Srpska

—вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве о проблемима у току припреме за —веправославни —абор

ƒана 3. Љуна 2016. године у ѕатриЉарашкоЉ и —инодалноЉ резиденциЉи у ƒаниловом манастиру у ћоскви под председаваЬем Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила одржано Ље заседаЬе —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве.

††††

—тални чланови —ветог —инода су: митрополит  иЉевски и целе ”краЉине ќнуфриЉе; митрополит  рутицки и  оломенски £увеналиЉе; митрополит  ишиЬовски и целе ћолдавиЉе ¬ладимир; митрополит јстанаЉски и  азахстански јлександар, поглавар ћитрополитског округа у –епублици  азахстан; митрополит “ашкентски и ”збекистански ¬икентиЉе, поглавар —редЬеазиЉског митрополитског округа; митрополит —анктпетербуршки и Ћадошки ¬арсануфиЉе, управник послова ћосковске патриЉаршиЉе; митрополит ћински и «аславски ѕавле, патриЉарашки егзарх целе ЅелорусиЉе; и митрополит ¬олоколамски »ларион, председник ќдеЪеЬа споЪних црквених односа ћосковског патриЉархата.

ƒЌ≈¬Ќ»„ ј «јЅ≈Ћ≈Ў ј Ѕ–. 35

–ј«ћј“–јЌ» су озбиЪни проблеми коЉи су се поЉавили у току припреме за —вети и ¬елики —абор ѕравославне ÷ркве коЉи Ље планиран за 18-26. Љун 2016. године, измеРу осталог, одбиЉаЬе Ѕугарске ѕравославне ÷ркве да учествуЉе на —абору уколико време Ьеговог одржаваЬа не буде одложено, као и озбиЪна критика припреме за —абор и нацрта саборских докумената, како у –ускоЉ ѕравославноЉ ÷ркви, тако и у низу других ѕомесних ѕравославних ÷ркава.

»нформативно:

Ќа скупу поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава у  онстантинопоЪскоЉ патриЉаршиЉи у периоду 6-9. марта 2014. године донета Ље одлука да Юе Ђ¬асеЪенски патриЉарх у  онстантинопоЪу сазвати —вети и ¬елики —абор ѕравославне ÷ркве 2016. године, уколико то не буду ометале непредвиРене околностиї. ќсим тога, одлучено Ље да се Ђсве одлуке, како за време —абора, тако и у припремним фазама, доносе на основу консензусаї. Ќа скупу поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава коЉи Ље одржан 21-18. Љануара 2016. године у ѕравославном центру ¬асеЪенског патриЉархата у ЎамбезиЉу (∆енева) донета Ље одлука о томе да Юе Ђ—вети и ¬елики —абор бити одржан од 18. до 27. Љуна 2016. године на  ритскоЉ православноЉ академиЉиї. “акоРе Ље одлучено да се оснуЉу —веправославни секретариЉат и ќрганизациони комитет —ветог и ¬еликог —абора. ѕоглавари ѕомесних ÷рква су усвоЉили предлог –уске ѕравославне ÷ркве да се ради разматраЬа у Љавности обЉаве нацрти докумената за —абор, коЉе су припремили —веправославна предсаборска саветоваЬа и —абраЬа поглавара. ” недеЪу ѕобеде ѕравославЪа Мегова —ветост патриЉарх  онстантинопоЪски ¬артоломеЉ Ље позвао вернике да Ђизразе своЉа мишЪеЬа и очекиваЬа од —ветог и ¬еликог —абораї.

††††

»споЪаваЉуЮи своЉу потпуну спремност за активну сарадЬу у припреми —абора –уска ѕравославна ÷рква Ље одмах именовала своЉе представнике за —веправославни секретариЉат и ќрганизациони комитет —абора (писмо Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила МеговоЉ —ветости патриЉарху  онстантинопоЪском ¬артоломеЉу бр. 01/818 од 26. фебруара 2016. године), али су представници –уске ѕравославне ÷ркве, без обзира на подсеЮаЬа, били позвани да учествуЉу у ќрганизационом комитету тек од 7. Љуна (писмо Мегове —ветости патриЉарха  онстантинопоЪског ¬артоломеЉа МеговоЉ —ветости патриЉарху ћосковском и целе –усиЉе  ирилу од 31. маЉа 2016. године).

