Srpska

–усиЉа и свЉетска катастрофа

” ÷рквено-народном дому —ветог ¬асилиЉа ќстрошког у ЌикшиЮу у уторак, 3. фебруара 2015. представЪена Ље кЬига –усиЉа и свЉетска катастрофа“ »гора –. Ўафаревича.

††††

 Ьига "–усиЉа и свЉетска катастрофа“ изишла Ље, у оквиру другог кола библиотеке —вети ѕетар ÷етиЬски, у издаЬу —ветигоре Ц »здавачке куЮе ћитрополиЉе црногорско-приморске. ƒо сада су у овоЉ библиотеци изишла и дЉела: "∆ивЉети данас по ЉеванРеЪу“, "»сус ’ристос, Ъекар душе и тиЉела“, "»сториЉска и новозавЉетна свЉедочанства о ’ристу“. «а —ветог —имеона ћироточивог треба да се поЉави кЬига "’рам ЅожиЉи, мЉесто сусрета Ѕога и човЉека“, а за —ретеЬе √осподЬе " ако се ослободити алкохолизма и наркоманиЉе“, казао Ље у уводном диЉелу промоциЉе свештеник ћиодраг “одоровиЮ, старЉешина —аборног храма —ветог ¬асилиЉа ќстрошког у ЌикшиЮу, коЉи се обратио у име организатора ове вечери: ÷рквене општине ЌикшиЮ и ≈пархиЉе будимЪанско-никшиЮке.

††††

ќ. ћиодраг Ље рекао да Ље у свиЉету сада доминантна индустриЉска или технолошка цивилизациЉа и та цивилизациЉа, према Ўафаревичу, своЉе духовне основе, духовне кориЉене има у протестантизму, тачниЉе у калвинизму, коЉи учи да су, и приЉе него што Ље Ѕог створио свиЉет и човЉека, неки Ъуди предодреРени да буду изабрани, а некима просто спаса нема. “о Ље, напомиЬе ЉереЉ “одоровиЮ, Љедна нужност, предестинациЉа, а такво искуство не носи православЪе, православно хришЮанство, веЮ, напротив, носи искуство да нам Ље Ѕог свима дао таланте за спасеЬе и да нема тог човЉека коЉи Юе се без труда, без напора спасити.

"Ўафаревич у том учеЬу о гвозденоЉ нужности види нешто што Юе доЮи и што Юе се формирати као технолошка револуциЉа, коЉа Юе произвести технолошку, односно индустриЉску цивилизациЉу. «ашто се она поЉавила у «ападноЉ ≈вропи? £едноставно, зато што су тамо били предуслови за то, што Ље постоЉала таква духовна клима, поготово у ≈нглескоЉ коЉа Ље колиЉевка, са енглеским емпиризмом и многим учеЬима, Љедним видом схоластике, са тиме што Ље тамо кренула доминациЉа човЉековог разума, што Ље човЉек тамо почео полако да суди, што Ље почела десакрализациЉа природе, човЉека, живота и, мало по мало, читав свиЉет се нашао у технолошкоЉ цивилизациЉи. ќно што Ље природно почело Ље да се замЉеЬуЉе вЉештачким, почела Ље философиЉа, нарочито у ‘ранцускоЉ, по коЉоЉ Ље човЉеку за узор постала машина, да човЉек треба да буде машина коЉа Юе непогрешиво радити и стално се усавршавати. “у се родила идеЉа прогреса, прогреса коЉи нема краЉа и не може се зауставити“.

††††

"ќдатле смо данас дошли до масовне потрошачке културе, до Љедноличности у моди, пЉесми, шоу бизнису, Љер технолошла цивилизациЉа не трпи другачиЉе. ќна Љедино жели да се свуда наметне, за Ьу су наЉподесниЉи простори на коЉима нема ништа утемеЪено“, рекао Ље свештеник “одоровиЮ.

” промоциЉи Ље учествовао и доц. др ƒраго ѕеровиЮ, коЉи Ље напоменуо да кЬига "–усиЉа и свЉетска катастрофа“ у сажетом облику представЪа богато и велико дЉело руског математичара, свЉетског научника и академика »гора Ўафаревича. ЅудуЮи да сажима у себи Ьегове есеЉе, полемике, Љавна изношеЬа, интервЉуе у последЬих 30-ак година, ово дЉело, према ѕеровиЮевим риЉечима, даЉе Љедан потпуни преглед свега што се дешавало, не само са —овЉетским —авезом, Ьеговим распадом, него и –усиЉом и уопште са човЉечанством ових последЬих 30 година.
Ўафаревич Ље мишЪеЬа да Ље Отехнолошка цивилизациЉа слиЉепа улица у развоЉу човЉечанства коЉа га води у пропаст“. ќна човЉека своди на нижи, аутоматски ниво постоЉаЬа.

††††

"Мене основне одлике су: замЉена природе и живог са техничким стварима, насилно пресеЪеЬе села у град, брзина промЉена коЉа се не може пратити, енормни раст становништва (живот као масовна производЬа), поЉединац као безначаЉни шараф у машини механицистичке науке, владавина апстрактних формула и система, нивелациЉа сваке личносности на безличност, обезбожеЬе свиЉета. ќтуда Ље ово Љедно катастрофично мишЪеЬе“, оциЉенио Ље др ƒраго ѕеровиЮ.
ќн Ље додао да Ље у центру Ўафаревичевог мишЪеЬа, наравно, –усиЉа и могуЮност Ьеног опстанка. —ве оно што Ље руски народ мучном историЉом створио за милениЉум октобарска и научно-техничка револуциЉа успЉеле су да униште и доведу у питаЬе за маЬе од Љедног виЉека.

