Srpska

ѕедофилиЉа Ље скривена смерница хомосексуализма

ЌиЉе могуЮе да не доРу саблазни,
али тешко ономе кроз кога долазе;
боЪе би му било да му се воденични камен обеси о врат,
и да га баце у море,
него да саблазни Љеднога од ових малих.

Ћк. 17: 1Ц2

††††

»з године у годину хомосексуалци Ђцивилизованогї света одржаваЉу у центрима великих западних градова параде, славеЮи своЉе Љадне победе Ц надираЬе фронта —одома и √оморе у саму срж друштва, коЉе се све маЬе и маЬе може назвати хришЮанским, а и оно само себе таквим не сматра.

ќве године румунски хомосексуалци су имали Љош Љедан повод за славЪе: нови  ривични законик, коЉи се тешко може назвати румунским, скривено Ље легализовао педофилиЉу, смаЬивши до 13 година узраст од коЉег сексуални злочини над малолетницима не подлежу казни. ќва мера ниЉе ништа друго до преЮутна сагласност с легализациЉом гигантских меРународних мрежа коЉе тргуЉу децом и за коЉе наша земЪа представЪа привлачну мету.

ƒеца, деца, деца... Ўта хомосексуалце брига за нашу децу?

” савременом свету, коЉи жуди за стицаЬем Ђвечне младостиї и Ђвечног животаї овде, на земЪи, ниЉедан узраст ниЉе тако драгоцен као младост; нико никоме не повлаРуЉе толико колико се повлаРуЉе пубертетлиЉи с Ьеговим жеЪама и на први поглед нема биЮа коЉе Ље заштиЮениЉе од детета.

ћеРутим, наЉновиЉи догаРаЉи сведоче о томе да данас нема раЬивиЉе групе Ъуди него што су деца и тинеЉЯери. Михове душе и тела као да су постали поЪе борбе за судбину овог света.

ƒок пут од легализациЉе абортуса до легализациЉе и подизаЬа на ниво норме научних експеримената с Ъудским ембрионима и нероРеном децом ниЉе био тако дуг и траЉао Ље свега неколико децениЉа (в. преглед у бр. 3 ЂFamilia Ortodoxăї), пут од легализациЉе до подизаЬа на ниво норме хомосексуализма до декриминилизациЉе и увоРеЬа у норму педофилиЉе смаЬуЉе се све бржим темпом.

Ќе само недавни догаРаЉи, веЮ и научна истраживаЬа, као и историЉа хомосексуалног покрета сведоче о томе да Ље оваЉ покрет од саме своЉе поЉаве као Љедну од тачака дневног реда истицао подршку педофилиЉе. ћоже се чак реЮи да Ље педофилиЉа наЉважниЉа компонента хомосексуалног покрета без коЉе он практично не би могао да се настави.

ј шта друго може да значи пропаганда хомосексуализма под параваном полног васпитаЬа у школама, почевши од наЉнежниЉег узраста, ако не развраЮаЬе дечЉих душа како би се касниЉе Ьихова тела претворила у олтаре содомске похоти? –азуме се, притом се истиче наЉдемократскиЉи изговор Ц борба против дискриминациЉе сексуалних маЬина, равноправност могуЮности и слобода савести! јли какав други смисао може имати хомосексуално васпитаЬе у школама ако не трагаЬе за следбеницима?

ѕреЮутна легализациЉа педофилиЉе

 ратак екскурс у историЉу хомосексуалног покрета и западних закона довоЪан Ље да би се видело оно што Ље тако брижЪиво покушавала да сакриЉе кампаЬа коЉу мас-медиЉи врше у одбрану хомосексуализма Ц то Ље управо подршка педофилиЉе.

—вуда на свету где Ље пропаганда хомосексуализма после ƒругог светског рата успела да наметне своЉ дневни ред, Љедан од главних захтева било Ље управо укидаЬе или смаЬеЬе година сексуалне сагласности 1) Ц то Ље заправо глави циЪ педофилских групациЉа коЉе су деловале и делуЉу под маском покрета за права хомосексуалаца. ќваЉ захтев Ље по правилу задовоЪен: у земЪама у коЉима су хомосексуалци стекли права узраст сексуалне сагласности са хомосексуалним односима Ље нагло смаЬен и сведен Ље, у принципу, на исти као и за хетеросексуалне везе.

