Srpska

÷ентрално тело за довршеЬе —помен-храма —ветог —аве

††††

–едовно годишЬе заседаЬе ÷ентралног тела за довршеЬе —помен-храма —ветог —аве на ¬рачару одржано Ље 21. маЉа 2016. године у ѕарохиЉском дому —помен-храма са почетком у 11 часова, после чега Ље служен парастос ктиторима и приложницима заветног храма српског народа.

»звештаЉ о активностима на опремаЬу храма —ветог —аве на ¬рачару мозаиком за период маЉ 2015/маЉ 2016. поднели су, од стране —ветог јрхиЉереЉског —инода —рпске ѕравославне ÷ркве именовани: ¬исокопреосвеЮени ћитрополит црногорско-приморски г. јмфилохиЉе и проф. др ¬оЉислав ћиловановиЮ, протонеимар ’рама —ветог —аве.

√одине 2019. навршава се 800 година аутокефалности —рпске ÷ркве па Ље 2019. година од посебног значаЉа за наш народ и за храм —ветог —аве. «аЉеднички циЪ српске и руске стране Ље да се по ѕроЉектном задатку—ветог јрхиЉереЉског —инода за ликовно опремаЬе мозаичких композициЉа у храму —ветог —аве на ¬рачару изради прва етапа мозаика за унутрашЬу декорациЉу храма —ветог —аве:

 • прва целина прве етапе - купола и поткуполна галериЉа укЪучиво и део макете коЉи се односи на куполу и подкуполну галериЉу,
 • друга целина прве етапе - олтарски простор укЪучиво и део макете коЉи се односи на олтарски простор.

–адове Юе реализовати и финансирати руска страна.

” складу са одлуком —ветог јрхиЉереЉског —абора, —вети јрхиЉереЉски —инод —рпске ѕравославне ÷ркве покренуо Ље активности на прилагоРаваЬу подложних површина технолошким захтевима реализациЉе уметничких композициЉа на коЉима Юе се изводити мозаици. ” овом смислу су започете активности на изради радне платформе и радне скеле за припрему површина и мозаичарске радове у куполи. ћонтажа платформе биЮе завршена пре краЉа маЉа, а потом треба да почну радови ѕрипреме и обраде зидних површина за израду мозаика.

††††

–уска јкадемиЉа ”метности ради макету куполе у – 1:10, у коЉу се уписуЉе ликовни садржаЉ куполе и поткуполне галериЉе, коЉи Ље условЪен задаткомѕроЉектни задатак за ликовно опремаЬе мозаичких композициЉа у ’раму —ветог —аве на ¬рачару и усаглашено са свим учесницима. ќчекуЉе се да Юе почетком Љуна бити завршено. “им –уске јкадемиЉе ”метности Ље дефинисао коЉи Юе се везивни материЉал користити за поставЪаЬе мозаика, а он диктира материЉале за подлогу као и материЉале обраду површина.

ѕодсеЮамо да Ље 14. марта 2016. године одржан састанак √лавног одбора ƒруштва за подизаЬе ’рама, коме председава председник –епублике —рбиЉе г. “омислав ЌиколиЮ. ѕоред чланова √лавног одбора, седници су присуствовали и г.  ирил  равченко - генерални директор компаниЉе Ќ»—, г. £евгениЉ  удинов - заменик генералног директора Ќ»—-а, г. јлександар ƒибаЪ - члан ”правног одбора компаниЉе √аспором Мефт, и г. јлександар –аРаков - заменик руководиоца –уске федералне агенциЉе за питаЬа «аЉеднице Ќезависних ƒржава, сународника у иностранству и за меРународну хуманитарну сарадЬу (–оссотрудничество).

 онстатовано Ље да се активности на реализациЉи одвиЉаЉу по плану коЉи су договорили председник ѕутин и председник ЌиколиЮ.

ѕотписаним ѕротоколом измеРу ћинистарства споЪних послова –епублике —рбиЉе и ћинистарства културе –уске ‘едерациЉе о руском учешЮу у изради унутрашЬег украшаваЬа храма —ветог —аве у Ѕеограду, —вети јрхиЉереЉски —абор преко —ветог јрхиЉереЉског —инода Ље властан и треба да одреди састав —тручног тела за ”метничко Ц теолошки надзор и —тручног тела за стручно- технички надзор и евидентираЬе обима реализациЉе и исплате радова.

—таЬе радова

–адна платформа на коти +42,9 m, цевне модуларне скеле од коте +42.9 m до +59.08 m и радне платформе на коти +59.08 m у ’раму —ветог —аве. «а потребе израде мозаика на централноЉ куполи храма —ветог —аве ураРено Ље проЉектно решеЬе челичне конструкциЉе коЉе омогуЮава извоРеЬе ових радова уз несметано коришЮеЬе унутрашЬег простора ’рама.  ота израде мозаика креЮе од коте +52,50 m па све до централног врха куполе (кота +64,85 m). Ќеприступачност површине, велика висина и планирани дужи временски период израде мозаика, условили су потребу за формираЬем наменске конструкциЉе коЉа Юе омогуЮити ове радове. “ехнологиЉа израде мозаика коЉа се овде планира подразумева израду сегмента мозаика на месту где су услови за рад комфорниЉи и сигурниЉи, а затим Ьихово спаЉаЬе на лицу места у уметничку целину. “ехнички аспект радова Ље приказао √лавни инжеЬер градЬе дипл. инж ¬ладета ћатовиЮ.

ѕрипрема радне површине куполе за поставЪаЬе мозаика

 упола и подкуполна галериЉа храма —ветог —аве на коЉима предстоЉи израда мозаика су бетонске. Ѕетон Ље идеална подлога за мозаик. ѕре израде мозаика неопходно Ље припремити односно обрадити подлоге на коЉима се изводи мозаик, што подразумева довоРеЬе површина у стаЬе подобно за израду мозаика тЉ. прилагоРаваЬе технолошким захтевима реализациЉе мозаичких композициЉа, укЪучиво машинско и ручно чишЮеЬе, праЬе и пескираЬе, физичко уклаЬаЬе интрузиЉа и хемиЉску неутрализациЉу природних и технолошки агресивних супстанци из основне подлоге. “ехнички аспект радова Ље приказао √лавни инжеЬер градЬе дипл. инж ¬ладета ћатовиЮ.

††††

ƒинамика реализациЉе изградЬе улице Ѕоре —танковиЮа

ƒана 9. маЉа 2016. године ƒирекциЉа за граРевинско земЪиште и изградЬу Ѕеограда £.ѕ. —ектор за програм и припрему доставила Ље динамику реализациЉе изградЬе улице Ѕоре —танковиЮа. ”радиЮе се друга фаза коЉа подразумева завршетак кружног платоа порте иза олтарске апсиде и изградиЮе се улица Ѕоре —танковиЮа од —тоЉана ѕротиЮа до  атаниЮеве, на позициