Srpska

Ђ»змене предсаборских докумената су сад практично немогуЮе, а нама Ље потребан делотворан саборї

Ћовчански митрополит √аврило Ље за портал ЂƒобротоЪубЪеї рекао нешто о томе због чега Ље —вети —инод Ѕугарске ѕравославне ÷ркве донео одлуку да не учествуЉе на —ветом и ¬еликом —абору ѕравославне ÷ркве на  риту уколико оваЉ —абор не буде одложен.

Ћовчански митрополит √аврило (ƒинев) Ћовчански митрополит √аврило (ƒинев)
††††

Ц ¬аше ¬исокопреосвештенство, ових дана се након доношеЬа одлуке —ветог —инода Ѕѕ÷ у медиЉима обЉавЪуЉу мишЪеЬа богослова као што су  алин £анакиЉев и ƒиЪан Ќиколчев, коЉи сматраЉу да Ље ова одлука Ђрадикалнаї и Ђнекоректнаї, зато што Ље могла бити донета Љош пре годину дана, а не у последЬем тренутку. ƒа ли Ље то заиста тако, ако су теме за —абор одабране у Љануару ове године и ако Ље пре свега две недеЪе одреРен распоред седеЬа учесника и посматрача, кад су постали познати и други детаЪи везани за —абор?

Ц Ќе бих рекао да Ље некоректна. Ќекоректна Ље друга ствар Ц то што смо позвани на —абор на коЉем Ље све веЮ унапред решено. ƒа, заиста, све до сад Ц до последЬег момента Ц нисмо одлучили да ли Юемо иЮи на —абор. јли сад Ље истина у сваком случаЉу Љасна. –азуме се, за то нисмо сазнали сад, али да се одлучимо на то... Ќисмо то учинили одмах.

»ма поЉединих питаЬа коЉа оваЉ —абор, коЉи се не сазива тако често, треба да реши додатно [поред питаЬа укЪучених у дневни ред]. Ќа пример, питаЬе календара. ƒа ли ѕравославна ÷рква може и даЪе да служи по два календара? јко се ово питаЬе не реши сад на —абору, кад Юе бити решено? Ќа ѕредсаборском саветоваЬу у ћоскви 1948. године Ље речено да свака ѕомесна ѕравославна ÷рква може да служи по новом или по старом календару (с тим да ѕасхалиЉа буде иста), али да на следеЮем —веправославном —абору, кад буде сазван, календар треба да буде унифициран. ≈во, сад се —абор сазива. ƒа ли, на пример, ово питаЬе може остати нерешено?  ад Юе бити решено? Ќенормално Ље да постоЉе два календара.

»ма и других питаЬа коЉа треба да буду решена на —абору. «а то смо заправо знали и раниЉе, нисмо сазнали сад, у последЬем тренутку. «атим Љош: имамо одлуку у вези с Љедним од докумената (премда се и на друге могу ставити примедбе) Ц Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї, у Ьему има много таквих ствари коЉе су апсолутно нетачне и неправославне.

ћожемо допутовати на —абор, али се на Ьему по усвоЉеном ѕравилнику —абора неЮе прихватати било какве исправке.

«ато што Ље ѕравилник такав да прво комисиЉа треба да одлучи да ли Юе тамо бити изнето оно што желимо као питаЬе за гласаЬе на —абору, и чак ако да ли Юе бити усвоЉено, ако —абор не гласа Љедногласно, а то значи да не може бити измеЬено.

ј шта то значи? ƒа су одреРени документ усвоЉиле комисиЉе, али комисиЉе нису —абор, Љер оне нису —абор. «а ѕравилник такоРе ниЉе гласао —абор, веЮ су гласали патриЉарси, а ни они нису —абор. » на краЉу краЉева неЮе моЮи да се унесе ниЉедна исправка, рецимо, у оваЉ документ, али ни у друге, зато што ни у Љедном случаЉу неЮе све ÷ркве Љедногласно гласати, ипак Юе бити неко ко Юе бити против.

ƒакле, идемо на —абор чиЉе су одлуке унапред донете.

ј зашто се то не узима у обзир? ѕа то Ље —абор, у питаЬу Ље озбиЪан рад!

 олико често се сазиваЉу сабори? ѕонекад пролазе стотине, па и хиЪаде година. —абор треба да реши питаЬа коЉа су заиста важна за ѕравославЪе.