„ешка. ƒо 1961. године хомосексуалне везе су овде биле забраЬене. Ќови  ривични законик коЉи Ље уведен исте године декриминализовао Ље хомосексуализам, али Ље одредио узраст сексуалне сагласности на 18 година. ћеРутим, 1990. године узраст сексуалне сагласности за хомосексуалце изЉедначен Ље са истом таквом сагласношЮу за хетеросексуаце и износи 15 година.

≈стониЉа. ƒо 1992. године законом су били забраЬени хомосексуални односи, али Ље након изласка земЪе из састава ———– хомосексуализам легализован, узраст сексуалне сагласности за хомосексуалце Ље одреРен на 16 година, а за хетеросексуалце на 14 година. ”зраст сексуалне сагласности изЉедначен Ље 2001. године: он сад за обе групе износи 14 година.

‘инска. «акон Ље забраЬивао хомосексуалне везе до 1971. године, кад су декриминализоване, а узраст сексуалне сагласности Ље одреРен на 18 година за хомосексуалце и 16 година за хетеросексуалце. «акон Ље 1998. године изЉедначио узраст сексуалне сагласности одредивши 16 година за лица обе категориЉе.

ћаРарска. ƒо 1961. године закон Ље забраЬивао хомосексуалне везе, али су оне те године декриминализоване и узраст сексуалне сагласности Ље установЪен на 20 година, да би потом био смаЬен на 18 година 1978. године. ”ставни суд Ље 2002. године одредио узраст сексуалне сагласности на 14 година за сва лица.

ЋетониЉа. ’омосексуалне везе су биле забраЬене до 1992. године, кад их Ље парламент легализовао и одредио узраст сексуалне сагласности на 18 година за хомосексуалце. «акон Ље 2001. године изЉедначио узраст хомосексуалне сагласности одредивши да износи 16 година за сва лица.

ЋитваниЉа. ќвде су хомосексуалне везе биле забраЬене до 1993. године кад су биле легализоване, а узраст сексуалне сагласности Ље одреРен као 17 година за хомосексуалце. «акон Ље 2004. године изЉедначио оваЉ узраст за све категориЉе лица Ц 14 година.

—рбиЉа. «акон Ље овде забраЬивао хомосексуалне везе до 1994. године кад су биле декриминализоване, а узраст сексуалне сагласности Ље одреРен као 18 година за хомосексуалце и 14 година за хетеросексуалце.  ривични законик Ље 2006. године одредио да Ље оваЉ узраст, независно од категориЉе лица, износи 14 година.

ЎпаниЉа. ”зраст сексуалне сагласности овде Љедан Ље од наЉнижих на свету: 1995. године одреРен Ље на 12 година, да би касниЉе, 1999. године био повеЮан на 13. година.

“акве су законодавне тенденциЉе и на  ипру, у —ловачкоЉ, —ловениЉи, ЎведскоЉ и ¬еликоЉ ЅританиЉи. 2)

—вуда где се уз помоЮ пропаганде шири хомосексуализам као сенка сустопице га прати педофилиЉа, упркос свим маркетиншким напорима хомосексуалног покрета да сакриЉе ову чиЬеницу Ц бар за извесно време.

” —јƒ Ље ѕредставнички дом усвоЉио закон Ц Ђпрогураої га Ље моЮни хомосексуални лоби Ц коЉи преЮутно либерализуЉе (декриминализуЉе) педофилиЉу. ќваЉ закон уводи казну за подстицаЬе на мржЬу према Ђсексуалним маЬинамаї и преЮутно, али намерно педофиле сврстава у Ђсексуалне маЬинеї. ћолбу представника странке републиканаца да педофили буду искЪучени из категориЉе сексуалних маЬина инициЉатори нацрта закона Ц ƒемократске партиЉе Ц одлучно су одбили. 3)

»ста преЮутна легализациЉе педофилиЉе десила се и у Ћисабонском споразуму Ц тексту коЉи претендуЉе на улогу ”става ≈вропе.

