Srpska

—аопштеЬе ƒекана ѕравославног богословског факултета

††††

—аопштеЬе ƒекана ѕравославног богословског факултета

” дневном листу „ƒанас“ (броЉ 8263, стр. 8), од 14. маЉа 2020. године, обЉавЪен Ље чланак под насловом „Ќикога не присиЪавамо да буде део ”ниверзитета“. ” оквиру овога текста цитиран Ље и део саопштеЬа коЉе Ље на седници —ената ”ниверзитета у Ѕеограду, одржаноЉ 13. маЉа 2020. године, изговорила госпоРа ректор проф. др »ванка ѕоповиЮ, а коЉе се односило на ѕравославни богословски факултет. ќтуда сматрамо легитимним и неопходним да, у своЉству декана ѕравославног богословског факултета ”ниверзитета у Ѕеограду, реагуЉемо у вези са изреченом информациЉом.

ƒакле, лично смо узели учешЮа у наведеноЉ седници —авета ”ниверзитета, ЉавЪаЉуЮи се за реч поводом поменуте теме, иако дискусиЉа у овом случаЉу ниЉе била предвиРена. –азлог нашег реаговаЬа, како том приликом, тако и у овом случаЉу, искЪучиво Ље утврРиваЬе и истицаЬе истине.

Ќаслов обЉавЪеног текста довоЪно говори за себе, али Ље истовремено могуЮе поставити следеЮе питаЬе: да ли Ље одлука о преиспитиваЬу статуса припадности ѕравославног богословског факултета ”ниверзитету у Ѕеограду у надлежности ректора, —ената или некога другог, чиЉе ингеренциЉе овде неко жели противзаконито да присвоЉи? јли, овога пута то неЮемо коментарисати.

»зЉава ректора проф. ѕоповиЮ Ље у основи контрадикторна. ѕрви део изЉаве ректора, према тексту чланка, гласи да Ље просветна инспекциЉа „непобитно утврдила да избор чланова —авета ѕЅ‘ ниЉе био у складу са важеЮим —татутом ‘акултета“. ” наредноЉ реченици парафразиране су Ьене речи на следеЮи начин: „... да извештаЉ просветне инспекциЉе Љош ниЉе закЪучен...“

” складу са тим, намеЮе се Љедноставан закЪучак Ц ако Ље нешто непобитно утврРено, шта ту Љош треба закЪучити. “акоРе, овом приликом могуЮе Ље поставити и следеЮе питаЬе: коЉа Ље, заправо, информациЉа тачна, прва или друга? ѕошто су различите, обе не могу истовремено бити тачне и истините. ќвде Ље очигледно реч о ствараЬу конфузиЉе везане за ситуациЉу на ѕравославном богословском факултету, само не знамо из ког разлога или шта стоЉи у позадини свега. ƒа ли Ље у питаЬу притисак на просветну инспекциЉу, коЉа Љош ниЉе завршила своЉ посао на ѕравославном богословском факултету прекинут због ванредног стаЬа, или свесно и намерно довоРеЬе у заблуду уважених чланова —ената коЉи треба да се изЉасне поводом верификациЉе мандата декана ѕравославног богословског факултета, по свему судеЮи у наредном периоду?

”право због тога и пре свега ради истине, огласили смо се на седници —ената, само што наша изЉава ниЉе верно пренета у наведеном чланку, веЮ потпуно произвоЪно. ¬еродостоЉност наше изЉаве могу потврдити и остали чланови —ената коЉи су учествовали у седници, а она Ље гласила: „’вала вам што се ово покренули. “акву информациЉу коЉу сте ¬и изнели, Ља немам од ћинистарства. ѕетог марта из ћинистарства просвете била Ље  омисиЉа коЉа Ље прегледала сву документациЉу и, према усменом сведочанству, све Ље ту било како Ље потребно. јли, због ових проблема у коЉима смо се нашли -  овида и ванредног стаЬа, ми таЉ «аписник никада нисмо добили. —ам таЉ процес коЉи траЉе месец дана, како Ље предвиРено за »нспекциЉу, ниЉе завршен, Љер Ље прекинут због ванредног стаЬа. “ако да смо ми и хтели да ових дана ово питаЬе поново покренемо са ћинистарством, али ¬ас молим, Љер Ље оваЉ рок, коЉи Ље веома кратак да бисмо ми то завршили, да се ипак ово питаЬе одложи бар до почетка Љуна да бисмо могли, ако заиста желимо, да га решимо на обострано задовоЪство. £ер, ми себе као Ѕогословски факултет видимо у оквирима универзитетске заЉеднице Ѕеограда и —рбиЉе.“

”з дубоко уважаваЬе ректора др »ванке ѕоповиЮ, ово нисмо могли да не приметимо и зато смо одлучили да то поделимо са ЉавношЮу, коЉа Ље веЮ упозната са дешаваЬима на ѕравославном богословском факултету у Ѕеограду. —матрамо да овакве изЉаве ректора не доприносе превазилажеЬу проблема на конструктиван и толерантан начин, како то госпоРа ѕоповиЮ заступа, а у суштини настоЉи да неистинама или непровереним информациЉама постигне неки други циЪ.

ѕриликом даваЬа оваквих и сличних изЉава у вези са осетЪивим темама треба бити прецизан и тачан, нарочито када Ље реч о некоме ко се обраЮа са тако одговорне позициЉе као што Ље место ректора ”ниверзитета и председаваЉуЮег седницом —ената.

ќсим тога, не треба занемарити и чиЬеницу да се оваквим изЉавама шаЪе негативна порука првенствено студентима, садашЬим и будуЮим, Љер се они тиме узнемируЉу и доводе у заблуду. —ледствено, они сами могу поставити логично питаЬе: шта Юе бити са Ьиховим даЪим студиЉама, а самим тим и Ьиховим статусом, дипломама и многим другим сегментима Ьихових академских права, односно проблемима коЉи произилазе из претходно реченога?

Ќовинар дневног листа „ƒанас“ очигледно се ниЉе потрудио да пажЪиво провери веродостоЉност исказа госпоРе ректора, што Ље могао учинити уз помоЮ више извора у складу са уобичаЉеним процесом истраживачког новинарства, како би Љавности предочио тачне и истините информациЉе. —тога и не треба да чуди заглавЪе овог новинског »звештаЉа, односно реченица коЉа претходи наслову и коЉом Ље наЉавЪен чланак, а коЉа гласи: „ѕросветна инспекциЉа утврдила да Ље —авет ѕравославног богословског факултета нелегално изабран, саопштено на седници —ената ”ниверзитета у Ѕеограду“, што Ље апсолутно неистинито и недобронамерно тврРеЬе. Et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos!

у Ѕеограду
15. маЉ 2020. године

проф. др «оран –анковиЮ
ƒекан ѕравославног богословског факултета

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

15 / 05 / 2020

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0