Srpska

—едам беседа пастира

 Ьига Ђ—едам беседа о руском светуї, коЉа Ље недавно обЉавЪена, изненадиЮе читаоца тиме што у ЬоЉ патриЉарх  ирил не наступа само као проповедник и наставник верских истина, веЮ и као политичар и философ. ”осталом, овакав преокрет Ље потпуно оправдан. ѕитаЬа националне идеологиЉе су у току целе наше историЉе често била удео управо лица духовног зваЬа.

††††

Ќаша кЬижевност почиЬе од Ђ—лова о закону и благодатиї митрополита »лариона у коЉем Ље обЉавЪено да Ље –усиЉа, коЉу Ље крстио ¬ладимир, а просветио £арослав ћудри Ц нови народ ЅожиЉи, коЉи Ље призван да чува и украси хришЮанство. ј без напора и подвижништва ÷ркве ни –усиЉе, ни наше нациЉе, данас Љедноставно не би било. «ато поглавар –уске ѕравославне ÷ркве на основу вишевековног завештаЬа има право да учи и да формулише.

£ош Ље занимЪивиЉа чиЬеница да Ље идеологиЉа коЉу Љасно и недвосмислено обЉавЪуЉе патриЉарх Ц конструктиван и стваралачки патриотски руски национализам испуЬен ЪубавЪу и бригом. Ђ–азвиЉена самосвест и Љединство руског народа су, - каже он, - непоколебЪив темеЪ целовитости –усиЉе и Љединства наше цивилизациЉе.ї » истиче: Ђ...Ќикад се неЮемо сложити с онима коЉи желе да виде Ђ–усиЉу без –усаї, лишену националног и верског лица.ї

–азуме се, патриЉарх пише о многонационалности земЪе, о политичкоЉ етничности наше цивилизациЉе, о ЉеднакоЉ вредности и уважаваЬу свих народа, али апелуЉе да схватимо: без –уса неЮе бити –усиЉе. » зато што Ље та нациЉа Ц главна сила коЉа ствара –усиЉу, Ьену цивилизациЉу и културу, и зато што Ље основна спаЉалица коЉа сЉедиЬуЉе државу у Љединствену и мирну целину. Ђѕоред све отворености наше културе, поред све разумне спремности да у своЉе редове примимо човека било ког порекла, треба да имамо на уму да без постоЉаЬа руског народа и без ѕравославЪа наша отаЯбинска култура не би могла да се поЉави.ї

»зузетно оштро и изражаЉно —вЉатеЉши позива власт да постане свесна: Ђ...—удбина руског народа, Ьегово благостаЬе, Ьегова целовитост и зрелост Ьегове самосвести треба да буду признати као кЪучни фактори у очуваЬу духовног и политичког Љединства –усиЉе. «анемаривати то данас Ц значи уништавати државу... –уски народ ниЉе само пунопрвни, веЮ и наЉважниЉи субЉекат националних односа у –усиЉи и Ьегови национални интереси не треба да буду игнорисани, веЮ их треба максимално узимати у обзир.ї

“о ниЉе просто констатациЉа чиЬенице, веЮ су полемичне тврдЬе пошто Ље и сам патриЉарх одважан борац коЉи не избегава оштре углове. ќн се одлучно обрушава на политику дерусификациЉе коЉа Ље провоРена 90-их година, и чиЉи се трагови осеЮаЉу и данас. ЂЌе треба да се враЮамо временима Ђкад Ље група научника и политичара постулирала вештачко супротставЪаЬе Ђрускогї и ЂросиЉскогї (придев руски се више односи на национално, а росиЉски на државно, прим.прев.). ” то време су чиновници добиЉали незваничне налоге да у Љавним наступима и званичним документима не користе реч Ђрускиї, коЉа наводно слаби Љединство нациЉеї.

»деЉа о томе да се народи –усиЉе могу живи скувати у митском Ђлонцу за претапаЬеї Ље апсурдна. ќво нису успеле ни јмерика коЉа Ље препуна миграната, ни толерантна ≈вропа. £едини начин да се код нас оствари меРунационални мир Љесте да поштуЉемо особености свих народа коЉи живе Љедни поред других, почевши од руског. —вЉатеЉши тврди: Ђ...’армонизациЉа меРунационалних односа ниЉе могуЮа на путу одрицаЬа од националних осеЮаЬа или гушеЬа националне свести, веЮ на путу свести о припадности наших народа заЉедничкоЉ цивилизациЉи коЉа Ље створена заЉедничким напоримаї. –уска цивилизациЉа, руски свет, а не Ђлонац за претапаЬеї - такав Ље по речима поглавара пут ка процвату наше отаЯбине и Ъуди коЉи Ље насеЪаваЉу.

Ќапротив, ако заборавимо на права, достоЉанство и самопоштоваЬе руског народа наЮи Юемо се на ивици пропасти као што Ље то било 2013. године.

