Srpska

“актика намерних двосмислености

—кандалозни параграф о Ђдобродошлици за хомосексуалцеї на краЉу ниЉе ушао у извештаЉ синода бискупа –имокатоличке цркве Ц отпор бискупа коЉи су привржени традиционалном учеЬу ÷ркве био Ље довоЪно Љак, а негодоваЬе коЉе су изразили многи католички верници приморало Ље либералне реформаторе да се (засад) повуку.

фото: www.bbc.co.uk фото: www.bbc.co.uk
††††

ћеРутим,  атоличка црква Ље за неко време одбила Љуриш, али ниЉе опсаду Ц опсада и даЪе траЉе, биЮе и других Љуриша, притисак у циЪу примораваЬа католика на поновно разматраЬе свог погледа на оваЉ грех Юе само расти. Ќас православаца се ово директно тиче Ц исте снаге исто ово захтеваЉу и од нас, а ситуациЉа се код нас ниЉе толико заоштрила само због тога што Ље ѕравославЪе маЬе приметно на «ападу.

«ашто Ље либералима толико стало да промене став хришЮана управо у вези с овим питаЬем? ѕромена учеЬа ÷ркве о хомосексуалном понашаЬу не значи само поновно разматраЬе Љедног од аспеката црквеног учеЬа, веЮ потпуно одрицаЬе ÷ркве од претензиЉе на поучаваЬе уопште.

«ато што Ље Љедно од питаЬа у коЉима су сви хришЮани из свих протеклих векова, почевши од ’риста и апостола, и не само то, почевши од пророка —тарог «авета, били потпуно Љеднодушни Ц да Ље Ѕог за брак створио мушкарца и жену, а свака сексуална активност ван брака Ље озбиЪан грех, коЉи може бити опроштен, као и други грехови, само ако га човек призна за грех и одлучи да уложи напор како би га оставио.

ѕризнати да су хомосексуални односи Ђзаконитиї у очима Ѕога, као што на то позива, на пример, колумбиЉски надбискуп ƒарио де ’есус ћонсалве, значи признати да Ље ÷рква све ово време доводила Ъуде у заблуду у вези с питаЬем коЉе има велики значаЉ за Ьихово спасеЬе Ц проглашаваЉуЮи за смртни грех нешто што то уопште ниЉе. ƒакле, ÷рква Ље све време свог постоЉаЬа учила Ъуде лажи, и то лажи, коЉа Ље по мишЪеЬу истог овог надбискупа и Ьегових истомишЪеника, довела до многих тешких неправди. јли како друштво коЉе призна да Ље учило лажи може и даЪе да претендуЉе на то да обЉавЪуЉе истину и води духовну бригу о народима?

£асно Ље да заЉеднице коЉе су овим путем веЮ кренуле брзо губе парохиЉане Ц саме су своЉе претензиЉе на поучаваЬе учиниле смешнима Ц ко Юе вам поверовати сад кад сте по сопственим речима лагали све ово време и кад сте се ове лажи одрекли само под притиском чисто споЪашЬих сила? «ато сломити ÷ркву у овоме значи сломити Ље потпуно, и зато Ље за снаге коЉе се неприЉатеЪски односе према ÷ркви, толико важно да постигну победу у овом питаЬу.

 ако се то заправо остваруЉе? »ма неколико метода, али Юемо овде обратити пажЬу на две, меРусобно повезане Ц Ђтактику саламеї и тактику намерне двосмисленености. Ђ“актика саламеї Ље метода коЉу су раниЉе практиковали неки политички покрети. ќна се користи у ситуациЉи кад би брз прелазак на нову ситуациЉу изазвао одбиЉаЬе и протест. ” том случаЉу пут према планираном циЪу као да се сече на танке колутиЮе, као штап саламе. ќн се разбиЉа на мале, скоро неприметне кораке од коЉих сваки поЉединачно неЮе изазвати оштру реакциЉу. ” пару с овом методом делуЉе намерна двосмисленост Ц кад се Ъуди слажу с нечим што се може протумачити на различите начине. £едно тумачеЬе Ље прилично невино и Ъуди га прихватаЉу без протеста. «атим се испоставЪа да су у ствари потписали нешто друго с чим се никад не би сложили.

–азмотримо детаЪниЉе скандалозни параграф.

