Srpska

≈вропа и Ьене вредности

∆ивимо у доба рата Ц рата култура, вредности и вера. ∆ивимо у доба рата Ц невидЪивог, необЉавЪеног, и без обзира на то, правог. » наш живот Ље изузетно противречан: изгледа, што се више трудимо да слиЉемо наше културе, вредности и вере у Љедну Ђќду радостиї, тим очигледниЉе се у мирном току иза демонстративне савезничке фасаде испоЪаваЉу Ьихове меРусобне разлике.

 арта ≈вропе коЉу су 2011. године сачинили изопачеЬаци и коЉа одражава заштиту Ьихових права по 24 показатеЪа. «еленом боЉом су обоЉене земЪе с максималним режимом повоЪним за изопачеЬаке, а црвеном боЉом оне коЉе су у том смислу минимално повоЪне.  арта ≈вропе коЉу су 2011. године сачинили изопачеЬаци и коЉа одражава заштиту Ьихових права по 24 показатеЪа. «еленом боЉом су обоЉене земЪе с максималним режимом повоЪним за изопачеЬаке, а црвеном боЉом оне коЉе су у том смислу минимално повоЪне.
††††

ј да ли би и могло бити другачиЉе кад Ље истина прва ствар коЉу оставЪамо по страни приступаЉуЮи дискусиЉама? ” Љавним дебатама посебно, али и у друштву, у политици, па и у философиЉи, сугеришу нам да истину на извесно време треба да одложимо у страну како бисмо наводно могли да схватимо Љедни друге; како меРу нама не би биле наглашене разлике; да никога не увредимо; да... да... да... »з тога следи нова политичка коректност Ц оваЉ нови Љезик лажи; из тога следи ово мултикултурно европско друштво у коЉе може да уРе свака култура Ц под условом да у Ьега заправо не улази. ќно не може да се ствара другачиЉе осим на перманентом истериваЬу истине из свог окриЪа: зато што би само Ьено просто додаваЬе довело до уништеЬа принципа Ьеговог функционисаЬа Ц лажи.

” томе Ље суштина мултикултурне конструкциЉе, у томе Ље суштина и европске политичке конструкциЉе: можемо да прихватамо и да говоримо све, само не истину! ƒа ли можемо реЮи да су све религиЉе у праву и да све доводе до истине? ћожемо, и чак смо позвани да то учинимо! ƒа ли можемо да се ругамо ономе што Ље свето у име слободе? ћожемо и то нам се чак саветуЉе! ƒа ли можемо да кажемо да Ље абортус право жене и симбол Ьеног достоЉанства и слободе? “им пре! ƒа ли можемо да кажемо да Ље хомосексуализам нормалан стил живота, подЉеднако обичан као и сваки други? ћожемо, па чак и морамо то да учиимо Ц у супротном случаЉу ризикуЉемо да према нама буду примеЬене санкциЉе! ƒа ли можемо да кажемо да Ље Љедина вредност Ц хуманизам? ќ, да, чак Юемо добити похвалу ако то учинимо, - и само тако можемо да уРемо у европски клуб!

јли да ли притом можемо да кажемо да Ље хомосексуализам грех, да Љe абортус злочин коЉи вапиЉе ка небу, да Ље мултикултурализам празан звук, а да Ље темеЪ европске цивилизацие хришЮанство? Ќе, не и Љош Љедном не! ћожемо да поздравимо сваки морални или аморални систем и сваки стил живота, само не онаЉ коЉи учи да Ђгрех куца на врата, а ти га побеРуЉї 1) и Ђуклони се од зла и чини доброї 2)!

“емеЪ европске конструкциЉе Ље антихришЮанство Ц скривено или Љавно

≈во, на пример, новог нотеса с календаром за 2011/2012. школску годину, коЉи Ље ≈вропска комисиЉа издала прошле године за европске ученике и коЉи се бесплатно дели у школама на целом простору ≈вропске униЉе у око 3 милиона примерака. Ѕогато илустровани нотес садржи преглед празника неколико религиЉа истовремено Ц ЉудеЉске, муслиманске, хиндуистичке итд. Ц и наводи неке податке о Ьима; наведен Ље чак и ƒан ≈вропске униЉе Ц 9. маЉ. —амо што су Ђзаборавилиї да у Ьему помену хришЮаство и да у календар укЪуче или да у Ьему макар наведу било коЉи хришЮански празник Ц као да их уопште нема!  ао да се ≈вропа поЉавила на свету пре 200 година!

ќдмах Ље уследила реакциЉа ѕоЪске, »талиЉе и неколико француских посланика: они су осудили Ђагресивни атеизамї савезничких бирократа. ”згред речено, од наших, румунских европских посланика нисмо чули ни гласа Ц као да смо се на свету поЉавли 1859. године, а не много пре тога...

ѕремда Ље ≈вропска комисиЉа била принуРена да се извини преко свог одговорног комесара Пона ƒалиЉа, одбила Ље да повуче нотес из школа. 3)

ќвакав однос не чуди ако имамо у виду рат коЉи се води против помиЬаЬа хришЮанског наслеРа у основним текстовима ≈”: оваЉ савез Ље био замишЪен, створен и користи се против хришЮанског мишЪеЬа и морала. “о Ље истина коЉу сваки члан ≈вропског парламента, европски бирократа и европски комесар треба да усвоЉи ако жели да напредуЉе на лествици кариЉере и да постане члан европског клуба.