Ќапокон, представници хомосексуалаца у ”Ќ су наЉватрениЉи заштитници Ђсексуалних праваї деце. “реба посебно поменути ’оландиЉу, земЪу коЉа Ље хомосексуалцима дала наЉвеЮа права и у коЉоЉ делуЉе партиЉа педофила (коЉа Ље захваЪуЉуЮи демократским слободама добила право на обавЪаЬе делатности) и чак се издаЉе неколико педофилских листова.

” овоЉ земЪи су изузетно моЮну кампаЬу за признаваЬе Ђсексуалних праваї деце спроводиле управо хомосексуалне групациЉе Ц ”дружеЬе за интеграциЉу хомосексуализма —ќ—, 4) коЉе су издеЉствовале наЉнижи узраст сексуалне сагласности Ц 12 година. ќвде се деца легално могу силовати, Љер закон дозвоЪава односе измеРу одраслих и деца, уколико родитеЪи даЉу пристанак. 5)

≈во шта каже представник хомосексуалаца из —ќ—: ЂѕедофилиЉу треба сматрати Љедном од тачака дневног реда хомосексуалца, а узраст сексуалне сагласности треба да буде укинут. ѕризнаваЬе сличности измеРу хомосексуализма и педофилиЉе —ќ— Ље одраслим хомосексуалцима омогуЮило да буду осетЪивиЉи за еротске жеЪе млаРих чланова истог пола, проширивши на таЉ начин хомосексуални идентитет.ї 6)

 ао што видимо, сви подаци сведоче о томе да подржаваЉуЮи смаЬеЬе узраста у коЉем деца легално могу бити подвргнута сексуалном насиЪу покрет хомосексуалаца подржава управо педофилиЉу!

»страживаЬа показуЉу да дечаци коЉи су у детиЬству подвргнути сексуалном насиЪу од стране хомосексуалаца имаЉу наЉвеЮе шансе да постану хомосексуалци Ц и заиста, веЮина оних коЉи сексуално нападаЉу децу и сами су били подвргнути таквим нападима у детиЬству. 7)

’омосексуализам и педофилиЉа: таЉна историЉа

„иЬеницу да Ље педофилиЉа важна компонента покрета за права хомосексуалаца потврРуЉе присуство ”дружеЬа америчких педофила (NAMBLA) 8) у Ьему од самог почетка постоЉаЬа. “ако Ље Ђѕлатформа права хомосексуалацаї коЉу Ље 1972. године усвоЉила Ќационална (америчка) коалициЉа хомосексуалних организациЉа као Љедан од своЉих циЪева предвидела укидаЬе свих закона коЉи одреРуЉу узраст сексуалне сагласности.

ƒеЉвид “орстад, коЉи Ље истовремено представник покрета за права хомосексуалаца и NAMBLA тада Ље Љасно дефинисао циЪеве овог покрета: Ђ оначни циЪ покрета за либерализациЉу хомосексуализма Ље оствареЬе сексуалне слободе за све: не само Љеднака права за хомосексуалце и лезбеЉке, веЮ и слобода за сексуално самоизражаваЬе омладине и деце.ї 9)

NABMLA Ље увек имао представнике на хомосексуалним маршевима у —ЉедиЬеним ƒржавама. ќво удружеЬе Ље такоРе било активан члан ћеРународног удружеЬа лезбеЉки и хомосексуалаца (ILGA) 10) Ц невладине организациЉе коЉу су ”Ќ признале као представника хомосексуалних удружеЬа из целог света. ”Ќ су 1995. године под меРународним притиском биле приморане да искЪуче ILGA из своЉих редова управо зато што ниЉе хтео да се одрекне педофилских групациЉа. £едан од главних праваца ћеРународног удружеЬа лезбеЉки и хомосексуалаца била Ље и остаЉе пропаганда Ђсваке индивидуе, независно од година, да одреРуЉе и развиЉа сопствену сексуалност,ї - како сами тврде. 11)

ƒакле, главна органиазциЉа хомосексуалаца из целог света подржава педофилиЉу!

