Srpska

—аопштеЬе за Љавност ћитрополиЉе црногорско-приморске

††††

«ахтЉевамо и молимо престанак насиЪа и успоставЪаЬе цивилизовног односа са ÷рквом

”моЪавамо ¬ладу ÷рне √оре и Ќационално координационо тиЉело, коЉе Ље она формирала, да успоставе цивилизован однос са —рпском ѕравославном ÷рквом у овом времену великих друштвених искушеЬа по сваком питаЬу. ≈во има више од годину дана како се ÷рква на бруталан начин дискриминише и игнорише од стране црногорске власти, и то баш у периоду (од почетка прошле године Ц па све до данас) када наш народ и циЉело црногорско друштво потресаЉу велике и значаЉне теме: правно уреРеЬе односа државе са ÷рквама и вЉерским заЉедницама; свеопшта борба за боЪу и просперитетниЉу будуЮност граРана; борба против вируса чиЉе Ље ширеЬе у свиЉету регистровано као пандемиЉа, а коЉи Ље, ЅожиЉим допуштеЬем, дошао и до насЕ

«ванични и конструктивни састанци представника ¬ладе и —ѕ÷ догаРали су се, углавном на инициЉативу саме ÷ркве (изражену путем дописа или Љавним позивима или мирним, достоЉанственим молитвеним граРанским протестима) и било их Ље, нажалост, премало. ќ историЉи Љедностраног доношеЬа «акона о слободи вЉероисповЉести неЮемо овдЉе трошити риЉечи. ќ недостатку било какве ¬ладине инициЉативе да се, мимо тога, договарамо о узаЉамноЉ сарадЬи по питаЬу рЉешаваЬа разних друштвених проблема Ц излишно Ље и говорити. ƒовоЪно Ље реЮи да Ље ¬лада, своЉом непромишЪеном политиком и тактиком, довела до тога да Љедино —ѕ÷ од свих традиционалних ÷ркава и вЉерских заЉедница у ÷рноЉ √ори нема потписан уговор са државом о меРусобноЉ сарадЬи, све под изговором да се ниЉе регистровала, иако «акон из 1977. године то ниЉе ни тражио. ѕри томе, ¬лада до данас игнорише одлуку —ветог јрхиЉереЉског —абора —рпске ѕравославне ÷ркве од 26. маЉа 2006. године, коЉом Ље, поводом стицаЬа независности ÷рне √оре (21. маЉа), основан ≈пископски савЉет ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори са четири епископиЉе коЉе дЉелуЉу у данашЬим границама ÷рне √оре, на челу са јрхиепископом цетиЬским и ћитрополитом црногорско-приморским. “а одлука Ље званично уручена од овдашЬих епископа тадашЬем предсЉеднику ÷рне √оре господину ¬уЉановиЮу, као што Ље то потврдила ћитрополиЉа актом упуЮеним 2012. године тадашЬем министру унутрашЬих послова »вану ЅраЉовиЮу (садашЬем предсЉеднику —купштине). ќба документа представЪамо Љавности у прилогу уз ово саопштеЬе. » поред тога се свих ових година наша ÷рква дискриминаторски оптужуЉе за одбиЉаЬе приЉавЪиваЬа пред државом, што би примЉеном новог безаконог «акона произвело Ьену Љош изразитиЉу дискриминациЉу.

» коначно Ц епидемиЉа новог коронавируса! ќд самог почетка ове непогоде ÷рква Ље разумЉела озбиЪност ситуациЉе и моментално Ц са првим ¬ладиним мЉерама (коЉе се испрва ниЉесу тицали самих вЉерских обреда) Ц обуставила сва (броЉна и врло честа) окупЪаЬа вЉерникâ у своЉоЉ организациЉи. ѕривремено обуставЪаЬе литиЉа Ље мЉера коЉа Ље показала нашу максималну одговорност Ц иако, од самог почетка, ниЉе наишла на симпатиЉе великог броЉа граРана. ≈то Ц има много оних коЉи памте да вируса у ÷рноЉ √ори ниЉе ни било док су траЉале црквене литиЉе! ќ томе Ц толико.  о може, до краЉа и унаприЉед, ЅожиЉу воЪу знати?

