Srpska

—редЬовековни човек

††††

Ђ£а сам смешан човекї или ЂЉа сам човек из подземЪаї - тако се често изЉашЬава Љунак ƒостоЉевског представЪаЉуЮи се читаоцу. ѕримораваЉуЮи свог Љунака да говори о скривеним, али важним стварима, ƒостоЉевски се Ьеговим Љезиком обраЮао читаоцу-малограРанину коЉи се нипошто ниЉе сматрао Ђсмешнимї или човеком коЉи седи у подземЪу. „овек коЉи Ље читао ƒостоЉевског Ље, по своЉоЉ личноЉ процени, наЉвероватниЉе био озбиЪан и солидан. » седео Ље за столом у гостинскоЉ соби или на радном месту меРу важним папирима, а не у подземЪу. ћеРутим, читаЉуЮи пажЪиво густ текст пред собом, у извесноЉ фази Ље са чуРеЬем измеРу себе Ц солидног човека Ц и човека из подземЪа, морао наЮи извесне сродне црте. ћорао Ље схватити да Ље и он Ђсмешан човекї, премда на прсту има прстен, уштиркани оковратник му притиска подбрадак, а за столом га служи куЮна помоЮница. » нека Ље чак студент, коЉи саЬа о среЮи целог света; нека Ље банкар, коЉи саЬа о томе да сакупи сва богатства под своЉе окриЪе, свеЉедно Ље морао осетити: Ђ£а сам смешан човек.ї

ј Ља сам, ето, средЬовековни човек.  ако вам се свиРа таква изЉава? ƒа ли проналазите сродност с Ьом? ¬и, у чиЉем Яепу Ље iPhone, на столу компЉутер, а у дворишту Љапански аутомобил? ЂЌе, Ц реЮи Юе Ќеко. Ц £а сам човек модерне, па чак и постмодерне.ї Ђ«ашто да не? Ц успротивиЮе се ƒруги. Ц £едно ниЉе препрека за друго.ї — другим се слажем. £едно ниЉе препрека за друго, господо. Ќи  ороЪову, коЉи Ље слао ракете с Ъудима у орбиту, ниЉе сметао новчиЮ коЉи Ље увек приликом лансираЬа стискао у песници и коЉи му Ље (како Ље веровао) доносио среЮу. ћи, коЉи смо цивилизовани на електричноЉ светлости можемо бити сасвим праисториЉски у ноЮноЉ тами. јли, Ља нисам за несвесно дивЪаштво. £а сам за свестан свет унутрашЬег човека. » у потпуноЉ тами, и на светлости ≈дисонове сиЉалице, човек може свесно да носи у себи поЉмове коЉи су туРи епохи с оне стране прозора. Ќе модернистичке и не постмодернистичке поЉмове. Ђ»мпериЉаї, Ђ—редЬи векї, Ђ—трашни судї Ц нису ствари коЉих човек треба да се плаши и нису погрдне речи. » ако се лажне асоциЉациЉе као Ъуска скину с Љедноставних поЉмова, ми Юемо, даЮе Ѕог, наЮи привлачност у именима о коЉима су изречене многе лажи и блискост с Ђтрендовимаї коЉи нису модерни. —ад Юемо покушати да дешифруЉемо термин ЂсредЬовековниї.

* * *

Ќебеса за мене нису мртва. ∆ива су и дишу. ѕажЪиво слушаЉу гласова коЉи допиру са земЪе. ќтуда Ц с Ќеба Ц долази заслужена казна и милосрдни благослов. јвиони коЉи лете небом не утичу на ове ствари пошто уопште не лете оним небом одакле долазе казне и благослови.

ѕакао Ље за мене реалност. “есно му Ље у областима у коЉима се налази Ц ниЉе важно где Ље то у топографском смислу. ѕакао се избезобразио и жели да изаРе из области снова и кошмара у реалност како би живео овде и сад с правом на стварност. „овек на земЪи веЮ жели да буде становник ѕакла.

ѕакао и Ќебо ратуЉу. ѕакао жели да освоЉи «емЪу како би доказао Ќебу своЉу снагу, а ако буде имао среЮе Ц и да обЉави Ќебу рат на свим фронтовима. «емЪане коЉи су неповратно погинули ѕакао не рачуна. «емаЪска дела, прочитана с ове тачке гледишта, даЉу богату храну за размишЪаЬе.

ƒобро и зло стварно постоЉе. »спреплетени су као два рвача коЉа су се ухватила у коштац, али су реални. ѕонекад се зло дотеруЉе да изгледа Ђкао доброї, а добро Ље толико неупадЪиво да га Ъуди не примеЮуЉу. јли су они свеЉедно реални и никад се не мешаЉу до краЉа.

—мрт Ље чиЬеница, али се Ьоме ништа не завршава. ќна ниЉе самостална и служи Ѕогу, као што уопште све служи Ѕогу у средЬовековном поимаЬу. «агробни свет Ље подЉеднако стваран као Ђпредгробниї свет. ЌиЉедан свет ниЉе затворен, веЮ се сви меРусобно прожимаЉу и опште.

 ао центар у кругу, у свету царуЉе Ѕог. —ви они коЉи ћу служе, приближаваЉу се центру и истовремено Ц Љедни другима. —ви они коЉи се удаЪаваЉу од Мега, одлеЮу на перифериЉу и даЪе, под деЉством центрифугалне силе, - напоЪе из круга у паклену таму, где Ље Ђплач и шкргут зубаї.