» сад смо донели овакву одлуку. ћогли смо и пре да Ље донесемо, али то ниЉе било лако. Ќеки чак кажу да Ље велика храброст одлучити се на такву ствар... ¬идите да осим нас нема ниЉедне такве ÷ркве.

“ако Ље заиста одлучио —инод. Ћично Ља кад сам ишао на заседаЬе нисам знао да Юемо можда донети такву одлуку.

јли сам био сигуран у Љедно Ц да треба молити за одлагаЬе —абора како би ова питаЬа била дораРена и како би оваЉ —абор заиста имао великог ефекта.

«а мене —абор као такав треба да буде у стаЬу да донесе правилник за своЉе заседаЬе да се на Ьему гласа као свуда: кад се формира нова Ќародна скупштина [Ѕугарски парламент] нико им не даЉе готов дневни ред, сами ствараЉу правила. “о треба да реши —абор. —ад су то решили патриЉарси. ƒобро, али патриЉарси ипак нису —абор, —абор Ље много шире представништво.

—ве Ље то одлучено унапред. » зато смо решили да Юе бити добро да се —абор одложи како би спорна питаЬа могла бити регулисана. Ќаша жеЪа се састоЉи у томе да заиста на наЉбоЪи начин може бити решено све оно што се тиче ѕравославЪа. “ако да ниЉе важно то што смо одлучили у последЬем тренутку. ƒа, знали смо за те ствари.

ј што се тиче распореда седеЬа у сали Ц то Ље наЉмаЬи проблем, то Ље наЉмаЬи проблем!

 ад Ље реч великим средствима, о коЉима смо писали: кад би —абор заиста решавао врло озбиЪна питаЬа, нека ова средства буду утрошена на то, али сад Юемо отиЮи на —абор на коЉем Ље све веЮ унапред решено и дати за то преко пола милиона лева... “о Ље велики новац за Ѕугарску ѕравославну ÷ркву. ћи Юемо га дати, али ако будемо знали да ова манифестациЉа то завреРуЉе. «нате, чак ни не знамо колико Юе новца на то бити утрошено. Ќико нам не каже коначно колико Юе то да кошти, али Юе бити преко пола милиона Ц и ко зна колико Юе Љош коштати? ƒа ли Ље сад могуЮа таква ствар? Ќека причаЉу о чему треба да причаЉу. ƒа, заиста смо донели такву одлуку.

Ц јли наши митрполити су редовно учествовали на овим ѕредсаборним скуповима на коЉима се дискутовало о темама коЉе Юе бити разматране на овом —абору, исто као и о самом садржаЉу предсаборских докумената. «ашто се наши митрополити нису изЉаснили против ових докумената тада, него тек сад кад су документа веЮ потписана?

Ц «ато што Ље онаЉ ко Ље руководио заседаЬима комисиЉе, кад Ље неко хтео да унесе измене говорио: ЂЌемамо правилник за уношеЬе ових измена, на —инаксису патриЉараха нам Ље речено да уносимо само мале исправке.ї » они [митрополити] су Ц пошто ако се на овим комисиЉама неко не потпише, пропадаЉу Ц потписали, али су се надали да Юе ствари моЮи да се размотре на —абору. Ќа краЉу Ље —инаксис усвоЉио ѕравилник коЉи, као што сам вам рекао, - не дозвоЪава уношеЬе било каквих исправки на —абору.

Ќа краЉу добиЉамо следеЮе: оно што Ље на комисиЉама прихваЮено као компромис неЮе моЮи да се промени на —абору.

“о Ље оно што нису знали ни ови чланови комисиЉе. ћислили су: Ђƒобро, потписаЮемо због овога или онога да не би пропала седница Љедне комисиЉе, Љер Юе после бити —абор,ї - али ниЉе тако, Љер оно што Ље усвоЉено на комисиЉама, на —абору у суштини неЮе моЮи да се промени. “о Ље истина. ѕрочитаЉте о томе.  о хоЮе нека прочита. »стина Ље.

Ц ј да ли реакциЉа —ветог —инода има политичку ниЉансу? £ер, неки сад оптужуЉу ÷ркву за то да опет малтене служи извесним руским интересима и да поново подржава –уску ÷ркву.