” априлу 2016. године —вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве Ље одредио (дневничка забелешка бр. 34) састав делегациЉе –уске ѕравославне ÷ркве за —веправославни —абор, о чему Ље дописом Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила обавештен Мегова —ветост патриЉарх  онстантинопоЪски ¬артоломеЉ.

»стовремено су убрзо после обЉавЪиваЬа нацрта саборских докумената биле изражене критичке примедбе на исте од стране епископата, клира и мирЉана –уске ÷ркве. ” ћосковску патриЉаршиЉу, ќдеЪеЬе за споЪне црквене односе и друге установе —инода почело Ље да пристиже мноштво писама православних верника у коЉима су критиковани саборски текстови и сам процес припреме —абора.  ао одговор на узнемиреност пастве ќдеЪеЬе споЪних црквених односа Ље изнело потребна обЉашЬеЬа и коментаре обЉавивши одговараЉуЮу изЉаву. ” циЪу ширег разматраЬа нацрта докумената за —абор по благослову Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила 19. прила Ља у ћоскви на ѕравославном универзитету друштвених наука —ветог “ихона одржана конференциЉа на тему Ђ—веправославни —абор: мишЪеЬа и очекиваЬаї. ѕо завршетку конференциЉе припремЪене су и предате на разматраЬе свештеноначалиЉу исправке саборских документа Ђќсноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї и ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савременом светуї.

Ѕез обзира на то што се ближи време за сазиваЬе —абора остало Ље мноштво нерешених проблема коЉи доводе у питаЬе могуЮност постизаЬа општеправославног консензуса на —абору. ѕравилник —абора, коЉи Ље саставЪен на —купу поглавара ѕравославних ÷ркава одржаном 21-28. године у ЎамбезиЉу ниЉе потписала делегациЉа јнтиохиЉског патриЉахата. Ќацрт документа Ђ“аЉна брака и препреке за Ьуї нису потписале делегациЉе јнтиохиЉског и √рузиЉског патриЉархата. ѕредлог Мегове —ветости патриЉарха  ирила да се у преостало време приступи општеправославном усаглашаваЬу ових питаЬа у оквиру рада —веправославног секретариЉата Ђс касниЉим разматраЬем предлога коЉи су дати на —купу поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркаваї (писмо Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила МеговоЉ —ветости патриЉарху  онстантинопоЪском ¬артоломеЉу бр. 01/818 од 26. фебруара 2016. године ниЉе наишло на подршку  онстантинопоЪског патриЉахата. —екретариЉат се у протеклом периоду окупио само два пута и бавио се углавном техничким питаЬима. ѕредлог поглавара –уске ѕравославне ÷ркве да се у —веправославном секретариЉату размотри питаЬе усаглашаваЬа докумената Ље одбиЉен.

†††††††††† ќстаЉу нерешене и несугласице измеРу јнтиохиЉског и £ерусалимског патриЉархата у вези с питаЬем црквене ЉурисдикциЉе над  атаром и одсуство Ьиховог евхаристиЉског општеЬа због овога, што представЪа битну препреку за учествоваЬе јнтиохиЉске ÷ркве на —абору.

†††††††††† ” току последЬе недеЪе низ ѕравославних ÷ркава Ље дао званичне изЉаве у коЉима се доводи у питаЬе могуЮност одржаваЬа —ветог и ¬еликог —абора ѕравославне ÷ркве у наведеном року или постизаЬе консензуса у вези с основним темама са дневног реда —абора.

ƒана 25. маЉа 2016. године —вети —инод √рузиЉске ѕравославне ÷ркве Ље донео одлуку о томе да у документе —абора Ђ“аЉна брака и препреке за Ьуї и ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савремном светуї треба да буду унете значаЉне исправке, а документ Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї Ђтреба да буде суштински прераРенї. »стакнуто Ље да уколико предложене измене Ђне буду узете у обзир и унете у текст документа √рузиЉска ÷рква сматра да га не може потписатиї.