≈во вам врло кратког списка средЬовековних мисли коЉе у човеку могу живети независно од тога да ли он у Яепу има или нема iPhone, а у дворишту Ц Љапански аутомобил. ƒа, умало да заборавим. —редЬовековни човек веруЉе (зна, осеЮа), да Ље сва земаЪска реалност попут комедиЉе (комедиЉа ниЉе зато што Ље много смешна, веЮ зато што има среЮан краЉ) и да Юе сва ова комедиЉа Љедном бити окончана. ћаске Юе бити скинуте, прЪавштина опрана, а злочинци ухваЮени. «рно Юе се одвоЉити од плеве и средЬовековни човек нипошто не жели да одлети далеко заЉедно с плевом коЉу односи ветар, веЮ жели да буде пшеница сакупЪена у Ќебеску ∆итницу.

* * *

»зложене мисли не спадаЉу у модерну, нити у постмодерну, за коЉе не постоЉи смисао, за коЉе Ље лепота релативна, истина илузорна, а морал користоЪубив. ћодерна Ље поглед на свет самоубице, а постмодерна Ц живот после живота. ј оно што Ље штурим речима раниЉе изложено, Ц средЬовековне мисли у свом класичном поимаЬу, у складу с коЉима човек може живети и мирне савести користити тоалет и авионом путовати на одмор. ќне Ц ове мисли Ц су изложене површно, онако као што се у хрестоматиЉи препричава Ђ–ат и мирї. јли, надам се да нисмо лагали.

ћоЉ предлог се састоЉи у томе да се свет модерне користи као намештаЉ у хотелу, да се не одбацуЉу фрижидери и виклери коЉе нуди, али да се у дубини срца живи у складу с Љедноставним средЬовековним смислом. ¬еруЉте ми, средЬовековни Ъуди нису досадни. ћеРу Ьима су, на пример, √огоЪ и ѕаскал. —ве велико и лепо чиме се можемо поносити, чиме се Ц узгред речено Ц човечанство и поноси, замишЪено Ље и измоЪено управо у средЬовековним келиЉама и радионицама. —редЬовековни поглед на свет чини човека вишедимензионалним, загонетним и морално одговорним, док га савремена гледишта чине сином случаЉа или маЉмуна, обитавалиштем глиста и напокон Ц храном црва. Ќа путу од породилишта до гроба савремени погледи на свет развезуЉу руке ЂслучаЉном човекуї и гураЉу га у све и свашта, пошто (дошаптаваЉу) нема ко да одговара за проживЪено.

Ђ£а сам средЬовековни човек.ї “о не звучи смешно и застарело. јко се човек замисли, то звучи поносниЉе него што Ље глупа писка: Ља сам савремен човек. ѕошто живим у овом времену, Ља сам нужно Ђсавремен човекї. ќ чему се ту може спорити и у чему Ље ту заслуга? ћеРутим, избор смисла и моралних приоритета остаЉе на мени и у овом избору Ља уопште не желим да будем савремен човек. »мам боЪе вариЉанте.  ао сасвим савремен човек недавно сам метроом дошао до Ѕоровицке капиЉе, стаЉао сам у савременом реду и потпуно савремено сам платио картицом карту. јли као веЮ сасвим средЬовековни човек ушао сам у  ремЪ и молио сам се код царског места, покраЉ £ермогеновог гроба и обилазио гробове кнежева у јрхангелскоЉ цркви. —ве у храмовима  ремЪа ми Ље било блиско као савременику Ьиховог пунокрвног живота. “ако, заправо, увек тежим да поступам: не спорим са стварношЮу коЉа жмирка у рекламама и облачи ме у синтетику, али се трудим да размишЪам и говорим полазеЮи од тога да (види горе): –аЉ и ѕакао Љесу стварност; живот се наставЪа иза гроба; светови се прожимаЉу и супарници су меРу собом; Ѕог царуЉе над светом са свом влашЮу и скривено. —кривено, односно не наочиглед свих, ради наше вере у Мега. ѕраведник Юе вером живети.

—редЬовековни судиЉа се боЉи Ќебеског —удиЉе; средЬовековни воЉник има и земаЪску ƒомовину и Ќебеско ÷арство; средЬовековни празник Ље заиста весео, а средЬовековни пост Ље заиста строг. » сами знате какви су савремени судиЉе, воЉници, празници и постови. «наЉте Љош и то да Ъуди примаЉу мито, постаЉу разбоЉници, развратници и лицемери због погледа на свет коЉи формира унутрашЬег човека. ƒок саме погледе на свет паметни и Љаки Ъуди бираЉу самостално, слаби и приглупи их упиЉаЉу некритички, као рекламу.

£акима и паметнима Ље упуЮен оваЉ Ђсмешни говор из подземЪаї.  ао Ћевша коЉи Ље молио да се пренесе цару да ≈нглез не чисти пушку опеком, и Ља молим да се савременицима пренесе: ЂЌемоЉте Љести ‘Whiskas’.ї

—а руског ћарина “одиЮ

03 / 01 / 2015

   оментари:

  2015-01-07
  21:40
  £аца:
  ’ристос се роди! Ќа многаЉа Ъета, оче јндреЉ! —ЉедиЬени с вековима, са вером у спасеЬе у вечности ÷арства небеског.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0