—ама реч Ђевропскиї - коЉа се наметЪиво понавЪа како би нам се ваЪано утувила у главу! Ц постала Ље синоним за антихришЮанство, коЉе се спроводи или методом преЮуткиваЬа (као што Ље случаЉ с нотесима ≈”) или отвореним супротставЪаЬем.

 ако се другачиЉе може окарактерисати отпор веЮине чланова ≈вропског парламента литванском нацрту закона коЉи Ље покушао да заштити децу и омладину од непристоЉних речи и хомосексуалне пропаганде? ≈вропски парламент Ље 19. Љануара усвоЉио резолуциЉу коЉу су донеле Ьегове социЉалистичка, еколошка, либерална и комунистичка група (такозвана Ђпинк ≈вропаї), у коЉоЉ Ље ЋитваниЉа добила прекор за покушаЉ осуде ЂЉавне пропаганде хомосексуализмаї у своЉоЉ жеЪи да заштити децу. 4)

Ќа ову забринутост литванске политичке елите Ђпинк ≈вропаї Ље одговорила другом забринутошЮу Ц због тога што се крши Ђслобода изражаваЬа и испоЪаваЬаї хомосексуалаца на парадама и у рекламама. ѕо мишЪеЬу чланова ≈вропског парламента ЂубудуЮе параде хомосексуалаца треба да буду дозвоЪене свуда, а деца треба да имаЉу слободан приступ информациЉама о хомосексуализмуї. 5)

Ќове европске вредности

Ђ“олерантностї, борба за пропаганду Ђгендерног идентитетаї и против дискриминациЉе по критериЉуму сексуалне ориЉентациЉе, против ЂтрансфобиЉеї и ЂхомофобиЉеї - све Ље то део пантона нових европских вредности, вредности коЉе се намеЮу уз помоЮ европских институциЉа и коЉе су унете у утемеЪивачке текстове ≈вропске униЉе. ћеРутим, у начину на коЉи се спроводе ове вредности очигледно се виде своЉства тоталитаризма. “о Ље борба против традиционалних представа, установа, васпитаЬа и морала коЉа се развиЉа у свим правцима.

”змимо, на пример, термин ЂхомофобиЉаї. ѕутем очигледне збрке у значеЬу речи homo (Ђчовекї) и хомосексуалац, хомосексуална пропаганда Ље успела да наметне друштву следеЮи софистички закЪучак: од сад па надаЪе свака критика на адресу хомосексуализма и Ьегове пропаганде тумачиЮе се као напад на човечанство.  ао што видимо, присутна Ље замена смисла термина и Ьихово поистовеЮиваЬе Ц и то пре свега термина коЉи су изузетно значаЉни за дефинисаЬе идентитета личности Ц како би се извршиле мутациЉе у менталитету и тако преиначили социЉални кодови.

√рупе маЬина, посебно оних чиЉи Ље дискурс идеолошки револуционаран, сад захваЪуЉуЮи овом извртаЬу представа о идентитету и заЉедништву Ц постаЉу признати представници човечанства. ќдстраЬиваЬе оних коЉи се противе овим мутациЉама, нарочито хришЮана, са државних дужности, а затим Ьихово искЪучиваЬе из друштва и на краЉу краЉева Ц из човечанства, подразумева се само по себи и постаЉе све очигледниЉе.

–еорганизациЉа друштва кроз сексуалну револуциЉу

ќву мутациЉу треба усадити у колективну свест и учврстити Ље у васпитаЬу. ¬аспитаЬе Ље наЉважниЉи инструмент сваке идеологиЉе, дакле, и ове нове идеологиЉе револуционарних промена Ъудске природе уз помоЮ сексуалности уопште и аномалне сексуалности посебно. £ош од маркиза де —ада и ‘ранцуске револуциЉе, а затим у систематизованиЉем облику, захваЪуЉуЮи ‘роЉду (у ≈вропи) и јлфреду  инсиЉу (у —јƒ) и напокон, сексуалноЉ револуциЉи из маЉа 1968. године, Ъудску природу неки су почели да дефинишу осврЮуЮи се на аномалну сексуалност. Ђ„овек Ље сопствени полни орган и то како се према Ьему односи,ї - ако одбацимо мреже речи коЉе се поставЪаЉу испред нас попут пароле Ђслобода и толерантностї, такво Ље гледаЬе на човека коЉе Ље ≈” усвоЉила и свуда жели да наметне.

 расноречива Ље чиЬеница да су Ъуди коЉи су донедавно носили заставу сексуалне револуциЉе, данас утицаЉни политичари ≈вропске униЉе. “ако се велика прашина подигла око случаЉа с предводником европских еколога ƒаниЉелом  он-Ѕендитом коЉи Ље 2001. године опутжен за педофилиЉу на основу признаЬа коЉе Ље 1975. године сам дао у кЬизи Ђ¬елики базарї.  он-Ѕендит овде описуЉе своЉе псеудосексуалне игре с децом, 6) не негираЉуЮи да Ље евентуално ишао и даЪе.