"«ахваЪуЉуЮи своЉоЉ словенскоЉ митологиЉи и "ратарскоЉ религиЉи“, коЉе се ниЉе одрекао, Љер Ље остао сеЪак, него Ље христиЉанизовао, и тиме сачувао као носеЮи елемент своЉе културе, руски народ као сеЪачки народ Ље по Ўафаревичу имао само себи своЉствено „разумиЉеваЬе“ хришЮанства. ЌаслоЬен на ту слоЉевитост свог културног утемеЪеЬа, руски народ Ље сам створио особен руски историЉски пут коЉи Юе своЉ врхунац достиЮи у посЪедЬих 100-иЬак година руског царства, када се ратарско и хришЮанско религиозно ЉедиЬеЬе сударило са западном модерном науком и техником“.

"«ахваЪуЉуЮи свом дубоком традиционалном нагнуЮу, велики руски дух Ље издржао таЉ удар и створио у култури и науци нешто до тада и до данас незамисливо на «ападу“.

"–ус откад зна за себе мисли себе у безинтересноЉ космичкоЉ перспективи и сврховитости. «а разлику од Ьега ≈вропЪанин, било да се ради о ЎвеРанима, Ќаполеону, ’итлеру или ќбами, све посматра из сопственог интереса и у –усиЉи увиЉек само види неприЉатеЪа кога треба побиЉедити, и претворити у материЉал сопствене производЬе пошто Ље на веЮини планете веЮ потрошио све природне потенциЉале. ќтуда Ље, показуЉе Ўафаревич, –усиЉа од доба ѕетра ¬еликог увиЉек на «ападу разумиЉевана као деспотска, империЉална, колонизаторска, фантом, кошмар и препрека просветитеЪству, науци, економиЉи, миру”, рекао Ље ѕеровиЮ.
”мЉесто научно-техничке агресиЉе излаз треба тражити у откриваЬу алтернативе технолошкоЉ цивилизациЉи и спасеЬу од „технолошке смрти“, у одустаЉаЬу „од техноцентричног начина размишЪаЬа“ и ЬеговаЬу космоцентричног мишЪеЬа и бивствоваЬа, у напуштаЬу идеологиЉе бесконачног прогреса и пристаЉаЬу на "стабилни начин постоЉаЬа“.

††††

"ќтуда Ўафаревич предлаже оживЪаваЬе "духовних вредности коЉе су некада заузимале централно место у животу“ коЉе ниЉе повратак у далеку прошлост и некадашЬи начин живота веЮ само враЮаЬе "реално постоЉеЮим духовним силама“ у нама самима, коЉе су Љаче од свих техничких сила. ЅудуЮи да "овакав развоЉ не може дуго да потраЉе“ и да неизбЉежно води у пропаст преостаЉе само Љедан Љедини пут Ц пут жртве, "спремност на жртву“ коЉа буди наду и осмишЪава будуЮност човЉечанства. ќво ново религиозно осЉеЮаЬе, у души руског човЉека, мора бити воРено ÷рквом и ƒржавом, вЉером и патриотизмом“, казао Ље др ƒраго ѕеровиЮ.

” промоциЉи Ље учествовао и др ћиодраг „измовиЮ. ќн Ље говореЮи о паду и препороду –усиЉе, како Ље и насловЪено Ьегово излагаЬе, навео да су руски мислиоци "осЉетили непогрешиво да Юе се на краху идеЉе прогреса надовезати обоготвореЬе технике“.

††††

"—а дубоким есхатолошким осЉеЮаЬем живота, честим песимистичким конотациЉама, руски религиЉски философи стоЉе на становишту да долази вриЉеме деструкциЉе, разорних ратова, еколошке кризе, безвЉерЉа, диктаторских и тоталитарних система“.

"ѕосебно Ље карактеристичан  онстантин ЋеонтиЉев коЉи неЮе крити песимизам када Ље судбина земЪе и свега земаЪског у питаЬу. ќн Ље склон да утврди да Ље човЉечанству остало Љош двиЉе до три хиЪаде година. »ако вЉеруЉе у неминовност краЉа свиЉета ЋеонтиЉев вЉеруЉе у будуЮност –усиЉе коЉа Юе макар на кратко промиЉенити ток свЉетске историЉе. ѕо Ьему –усиЉа мора бити на свом аутентичном путу. јко дозволи да западна ≈вропа намеЮе своЉе вриЉедности –усиЉа Ље изгубЪена“.

††††

"«ападноЉ ≈вропи са своЉом техничком цивилизациЉом предвиРа да Юе постати царство медиокритета и малограРана. “аква цивилизациЉа сиЉаЮе апатиЉу, малодушност и латентну предаЉу и ЬоЉ Юе велика дЉела бити права риЉеткост. ѕод “урцима су постоЉали мученици за вЉеру, за ’риста, док Юе то у буржоаскоЉ цивилизациЉи под "белгиЉским уставом“ бити скоро немогуЮе“, указао Ље, у свом излагаЬу др ћиодраг „измовиЮ.

≈пархиЉа ЅудимЪанско-никшиЮка

07 / 02 / 2015

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0