Srpska

ћинимална мера здравог разума

Ќа друштвеним мрежама се води дискусиЉа о тексту коЉи, по тврдЬи грчког саЉта ortodoxy.info преноси садржаЉ преговора коЉе су патриЉарси  ирил и ¬артоломеЉ водили у току посете патриЉарха  ирила »стамбулу.

††††

»ако се он назива „стенограмом“, у суштини се не ради о нечему што би се могло назвати записом или стенограмом Ц ради се о тексту коЉи Ље изложен као препричани стенограм. «ато заправо и ниЉе могуЮе коментарисати Ьегов садржаЉ Ц Љер се не може знати да ли Ље био измеЬен приликом лектуре и да ли Ље можда био измишЪен од почетка до краЉа.

ћеРутим, треба реЮи нешто о ЉедноЉ другоЉ ствари. Куди коЉи цитираЉу текст као оригинал очигледно полазе од тога да Ље то стварно процуриваЬе информациЉа из преговарачке собе. ћеРутим, преговорима у ‘анару присуствовао Ље врло узак круг лица Ц и извор процуриваЬа се може налазити само унутар овог круга. ќтворено говореЮи, до процуриваЬа Ље (уколико се оно десило) могло доЮи само уз дозволу патриЉарха ¬артоломеЉа.

ќдносно, Ъуди коЉи цитираЉу текст као оригинал сигурни су да Ље патриЉарх ¬артоломеЉ садржаЉ таЉних преговора обЉавио без пристанка друге стране. ѕотребна Ље извесна смелост да се тако нешто припише патриЉарху ¬артоломеЉу.

ѕостоЉи Љедна поЉава коЉа се зове етика. ќбЉавЪиваЬе садржаЉа важног поверЪивог разговора без сагласности свих учесника ниЉе морално. (ѕатриЉарх  ирил Ље након преговора истакао да то неЮе чинити без сагласности патриЉарха ¬артоломеЉа.)

ќдносно, у принципу, ви тако можете да поступите, али Ъуди (са разлогом) више неЮе водити с вама поверЪиве разговоре. —тупаЉуЮи у поверЪив разговор други човек вам указуЉе повереЬе, а обЉавЪиваЬе Ьеговог садржаЉа представЪа изневераваЬе повереЬа. ¬еЮина Ъуди изневераваЬе повереЬа сматра неморалним и потрудиЮе се да избегне поверЪиве разговоре с вама. “о су врло Љедноставне и елементарне ствари, коЉе Ъуди усваЉаЉу у пубертету.

 ад Ъуди воде поверЪиве разговоре они их не обЉавЪуЉу без сагласности друге стране. “о Ље минимална пристоЉност и способност за договараЬе коЉа Ље потребна и да би се човек запослио. » минимална мера здравог разума: стеЮи репутациЉу човека коЉи ниЉе у стаЬу да се придржава чак ни основних етичких правила Ц значи веома отежати своЉ друштвени живот.

„ак и окорели политичари обично не одаЉу садржаЉ преговора Ц зато што то нису последЬи преговори у Ьиховом животу, и убудуЮе треба да разговараЉу с Ъудима. ј ако се с вама не могу водити поверЪиви преговори Ц нико с вама неЮе ни преговарати.

ќдносно, Ъуди коЉи тврде да Ље стенограм веродостоЉан приписуЉу патриЉарху ¬артоломеЉу краЉЬе ниске етичке и пословне особине. —вашта се дешава на белом свету, можда веЮ до те мере „неста преподобних“ Ц али би било у извесноЉ мери преураЬено тврдити тако нешто.

»пак, има Ъуди коЉи полазе од тога да су процуреле информациЉе веродостоЉне и притом остаЉу ватрене присталице аутокефалности. ќдносно, желе да одведу украЉинску цркву под омофор човека коЉем (надаЉмо се, неосновано) приписуЉу врло неморалне и неразумне поступке.

“о Ље прилично чудно, зато што Ље ÷рква управо морална заЉедница, ако човек претендуЉе на глобално духовно воРство од Ьега се очекуЉе управо морално понашаЬе. ЌепринципиЉелни макиЉавелиста и пастир народа су у извесноЉ мери различите улоге.

— друге стране, поновиЮемо да политичари какве год да су Ьихове моралне особине, избегаваЉу да одаЉу садржаЉ поверЪивих преговора, зато што пословна етика ниЉе само питаЬе тога да ли сте добар човек или нисте, веЮ Ље питаЬе да ли Юе Ъуди следеЮи пут хтети с вама да разговараЉу.

ƒруги аргумент Ље да у –ускоЉ ѕравославноЉ ÷ркви има тако страшних Ъуди, да су то агенти  √Ѕ-а итд., и да се на Ъуде коЉи су толико страшни не могу применити обични морални захтеви. ѕоступак неприЉатеЪски према –усиЉи не може бити неморалан Ц он чак не може бити ни глуп или контрапродуктиван. ќн увек може изазивати само одобраваЬе.

ѕошто се ÷рква сматра Љедим од ослонаца –усиЉе, сви поступци усмерени против ÷ркве аутоматски се доживЪаваЉу као исправни.

ќд патриЉарха ¬артоломеЉа се не тражи ни мудрост, ни побожност, ни елементарна разумност Ц од Ьега се тражи само неприЉатеЪство према ћоскви. «ато му се радо приписуЉе отворено аморалан и глуп поступак Ц само да изгледа довоЪно неприЉатеЪски према ћосковскоЉ патриЉаршиЉи.

ќва етика ниЉе добра ни за изградЬу ÷ркве, ни за изградЬу државе Ц зато што Ьене присталице не могу имати ништа стваралачко. ј ми Юемо се, са своЉе стране, Љедноставно уздржати од суда о веродостоЉности наводног процуриваЬа информациЉа. »ако понашаЬе патриЉарха ¬артоломеЉа изазива велику жалост, немоЉмо мислити о Ьему тако лоше као што мисле присталице аутокефалности.

—а руског ћарина “одиЮ

11 / 10 / 2018

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0