јли од самог почетка смо нудили ¬лади оперативну и конкретну сарадЬу. Ќудили смо Ље као наЉброЉниЉа вЉерска институциЉа коЉа окупЪа наЉвеЮи броЉ граРана и чиЉи вЉерски обреди, самим тим, захтиЉеваЉу посебну организациЉу или бар Љасне и недвосмислене разлоге обуставе. ј Ьих ниЉесмо ни видЉели ни разумЉели у оним мЉерама коЉе изричито бране граРанима да се окупе у храму (чак и послиЉе завршеног богослужеЬа!), а дозвоЪаваЉу, тим истим граРанима, да се у близини тог истог храма, и у исто доба дана, окупе пред пиЪаром, банкоматом или на градилишту!

ќд почетка смо нудили своЉу помоЮ и помогли, колико смо могли, тамо гдЉе Ље црногорским болницама било наЉпотребниЉе. ЌиЉесмо обуставЪали рад наших народних кухиЬа у наЉвеЮим градовима ÷рне √оре него смо га додатно поЉачали. Ќаше молитве за престанак епидемиЉе су учестале Ц у свакоЉ градскоЉ и манастирскоЉ цркви. “ражили смо тЉешЬу сарадЬу са Ќ “, како бисмо се боЪе разумЉели и како не би било неспоразумâ на терену. Ќаше су риЉечи и предлози тешко допирали до ¬ладе и често бисмо остаЉали без одговора. £едан Љедини састанак са Ъекарима из Ќ “ имали смо Ц на нашу инициЉативу Ц уочи ¬аскрса, иако су вЉерски обреди били честа тема саопштеЬâ и коментарâ Ъуди из Ќ “.

ѕитамо се: чему толика Љедностраност? «ашто се ÷рква толико игнорише?  ако другачиЉе да покажемо да смо спремни на сарадЬу него овим што смо досад чинили? “реба ли секуларна држава да организуЉе црквену структуру Ц своЉу такозвану аутокефалну ÷ркву (Љединствен случаЉ у ≈вропи и свиЉету), на предлог предсЉедника државе, или да афирмише као ÷ркву познату минорну племенско-партиЉску групациЉу, па да се тек тада и тек тако прихвати испружена рука сарадЬе?

ѕосЪедЬи догаРаЉи испред ’рама у ѕодгорици, на ¬аскрс и ови од Ључе; привоРеЬе и саслушаваЬе ћитрополита у подгоричкоЉ станици полициЉе и код тужиоца на ÷етиЬу; свакодневна медиЉска хаЉка, препуна лажи против ѕравославне ÷ркве у новинама и на телевизиЉама и порталима блиским владиноЉ политици Ц Љесу све, само не исказиваЬе добре воЪе и толеранциЉе! ѕосЪедЬе риЉечи премиЉера да власт има проблеме ”само са —ѕ÷” док са другим вЉерским заЉедницама нема Ц додатно уносе конфузиЉу у све ово, оптужуЉуЮи ÷ркву да Ље против државе зато што не прихвата срамотну дискриминациЉу садашЬе власти!

«ато захтиЉевамо и молимо, по сто пута и без престанка, да се у односима државне власти и ÷ркве успоставе цивилизовани односи меРусобног уважаваЬа и сарадЬе. ” посЪедЬим мЉерама коЉе Ље Ќ “ обЉавило и коЉе ступаЉу на снагу данас, ни Љедном риЉечЉу се не помиЬе ÷рква ни вЉерски обреди Ц а нема шта од друштвених дЉелатности ниЉе поменуто! ѕитамо се: на шта то личи и чему то води? Ќаставку насиЪа над установом коЉа Ље уградила себе у биЮе ÷рне √оре? ”колико пак државна власт што приЉе не прихвати наше минималне захтЉеве у вези са промЉеном «акона о слободи вЉероисповиЉести, нама не преостаЉе ништа друго него да тражимо спас од тог насиЪа и дискриминациЉе, односно заштиту елементарних вЉерских и Ъудских права, од меРународних фактора.