Ќе само то, издаЬа хомосексуалаца у —ЉедиЬеним ƒржавама измеРу осталог, пуна су чланака у подршку педофилиЉе као облика изражаваЬа ЂЪубавиї измеРу одраслих и малолетника. ј главне новине и часописи покрета хомосексуалаца Ц ЂAdvocateї, ЂEdgeї, ЂMetrolineї, ЂThe Guideї и ЂThe San Francisco Sentinelї - обЉавили су безброЉ чланака коЉима се подржава удружеЬе педофила NAMBLA и сексуално насиЪе над децом. 12)

Ђ∆урнал хомосексуализмаї (ЂJournal of Homosexualityї), главно академско издаЬе хомосексуалаца у —јƒ, издао Ље двоброЉ под називом Ђћушка близина меРу генерациЉамаї (науколики назив из коЉег покушаваЉу да сакриЉу педофилиЉу) у чиЉим чланцима се тврди да родитеЪи педофила, коЉи Ђволиї Ьихово дете (дечака) Ђне би требало да сматраЉу за супарника или конкурента, за грабЪивца Ьихове имовине, веЮ за партнера у васпитаЬу коЉег треба да примаЉу у своЉу куЮуї. 13)

јмерички часопис покрета хомосексуалаца ЂGuideї обЉавио Ље на своЉим страницама следеЮу тираду: Ђћожемо да се поносимо тиме што Ље покрет хомосексуалаца примио у своЉе редове неке од оних коЉи су се усудили да гласно кажу: деца су природно сексуална и заслужуЉу право да изражаваЉу своЉу сексуалност, с ким год да пожеле то да раде... “реба слушати своЉе пророке! Ќе треба да се плашимо да Юемо бити жигосани као педофили, треба поносно да изЉавимо да Ље секс добра ствар, укЪучуЉуЮи и дечЉи секс... ћорамо то учинити ради деце!ї 14)

»стовремено научна истраживаЬа само потврРуЉу сличност измеРу хомосексуализма и педофилиЉе. —татистика показуЉе да Ље удео хомосексуалаца-педофила коЉи насрЮу на дечке много веЮи од удела педофила коЉи су обузети супротним полом.

” контексту ових података чиЬеница да Ље пропаганда хомосексуализма све шире заступЪена у школама и да су у неким земЪама хомосексуалци добили право да усваЉаЉу децу, требало би да изазове изузетну забринутост због све веЮе опасности од насртаЉа хомосексуалаца на децу. » то штитеЮи се законом! £ер тако се практично легализуЉе педофилиЉа, а деца коЉа остаЉу без и наЉмаЬе подршке закона постаЉу лак плен трговаца живом робом у целом свету. » веЮ сад има све више сведочанства о томе да чланови неких хомосексуалних удружеЬа коЉе закон признаЉе, врше сексуалне нападе на децу.

Ќаучна истраживаЬа показуЉу да хомосексуализам ниЉе уроРен, као што то покушава да сугерише лажЪива хомосексуална пропаганда, веЮ представЪа испоЪаваЬе тешких психофизичких проблема и проблема у понашаЬу. 15)

—авремено друштво чини лицемерне поступке доносеЮи безброЉне законе о заштити деце од родитеЪских казни, од физичког кажЬаваЬа и тако даЪе, кришом протураЉуЮи Ђсексуално ослобоРеЬеї и Ђсексуална права децеї и de facto озакоЬуЉуЮи педофилиЉу.

 оловоРе овог масовног безакоЬа су веЮ изЉавЪивале да Юе педофилиЉа бити следеЮи циЪ у Ьиховом плану Ц плану уништеЬа човека као биЮа коЉе Ље створено по образу и подобиЉу ЅожиЉем. «ар одваЉаЬе деце од родитеЪа не може да допринесе претвараЬу деце у лак плен педофила, коЉи су спремни да их унесреЮе за цео живот?