—вети јрхиЉереЉски —абор —рпске ѕравославне ÷ркве коЉи Ље завршен 25. маЉа усвоЉио Ље документ посвеЮен припреми за —веправославни —абор. ” Ьему Ље Ђизражен став епископа —рпске ѕравославне ÷ркве о свим главним питаЬима коЉа Юе бити разматрана на ¬еликом —абору и о коЉима Юе се одлучиватиї. ” овом документу коЉи Ље доставЪен на знаЬе поглаварима и —ветим —инодима ѕомесних ѕравославних ÷ркава поставЪа се питаЬе Ђда ли предстоЉеЮи —абор одговара критериЉуму и мери истинских —абора, познатих из историЉе ѕравославне ÷ркве... да ли Юе —абор изразити Љединство ’ристове ÷ркве у —ветом ƒуху у славу Ѕога ќцаї. јрхиЉереЉи —рпске ѕравославне ÷ркве истичу недостатке нацрта ѕравилника —абора, поставЪаЉу питаЬа о улози и статусу епископа на —абору, о неоправданом ограничаваЬу броЉа учесника на —абору; сматраЉу да Ље неопходно да се на —абору размотри тема аутокефалности и начина Ьеног проглашаваЬа (на чему Ље стално инсистирала и –уска ÷рква, поред других ÷ркава); изражаваЉу мишЪеЬе да нацрте саборских докумената Ђтреба изменити и прецизирати како би одговарали захтевима живота и мисиЉе ÷рквеї, посебно истичуЮи такву потребу кад су у питаЬу документа ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савременом светуї и Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї, а такоРе наводе друге примедбе.

ƒана 25. маЉа 2016. године завршено Ље заседаЬе јрхиЉереЉског —абора √рчке ѕравославне ÷ркве на коЉем су, како Ље саопштено у окружноЉ посланици —абора, Ђразмотрени одлуке и предлози —талног —ветог —инода у вези са саборским докуменатима, саставЪени на основу предлога коЉе су архиЉереЉи упутили на молбу Меговог Ѕлаженства архиепископа јтинског и целе √рчке £еронима. „уваЉуЮи верност учеЬу пророка, апостола и отаца ÷ркве јрхиЉереЉски —абор √рчке ÷ркве Ље пажЪиво по редоследу проучио све предлоге —талног —ветог —инода и у духу Љеднодушности, одговорности и озбиЪности понудио Ље исправке и допуне размотрених текстова коЉи су после тога коначно уобличени у званичне одлуке √рчке ÷ркве о саборским документима. ќве исправке и допуне су суштинског карактера и одражаваЉу вишевековно искуство и предаЬе ÷ркве... Ѕез обзира на то што су мишЪеЬа Љерарха била различита, одлуке су донете готово Љедногласної. ѕритом Ље истакнуто да су ЂраниЉи текстови коЉи Юе се разматрати на —ветом и ¬еликом —абору у многоме изазвали оправдану забринутост многих представника клира, монаштва и мирЉанаї.

»стог дана Ље —вети  инот —вете √оре јтон након специЉално сазваног ¬анредног двоЉног сабраЬа свих антипросопа и игумана двадсет светих обитеЪи —вете √оре јтон упутио МеговоЉ —ветости патриЉарху  онстантинопоЪском ¬артоломеЉу и поглаварима ѕомесних ѕравославних ÷ркава посланицу у коЉоЉ Ље истакнуто да Ђнека места у предсаборским текстовима треба прецизирати како би се што ЉасниЉе изразило вековно предаЬе светих отаца и саборно наслеРе ÷ркве. ” вези с овим местима смирено изражавамо своЉе мишЪеЬе и предлажемо своЉе исправкеї. ќве исправке се односе на нацрте документа Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї и ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савременом светуї. ƒоставЪаЉуЮи ове Ђпредлоге, коЉи представЪаЉу плод... размишЪаЬа и молитвеї —ветогорци истичу да Ље потребно кориговати предсаборске текстове како би —вети и ¬елики —абор успео да Ђизбегне расколе и поделеї.