“ада су Ђсукоби коЉи су се десили у московском микрореЉону ЅирЉуЪево показали: глувоЮа Ъуди на власти за захтеве народа, одсуство жеЪе за тражеЬем заЉедничких решеЬа проблема прекомерне миграциЉе и с Ьом повезаног криминала, као и понекад изазивачког понашаЬа дошЪака, доводе ситуациЉу до критичне тачке. јко се став руске веЮине и даЪе буде игнорисао користи Юе имати само они коЉи разараЉу –усиЉуї.

ѕатриЉарх  ирил Ље подЉеднако оштар и према онима коЉи покушаваЉу да поделе руску веЮину, да Ље расеку на делове, да униште Љединство коЉе манипулаторима ниЉе по воЪи. —мело осуРуЉе псеудонаучнике и политичаре коЉи измишЪаЉу националности Ђ озакї, Ђѕоморї, Ђ—ибирацї и коЉи тврде да Ље Ђруски народ тешко замислити као известан хомогени субЉекатї и да Ље Ђза –усе регионална особеност Љача од етничке особеностиї.

ќвоЉ лажи коЉа Ље усмерена на раскол Љединства нациЉе —вЉатеЉши супротставЪа Љасну тврдЬу: Ђ” светским размерама –уси су изузетно целовита и Љединствена нациЉа. ѕо степену верског и Љезичког Љединства региона и по блискости културних матрица –уси немаЉу аналога меРу великим нациЉама на планетиї.

ѕатриЉарх стално говори о Љединству народа: и у простору, залажуЮи се против Ьеговог дробЪеЬа на новопечене ЂукраЉинеї, и у времену, апелуЉуЮи на то да се заврши ЂграРански рат сеЮаЬаї. ќн се залаже и против узимаЬа Љедног од историЉских периода –усиЉе Ц средЬовековног, царског или совЉетског Ц као еталона и Ђзлатног векаї, у односу на коЉи су друге епохе маЬе битне. »з сваког периода треба да узмемо наЉЉачу идеЉу. ќд —вете –усиЉе Ц веру, од империЉе Ц државност, од ревоуциЉе Ц стремЪеЬе ка праведности, од совЉетске епохе Ц солидарност Ъуди, а од данашЬице Ц захтев за поштовЬем граРанског и Ъудског достоЉанства. —амо ако све то обЉединимо добиЮемо целовиту философиЉу руског историЉског пута и руске цивилизациЉе.

ѕосле изласка ове изванредне и потребне кЬиге на адресу патриЉарха се веЮ зачуло шиштаЬе мрзитеЪа свега руског, поткрепЪено лицемерним фразама, Ђу ’ристу нема ни √рка, ни £удеЉцаї. Ћиберали треба да имаЉу на уму: овим речима апостол ѕавле уопште ниЉе говорио о ÷ркви коЉа негира националности, веЮ о томе да нема потребе за прихватаЬем ЉудеЉског закона и обрезаЬа да би човек постао хришЮанин.

Ќеко Юе упитати: зашто поглавар –уске ѕравославне ÷ркве посебну пажЬу посвеЮуЉе само руском народу? «а то постоЉи оправдан разлог. ”право –уси су данас главни бедем ѕравославЪа у свету Ц и по броЉу, као наЉвеЮи православни народ у историЉи, и по своЉоЉ етничкоЉ и културноЉ традициЉи у коЉоЉ се ’ристова вера, коЉа се предаЉе у учеЬу и обредима православне ÷ркве, преноси веЮ цео милениЉум. ”право ми смо преузели на себе историЉску мисиЉу чуваЬа ѕравославЪа, пронели смо га и у годинама тешких прогона ратоборних безбожника, и кроз данашЬу шаролику таму постмодернизма и Ђтолерантностиї. ¬идимо како фанатици убиЉаЉу хришЮане на Ѕлиском истоку, како либерализам ≈вропске униЉе задаЉе ударце темеЪима православног живота у √рчкоЉ, ЅугарскоЉ и –умуниЉи.  ако пуца, али се Љош увек држи братска —рбиЉа...

јко руски народ и руска држава нестану или се растворе, то Юе значити да се ѕравославЪе претворило у ништавну историЉску величину Ц и тада Юе пут човека ка Ѕогу бити таЬи од власи. Ќаш народ Юе без ѕравославЪа изгубити и душу, и лице. ј ѕравославЪе Юе се без Ьега смаЬити до величине секте. ”право зато Ље сасвим Љасно да бринуЮи се за наше Љединство и развоЉ патриЉарх  ирил испуЬава не само дужност пастира веЮ и патриоте и државног делатника.

£егор ’олмогоров
—а руског ћарина “одиЮ

Ќовине Ђ ултураї

19 / 03 / 2016

   оментари:

  2016-03-24
  23:07
  дамЉан:
  Ќека драги Ѕог поживи и чува овог бескомпромисног борца за ѕравославЪе, читаЉ »стину! Ќа ћногаЉа Кета, —вЉатЉешЉи!

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0