» зар приликом доношеЬа мера за заштиту деце не би требало пре свега размислити о заштити породичног огЬишта коЉе нашоЉ деци пружа чврсту заштиту и о ватреном сЉедиЬеЬу у Ъубави супружника Ц мушкараца и жене, као што Ље то Ѕог желео и као што Ље првобитно створио?

—авремени човек Ље обузет страшЮу за убиством Ѕога Ц у себи и ван себе он покушава да уништи све што га подсеЮа на Ѕога у односима измеРу Ъуди и у друштву изврЮуЮи Мегове законе о обЉавЪуЉуЮи безакоЬе. —авремени човек Ц ето о чему се ради! Ц примио Ље у своЉе срце и за основу друштва златно теле Ц Ђтелесну похот и надменост живЪеЬаї (1 £н. 2: 16)!

„овеку су на избор дата два пута, пред Ьим су отворена два бездана: бездан Ъубави ЅожиЉе, коЉа Юе обрисати сваку сузу с наших очиЉу, ако смо тражили ’риста, ако смо ишли за Мим Меговим путем,  рсним путем и ако смо испуЬавали Мегове животворне заповести Ц или пак бездан пада од Меговог наЉслаРег лица у хаос одсуства смисла, Ђгде црв не умире и огаЬ се не гасиї (ћк. 9: 48), пошто смо постали обитавалиште Равола и Ьегових слугу.

„овек веЮ у овом животу креЮе путем коЉи води ка Љедном од бездана коЉе Ље избрао, тако да наше будуЮе стаЬе неЮе бити ништа друго до природан наставак овдашЬег стаЬа Ц онога што смо тражили, за чим смо ишли и шта смо волели. «ато Ђко чини неправду, нека чини Љош неправду; и ко Ље поган, нека се Љош погани; и ко Ље праведан, нека Љош чини правду; и коЉе свет нека се Љош свети. » ево Юу доЮи ускоро, и плата ћоЉа са мном, да дам свакоме по делима Ьеговимї (ќткр. 22: 11-12)

— румунског превео –одион Ўишков

Familia Ortodoxă. 26.06.2012.

[1] ”зраст сексуалне сагласности Ц у кривичном праву узраст од коЉег се човек сматра способним да дâ информативни пристанак за секс с другим лицем.

[2] ѕо подацима чл. ЂAges of consent in Europeї.

[3] ¬.: Traditionalvalues.org.

[4] —ќ— (SOS Homophobie) Ц ”дружеЬе за борбу против хомофобиЉе.

[5] ¬.: Frank V. York, Robert H. Knight. Homosexual Teens at Risk: Victims of ЂHomophobiaї or Self-Destructive Behavior? // Family Policy. Family Research Council, 1998. –. 5.

[6] ¬.: S. Baldwin. –. 278.

[7] ¬.: S. Baldwin. –. 278; T. Dailey. Homosexual Parenting: Placing Children at Risk // Family

Research Council, Issue No. 238. P. 1Ц8.

[8] NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) Ц —еверноамеричко удружеЬе мушких Ъубавника Ц организациЉа коЉа се залаже за заштиту педофилиЉе и педерастиЉе.

[9] Frank V. York, Robert H. Knight. Homosexual Teens at Risk. –. 3Ц4.

[10] ILGA Ц The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.

[11] S. Baldwin. –. 272Ц273.

[12] ¬.: »сто. –. 274.

[13] »сто.

[14] »сто.

[15] ¬.: »сто. –. 278Ц282; T. Dailey. Homosexual Parenting. –. 1Ц8.

—а руског ћарина “одиЮ

21 / 09 / 2015


   оментари:

  2015-11-17
  21:20
  ЅиЪана:
  ”тешка времена, кад има мало крштених душа, он тражи девственике (методе су мало грубе) да би сазнао колико има невиних душа.  ад год броЉи невине душе, такве немиле ствари се дешаваЉу.

  2015-09-26
  18:52
  Jelena:
  Postavite i oznaku za Fejsbuk da se ovaj tekst moe proiriti i na onim mestima na internetu gde obitava najvie neinformisanih i podlonih prozapadnoj propagandi.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0