—вети —инод јнтиохиЉске ѕравославне ÷ркве Ље 27. маЉа 2016. године обЉавио изЉаву у коЉоЉ се наводи да су чланови —инода Ђразмотрили све детаЪе и документе ¬еликог ѕравославног —абораї, Ђпостигли сагласност о заЉедничкоЉ формулациЉи ставова јнтиохиЉске ÷ркве у вези с темама дневног редаї и Ђодлучили да усвоЉе све предложене исправкеї, унете од стране комисиЉе коЉа Ље ради тога била именована, и Љош Љедном су изразили потребу за ЂпроналажеЬем коначног црквеног решеЬа сукоба с £ерусалимским патриЉархатомї.

—вети —инод  онстантинопоЪског патриЉархата Ље 31. маЉа 2016. године предложио да се ради изучаваЬа проблема у односима измеРу јнтиохиЉског и £ерусалимског патриЉархата и трагаЬа за обострано прихватЪивим решеЬем Ђодмах после —ветог и ¬еликог —абораї одреди Ђбилатерална комисиЉа у коЉу Юе уЮи представници ових ÷ркава уз координаторску улогу ¬асеЪенског патриЉархатаї.

” вези с тим секретариЉат —ветог —инода јнтиохиЉског патриЉархата Ље 1. Љуна 2016. године изЉавио да Ље јнтиохиЉски патриЉархат сазнао за оваЉ предлог Ђс великом огорченошЮу и чуРеЬемї и признао Ље да Ђгоре поменута одлука сведочи о томе да сви напори коЉи су предузети у току протекле три годинеї, откако Ље сукоб почео, Ђнису дали резултат... ќви напори су специЉално предузети пре почетка —ветог и ¬еликог —абора како би —абор могао да представЪа израз православног Љединства. ќво Љединство се наЉбоЪе огледа у —ветоЉ литургиЉи коЉу служе све аутокефалне ѕравославне ÷ркве на дан славЪеЬа ѕедесетнице. «аЉедничко служеЬе Ље добар пут за решаваЬе питаЬа коЉа се тичу све пуноЮе ѕравославне ÷ркве, као и израз Љеднодушности у овим питаЬимаї. ћеРутим, Ђапел за одлагаЬе решаваЬа овог питаЬа до завршетка —ветог и ¬еликог —абора своди ни на шта циЪ одржаваЬа —абора коЉи Ље позван да постане израз православног Љединстваї, и Ђдоводи у опасност одржаваЬе —ветог и ¬еликог —абора у планираним датумима. јнтиохиЉска ÷рква Ље више пута упозоравала на тої. —аопштено Ље да Юе Ђ—вети —инод наставити своЉе седнице и поново Юе се окупити за неколико дана ради разматраЬа догаРаЉа коЉи се односе на —вети и ¬елики —абор и доношеЬа одговараЉуЮих одлукаї.

ƒана 1. Љуна 2016. године —вети —инод Ѕугарске ѕравославне ÷ркве Ље на свом заседаЬу у пуном саставу ЂтемеЪно размотрио питаЬа везана за сазиваЬе ¬еликог и —ветог —абора ѕравославне ÷ркве од 16. до 26. Љуна 2016. године на  ритуї. —вети —инод Ѕугарске ÷ркве Ље указао на:

1. одсуство на дневном реду —веправославног —абора тема коЉе су изузетно важне за ѕравославЪе, имаЉу актуелан значаЉ и захтеваЉу благовремено свеправославно решаваЬе;

2. настале несугласице коЉе су званично изразиле ѕомесне ÷ркве у вези с неким веЮ одобреним текстовима —абора;

3. немогуЮност редиговаЬа текстова у току рада —абора, у складу са веЮ усвоЉеним правилником ¬еликог и —ветог —абора ѕравославне ÷ркве;

4. предложени распоред седеЬа поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава у сали, коЉи Ље предвиРен на заседаЬу —абора, коЉим се крши принцип Љеднакости поглавара аутокефалних ѕравославних ÷ркава;

5. неодговараЉуЮе место распореда седеЬа посматрача и гостиЉу —абора;

6. изискиваЬе великих и неоснованих финансиЉских трошкова у случаЉу учествоваЬа Ѕугарског патриЉархата на —абору.