»« ћ»“–ќѕќЋ»£≈ ÷–Ќќ√ќ–— ќ-ѕ–»ћќ–— ≈

ѕрилог 1: ќдлука —ветог јрхиЉереЉског —абора —ѕ÷ од 26. маЉа 2006. године, коЉом Ље основан ≈пископски савЉет ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори

—¬≈“» ј–’»£≈–≈£— » —јЅќ–
—–ѕ— ≈ ѕ–ј¬ќ—Ћј¬Ќ≈ ÷– ¬≈
ј—броЉ 95/зап.208
26/13. маЉа 2006. године
у Ѕеограду

—¬≈“ќћ ј–’»£≈–≈£— ќћ —»Ќќƒ”
—–ѕ— ≈ ѕ–ј¬ќ—Ћј¬Ќ≈ ÷– ¬≈
Ѕ ≈ ќ √ – ј ƒ

—вети архиЉереЉски сабор, у седници своЉоЉ под горЬим броЉем и датумом донео Ље ову одлуку:

“” име —вете, £единоcушне и ЌераздеЪиве “роЉице, сагласно саборном устроЉству £едне, —вете, —аборне и јпостопске ÷ркве ’ристове од апостолских времена до дана данашЬега, сходно 34. јпостолском правилу, а с циЪем да се не повреди и не изгуби “—лобода коЉу нам Ље дао своЉом крвЪу √оспод наш »сус ’ристос, ќслободилац свиЉу Ъуди,” и да се у живот ÷ркве не би “подвукла гордост светске власти” (8. канон “реЮег ¬асеЪенског —абора);

” духу очуваЬа Љединства ÷ркве и вековног поретка древне (1920. године васпоставЪене) ѕеЮке ѕатриЉаршиЉе, признатог и потврРеног стеченим правима и обичаЉима као и сагласношЮу свеукупне ѕравославне ÷ркве васеЪенске (ср. “омос ÷ариградске ѕатриЉаршиЉе, бр. 1148 од 19. фебруара 1922. године);

ѕоштуjуЮи углед ћитрополиЉе црногорске и Ьену историЉску улогу у животу ÷рне √оре, коЉа Ље поново стекла своЉу државност, као и шире;

–ади што успешниЉег оствариваЬа спасоносне мисиЉе ÷ркве, оваЉ —вети јрхиЉереЉски —абор одлучуЉе:

ѕравославну цркву у ÷рноЉ √ори сачиЬаваЉу ≈пархиЉе —рпске ѕравославне ÷ркве: ÷рногорско-приморска, ЅудимЪанско-никшиЮка, као и делови епархиЉа ћилешевске и «ахумско-херцеговачке.

≈пископи наведених епархиЉа сачиЬаваЉу ≈пископски —авет ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори, коЉи Юе се, под председништвом јрхиепископа цетиЬског (како гласи Ьегова стара титула) и ћитрополита црногорско-приморског, по потреби састаЉати ради саветоваЬа и доношеЬа одлука из Ьегове надлежности. £една од основних дужности ≈пископског —авета ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори Љесте да у сарадЬи са државом ÷рном √ором и Ьеним надлежним органима покрене и да помаже израду и доношеЬе «акона о положаЉу ѕравославне ÷ркве и различитих верских заЉедница у ÷рноЉ √ори; да предузме све потребне мере у циЪу заштите свеукупне духовне и материЉалне, покретне и непокретне имовине ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори, као и на доношеЬу «акона о реституциЉи национализоване и одузете црквене имовине после ƒругог светског рата. ќ своме раду ≈пископски —авет ѕравославне ÷ркве у ÷рноЉ √ори Ље дужан, сходно утемеЪеном канонском поретку, да извештава јрхиЉереЉски —абор.

Е

ќ предЬоЉ одлуци —ветог јрхиЉереЉског —абора част Ќам Ље известити —вети јрхиЉереЉски —инод, с молбом ради знаЬа и даЪег сходног поступка.

—ветом јрхиЉереЉском —иноду одани у ’ристу брат,

ѕредседник

—ветог јрхиЉереЉског —абора

ј≈ћ и ѕатриЉарх српски

+ ѕ ј ¬ Ћ ≈

ѕрилог 2: јкт ћитрополиЉе упуЮен 2012. године тадашЬем министру унутрашЬих послова »вану ЅраЉовиЮу (садашЬем предсЉеднику —купштине).

††††

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

06 / 05 / 2020

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0