—едамдесетих година прошлог века после сексуалне револуциЉе цела ≈вропа, а посебно ‘ранцуска и Ќемачка, претворила се у арену сексуалних експеримената, коЉи су раниЉе били незамисливи. ƒруштвени дискурс Ље тада био много отворениЉи него сад; на пример, француски лист ЂLe Mondeї Ље на своЉим страницама давао простор писцима-педофилима и онима коЉи су покушавали да учине педофилиЉу дозвоЪеном. ” ЌемачкоЉ су покушали да спроведу сексуалну револуциЉу кроз низ дечЉих вртиЮа у коЉима не само да се деци причало о полним односима, веЮ су се они практично упражЬавали Ц или измеРу деце, или измеРу деце и одраслих! ѕокушали су чак да униште сексуалне табуе пропагираЉуЮи инцест измеРу родитеЪа и деце, - али су наишли на инстинктиван отпор родитеЪа коЉи су водили децу у ове вртиЮе. 7)

ћорална ограничеЬа коЉа традициЉа поставЪа сексуалности посматрана су као заштитни инструменти коЉи се примеЬуЉу у циЪу друштвене контроле, тако да Ље ослобаРаЬе од традициЉе и Ьених ограничеЬа Ц а то значи и ослобаРаЬе друштва од старог света Ц требало да се оствари кроз сексуално ослобоРеЬе. ќно што су неки покушали да учине 70-их година на груб и отворен начин, сад се чини много лукавиЉе, али систематичниЉе и тотално Ц уз помоЮ часова полног вспитаЬа и реторике коЉа непрекидно говори о слободи и толерантности.

—ексуална револуциЉа...

 ао увек, ¬елика ЅританиЉа представЪа авангарду овог покрета. ќвде Ље новим наставним планом предвиРено увоРеЬе хомосексуалних тема у све предмете наставног програма. ≈во како оваЉ проЉект предствЪа Lifesitenews.com: Ђ” програму Юе се садржати одреднице о хомосексуализму и транссексуалцима у оквиру часова математике, дизаЉна и технологиЉе, Љезика, географиЉе и природних наука. Ќа часовима Љезика ученици Юе се подстицати да користе лексику коЉу Ље створио хомосексуални политички лоби. ” оквиру часова природних наука ученици би могли да проучаваЉу животиЬске врсте код коЉих мужЉаци играЉу преовлаРуЉуЮу улогу у храЬеЬу младунаца као што су краЪевски пингвини и морски коЬици, а у разматраЬу би могли да се концентришу на ‘структурама различитих породица.’ Ќа часовима географиЉе ученици би могли да прате како Ље квартал  астро у —ан-‘ранциску из насеЪа у коЉем су живели ирски радници, претворен у први ‘квартал хомосексуалца’ на свету.ї

††††

«а часове математике Љедан од пропагандиста новог наставног плана ƒеЉвид ¬откинс препоручуЉе следеЮе: Ђ ад Ље пред тобом математички задатак, зашто да у Ьему наводиш хетеросексуалну породицу или девоЉчицу и дечака? «ашто не два дечака и две девоЉчице?ї » даЪе: ЂЌе постаЪа се проблем предаваЬа хомосекуализма, ради се о представама и о томе да се деци прикаже идеЉа да на свету постоЉе и други типови Ъуди.ї

—офизам ове последЬе опаске мора изазвати шок код сваког човека коЉи има здрав разум: приказивати деци овакве слике и идеЉе управо значи подстицати хомосексуализам, а навикавати децу на овакав нови поглед на свет значи формирати Ьегове следбеике или уништити и од малих ногу угушити сваку антихомосексуалну мисао и став! “о Ље типична метода сваке тоталитаристичке идеологиЉе, без обзира да ли Ље комунистичка, нацистичка или Ц ето Ље! Ц сексуална и хомосексуална...

— румунског превео –одион Ўишков

∆урнал ЂFamilia Ortodoxăї.

—а руског ћарина “одиЮ

23 / 09 / 2015

[1] –умунски превод текста 1 ћоЉс. 4: 7 (Ђ√рех Ље на вратима. ј воЪа Ље Ьегова под твоЉом влашЮу, и ти си му стариЉиї). Ц ѕримеч. прев. с румунског

[2] ѕс. 33: 15.

[3] ¬.: www.Europadiary.fr

[4] ¬.: http://www.za-zhizn.ru/node/240, а такоРе: http://www.lifesitenews.com/news/european-parliament-attacks-lithuanian-law-curbing-homosexualist-propaganda.

[5] —м.: www.Brusselsjournal.com22 €нвар€ 2011 г.

[6]  —едамдесетих година ’’ века  он-Ѕендит, Љедан од лидера сексуалне револуциЉе 1968. године радио Ље као васпитач у дечЉем вртиЮуЦ ѕримеч. прев. с румунског

[7] ¬. Der Spiegel. 2010. 2. Љул.

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0