Ђƒобродошлица за хомосексуалне личности

50. ’омосексуалци поседуЉу таленте и квалитете коЉе могу да понуде хришЮанскоЉ заЉедници... ƒа ли смо спремни да укажемо добродошлицу овим Ъудима, да им гарантуЉемо место и братски однос у нашим заЉедницама? ќни би често желели да виде ÷ркву као своЉ гостоЪубиви дом. ƒа ли су наше заЉеднице у стаЬу да им то пруже, прихватаЉуЮи и уважаваЉуЮи Ьихову сексуалну ориЉентациЉу без довоРеЬа у питаЬе католичког учеЬа о породици и браку?ї

ќн се састоЉи од двосмислености. Ўта, на пример, значи обрт Ђхомосексуална личностї? ќн се може употребити у наЉмаЬе три различита значеЬа Ц може да се ради о 1) човеку коЉи осеЮа хомосексуална искушеЬа. Ўта да се ради, сви смо подложни овим или оним искушеЬима. —ама по себи искушеЬа Ц док човек не пристаЉе на грех Ц никога не одваЉаЉу од општеЬа с ÷рквом. Кудима коЉи пате од неких специфичних искушеЬа може бити потребна посебна пастирска брига, ту нема ништа ново. јли исти оваЉ обрт може да значи и друго Ц 2) човека коЉи ступа у хомосексуалне односе. ќвом човеку Ље потребно покаЉаЬе Ц он треба да исповеди своЉ грех и да предузме напор да престане то да чини. ÷рква може (и треба) да му укаже добродошлицу уз Љасно одреРен услов за Ьегово покаЉаЬе. ѕостоЉи и треЮе значеЬе 3) човек коЉи исповеда идеологиЉу у коЉоЉ се хомосексуално понашаЬе сматра равноправним с браком. ÷рква не може да га поздрави и да га прихвати пошто се он придржава ставова неспоЉивих са хришЮанском вером.

«абринутом конзервативцу се увек може реЮи да се термин користи у првом значеЬу, документ не садржи ништа ново, а тим пре ништа што нарушава традиционално учеЬе ÷ркве. Ћиберали у меРувремену добиЉаЉу своЉе Ц провлаче позитиван однос према хомосексуализму с другим и треЮим значеЬем кроз званичан црквени документ. ƒа документ подразумева управо то види се из следеЮег:

 ао прво, у томе да се у црквено општеЬе приме Ъуди коЉи пате од хомосексуалних искушеЬа док су их свесни управо као искушеЬа и док се боре с Ьима, заиста нема ништа ново. јли зашто онда то специЉално прописати? “о би значило проваЪивати веЮ отворена врата.

 ао друго, у обрту Ђхомосексуална личностї се неизбежно садржи додела специЉалног статуса хомосексуализму. £ер, нико о Ъудима коЉи пате од алкохолизма, не говори као о Ђалкохолизованим личностимаї или о Ъудима коЉи доживЪаваЉу искушеЬа хетеросексуалног карактера као о Ђблудним личностимаї. Куди коЉи се уздржаваЉу од пиЉанства и блуда у очима ÷ркве Љедноставно нису ни пиЉанице, ни блудници, као што ни Ъуди коЉи се уздржаваЉу од противприродног блуда нису хомосексуалци. Ќико не говори ЂпиЉанице (или блудници) поседуЉу дарове и квалитете коЉе могу да понуде хришЮанскоЉ заЉеднициї. јко Ље хомосексуализам грех попут других грехова Љезик документа изгледа краЉЬе чудно.

 ао треЮе, апел да се Ђприхвата и уважава Ьихова сексуална ориЉентациЉаї такоРе тешко да се може споЉити с тим да Ље осеЮаЉ привлачности према лицима истог пола поремеЮаЉ, а да Ље Ьегово оствареЬе Ц грех. Ўта би требало да се уважава? ѕоремеЮаЉ коЉи подстиче на грех?

“екст се врло слабо уклапа у традиционалну представу ÷ркве о греховноЉ страсти Ц зато се одлично уклапа у модерну гендерну идологиЉу.

ЌиЉе чудо што су многи католички верници прилично оштро реаговали на оваЉ документ. » овде ступа на сцену тактика саламе Ц нико не чини ништа радикално, то Ље само прелиминарни документ, он ништа не меЬа и не може да промени у учеЬу ÷ркве, званични документ Юе постати (ако постане) наЉраниЉе за годину дана, зашто човек да се брине, ови конзервативци само хоЮе да изазову скандал. ƒа, засад не меЬа, али Љасно одреРуЉе правац промена и представЪа корак у потпуно одреРеном смеру. £ош недавно би било тешко замислити да би нешто слично уопште могло да се поЉави у документима –имокатоличке цркве и да католички надбискуп изговори речи као ƒарио де ’есус ћонсалве.

ѕо милости ЅожиЉоЉ, оваЉ параграф Ље избрисан из текста извештаЉа синода, Љуриш Ље одбиЉен, али опсада се наставЪа и важно Ље да сви ми коЉи желимо да чувамо реч ЅожиЉу Ц схватимо Ьене методе.

—а руског ћарина “одиЮ

23 / 10 / 2014

   оментари:

  2014-10-24
  23:35
  Jeff:
  тзв.  уваЬе жабе... “ако Юе антихрист преварити многе; уловиЮе их на "логику" и "здрав разум" и "интелектуалну еволуциЉу свести (и морала)" и сл. ’ришЮани се веЮ приказуЉу као назадЬаци, традиционалисти, нетолерантни, фундаментални, фанатизовани, крути, тупаци, суЉеверни итд. јли не боЉ се мало стадо, £а сам са вама, поручуЉе нам √оспод наш!

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0