профил и каква Ље Ьегова динамика. » као што Ље у претходноЉ, индустриЉскоЉ цивилизациЉи основа била процес производЬе, а сâм човек ускоро био преточен у меру производЬе, радне часове, продуктивност и плату, тако у бинарноЉ цивилизациЉи перцепциЉа човека лако може постати електронски профил.

£е ли претерано тврдити да Юе се човек идентификовати преко електронског профила? »маЉу ли друштвене мреже таЉ потенциЉал када Ље реч о формираЬу Ъудских идентитета? ¬еза измеРу личности и електронских профила наЉбоЪе се види у екстремним случаЉевима: када неки млади човек на своЉ електронски профил „окачи“ увредЪиву поруку коЉа се односи на другог младог човека или када виртуелна заЉедница профила некога означи као непожеЪног. ѕоследице коЉе су у пракси забележене, нарочито меРу младим Ъудима, иду од лакших психолошких сметЬи, па до фаталних исхода. ќво се дешава управо стога што они своЉ идентитет у Љедном тренутку почиЬу да темеЪе на односима у виртуелном свету. ƒа Ље надЉачао реални, физички идентитет, везан за породицу, праве и искрене приЉатеЪе, ÷ркву, човек би само могао да се насмеЉе заЉедЪивцима коЉи немаЉу ништа паметниЉе да раде него да троше време у оговараЬу у електронском свету Ц ако папир све трпи, шта тек реЮи за електронски медиЉум.

††††

ѕостоЉи Љош Љедан вид проблема коЉи се односи на социЉалне мреже и везан Ље за лакоЮу комуникациЉе. „иЬеница Ље да цивилизациЉа бинарног кода много тога олакшава и чини доступним, па тако олакшава и комуникациЉу. «аборавЪа се, меРутим, да не постоЉи лака комуникациЉа измеРу Ъудских биЮа у правом смислу те речи. јко постоЉи, онда то ниЉе комуникациЉа, веЮ рутина. ћеРуЪудска комуникациЉа увек носи ризик осим у Љедном случаЉу: када Ље воде светитеЪи. —вети ЅожиЉи Ъуди увек полазе од другог човека, будуЮи да у Ьему виде икону ЅожиЉу, а у односу са другим човеком своЉе спасеЬе. „¬идех брата свога, видех Ѕога свога“ чувена Ље поука древних египатских подвижника. ” наЉвеЮем броЉу случаЉева данас, на жалост, полазимо искЪучиво од себе и своЉих потреба (опет се враЮамо на проблем индивидуализма), и због тога комуникациЉа доноси конфликтне ситуациЉе.

 онфликт треба да превазиРемо подвигом, и то тако што Юемо се изнова и изнова борити да у другом човеку видимо икону ЅожиЉу и испит за своЉе спасеЬе.  омуникациЉа на друштвеним мрежама, са друге стране, ниЉе тешка Ц човека коЉи вам се не допада веома Љедноставно можете обрисати са листе, и то Љедним кликом на опциЉу коЉом означавате Ьегов статус на свом профилу.

—лично Ље и са електронским форумима, где комуникациЉа никога не обавезуЉе, поготово ако се води под псеудонимима. ќбе комуникациЉе су ризичне само у тоЉ мери у коЉоЉ не треба превише веровати незнанцима, коЉи се поЉавЪуЉу под различитим именима Љер човек заиста ниЉе сигуран да ли Ље у питаЬу особа коЉа се у стварности тако зове. ќва особина да се човек у виртуелноЉ сфери увек може поЉавити под неким другим именом или неким псеудонимом чини комуникациЉу лаком, али зато празном и неизграРуЉуЮом у домену човекове личности.

»звод из кЬиге Дƒигитални изазов: путеви хришЮанства у цивилизациЉи бинарног кодаУ (друго издаЬе, Ѕернар 2014).

21 / 07 / 2014

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0