Ц «ашто лажу? «ашто лажу? «ашто нико ниЉе рекао: –уска ÷рква Ље на јрхиЉереЉском сабору, коЉи Ље одржан почетком фебруара, усвоЉила све документе без примедаба. ћислим да су само четворица били против. Ѕугарска ÷рква 22. априла ниЉе усвоЉила Љедан од докумената, коЉи се наЉвише оспорава.  ога смо тада слушали? –уску ÷ркву? ” том случаЉу бисмо учинили исто [што и они]! ѕоступали смо по своЉоЉ савести. «ар се то може игнорисати? Ќетачно Ље написано, намерно желе... » саЉт Ђƒвери.бгї Ље писао: Ђруска политикаї. ј зашто раниЉе ниЉе писао да Ље оно што смо усвоЉили у ствари било против, да ниЉе било сазвучно, да се ниЉе слагало с руском одлуком?  ако смо тада одлучили? “о Ље веома важно!

ћи смо против Љедног документа коЉи у суштини може бити веома важан за —абор. ћожемо реЮи да смо сад ближи грчком ставу, зато што √рчка ÷рква такоРе не прихвата оваЉ документ. ј –уска ÷рква га прихвата, Љош увек ниЉе рекла да га не прихвата. —вета √ора јтон Ц такоРе смо с Ьом, и она Ље против овог документа. √рузиЉска ÷рква Ље против овог документа. ј други су га прихватили. — коЉом ÷рквом смо онда?

Ц јли поЉавило се писмо –уског патриЉарха ¬асеЪенском?

Ц ќбЉавЪиваЬе овог писма 1), управо на такав начин, тако да се сугерише мисао о руском утицаЉу на нашу одлуку Ље било намерно. ѕисмо се односи само на распоред седеЬа делегациЉа [у сали за заседаЬе —абора], а наш став има озбиЪниЉе основе. ” вези с распоредом седеЬа делегациЉа су нас веЮ следеЮег дана назвали из ¬асеЪенске патриЉаршиЉе и рекли да Ље веЮ све учиЬено како треба. ƒа Ље то разлог, отишли бисмо на —абор, Љер Ље то било исправЪено веЮ сутрадан. ќдлуку смо донели 1. Љуна, а 2. су нас назвали, главни секретар Ље разговарао телефоном наочиглед свих са секретаром ¬асеЪенског патриЉарха и рекао Ље да Ље распоред седеЬа делегациЉа веЮ регулисан онако као што су то желеле –уска ÷рква и друге ÷ркве.

ƒа Ље то разлог отишли бисмо на —абор. “о Ље за нас био мали, другостепени разлог, а главна су прва два: да има много важних тема коЉе су искЪучене са разматраЬа —абора и да идемо на —абор на коЉем Ље све унапред одлучено, немамо шта тамо да решавамо, Љер не може бити измена. ѕошто се измене не доносе консензусом [Љедногласно]. ≈во, замислите да се у ЌародноЉ скупштини гласа под условима консензуса, шта Юе одлучити? Ќишта. ”век Юе се наЮи неко ко Юе бити против Ц то Юе у принципу блокирати рад Ќародне скупштине.

≈то то Ље истина. «ашто лажу? “о нису глупи Ъуди. Ќека размисле и схвате да Ље то истина.

Ц Ўта наша ÷рква губи, а шта добиЉа због тога што не учествуЉе на —абору?

Ц Ќе могу да кажем. јко добиЉамо, добиЉамо за цело ѕравославЪе. ƒобиЉамо ако —абор буде одложен, зато што Юе бити боЪе припремЪен: како би ушле неке важне теме и био промеЬен правилник, како би питаЬа могла да се решаваЉу и на —абору, а не да их решаваЉу само комисиЉе. ј ако на —абору ништа не може да се промени Ц какав Ље то онда —абор? ѕостоЉи и други моменат Ц да све владике могу да гласаЉу; не да свака ÷рква има само Љедан глас, веЮ да буде онако као што се чинило на свим саборима. ƒо данас ниЉе било таквог сабора на коЉем би свака ѕомесна ÷рква имала само Љедан глас. —ви учесници треба да имаЉу могуЮност да изразе своЉе мишЪеЬе кад желе Ц и то Ље по правилима сабора. ≈то, то желимо, ништа друго. ј шта Юемо изгубити Ц не знам. јли знам шта добиЉамо.

митрополитом √аврилом (ƒинаЉевом)
разговарао Ље јнгел  арадаков
ѕревела с бугарског «инаида ѕеЉкова
—а руског ћарина “одиЮ

ƒобротоЪубЪе

07 / 06 / 2016

1) Ђѕисмо ћосковског патриЉарха  ирила патриЉарху ¬артоломеЉу (с паралелама у одлукама бугарског —ветог —инода)ї на бугарском Љезику в.: http://dveri.bg/w6uxd.
  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0