ѕо завршетку заседаЬа —вети —инод Ѕугарског патриЉархата Ље ЂЉеднодушно донео одлуку:

I “реба инсистирати на одлагаЬу ¬еликог и —ветог —абора ѕравославне ÷ркве 16-26. Љуна године, уз наставак припрема за Ьегово одржаваЬе;

II ” супротном случаЉу —вети —инод Ѕугарског патриЉархата категорично изражава своЉу одлуку да неЮе учествовати у раду ¬еликог и —ветог —абора ѕравославне ÷ркве коЉи Ље заказан за 16-26. Љун.ї

Мегова —ветост Ѕугарски патриЉарх Ќеофит Ље 2. Љуна 2016. године о овоЉ одлуци писмом обавестио поглаваре ѕомесних ѕравославних ÷ркава.

††††

ќƒЋ”„»Ћ» —ћќ ƒј:

1. “реба одобрити напоре за учествоваЬе у припреми за —вети и ¬елики —абор ѕравославне ÷ркве, коЉе су предузели патриЉарх ћосковски и целе –усиЉе  ирил и представници ћосковског патриЉархата у периоду после јрхиЉереЉског —абора –уске ѕравославне ÷ркве коЉи Ље одржан 2-3. фебруара 2016. године.

2. “реба одобрити предлоге –уске ѕравославне ÷ркве за уношеЬе исправки у нацрте докумената за —веправославни —абор Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї и ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савременом светуї, коЉи су формулисани на основу изражених мишЪеЬа архиЉереЉа, клирика, монаха и мирЉана.

3. “реба истаЮи да су на основу разматраЬа нацрта докумената —веправославног —абора од стране √рузиЉске, —рпске, Ѕугарске и √рчке ѕравославне ÷ркве, као и —ветог  инота —вете √оре јтон доставЪене битне исправке, коЉе се у многоме подудараЉу са предлозима –уске ѕравославне ÷ркве. »сте треба детаЪно размотрити ради постизаЬа општеправославног консензуса.

4. »маЉуЮи у виду да одлуке —веправославног —абора могу бити донете само на основу консензуса (ќдлука са —купа поглавара ѕравославних ѕомесних ÷ркава, коЉи Ље одржан 6-9. марта 2014. године, тачка 2.а), односно Љеднодушним изражаваЬем воЪе свих општепризнатих аутокефалних ѕравосалавних ÷ркава, треба истаЮи да уколико на —абору не буде учествовала Љедна од Ьих, то представЪа несавладиву препреку за одржаваЬе —ветог и ¬еликог —абора.

5. “реба констатовати да одлука —ветог —инода Ѕугарске ѕравославне ÷ркве од 1. Љуна 2016. године, постоЉеЮа неодреРеност у погледу могуЮности учествоваЬа јнтиохиЉског патриЉархата на —ветом и ¬еликом —абору, као и одсуство прелиминарног консензуса у вези с нацртом ѕравилника —абора и документа Ђ“аЉна брака и препреке за Ьуї значе да данас, кад су до планираног датума отвараЬа —абора преостале две недеЪе, постоЉе озбиЪни проблеми за чиЉе решаваЬе треба предузети хитно и општеправославно деловаЬа.

6. “реба сматрати да би излазак из настале ванредне ситуациЉе могло представЪати одржаваЬе хитног —веправославног предсаборског саветоваЬа ради разматраЬа настале ситуациЉе и проучаваЬа исправки саборских докумената коЉе су доставиле ѕомесне ѕравославне ÷ркве ради доношеЬа усаглашених предлога.

7. “реба признати да сазиваЬе оваквог саветоваЬа, имаЉуЮи у виду велики обим рада и важност покренутих питаЬа, мора бити обавЪено хитно, наЉкасниЉе до 10. Љуна ове године, како би на основу одлука коЉе на Ьему буду донете ѕравославне ÷ркве могле да даЉу своЉ суд о могуЮности одржаваЬа —веправославног —абора у планираном року.

8. Мегова —ветост патриЉарх ћосковски и целе –усиЉе  ирил одговараЉуЮи предлог треба да упути МеговоЉ —ветости  онстантинопоЪском патриЉарху ¬артоломеЉу.

9. √оре наведене предлоге –уске ѕравославне ÷ркве одмах треба доставити поглаварима ѕомесних ѕравославних ÷ркава.

—а руског ћарина “одиЮ

07 / 06 / 2016

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0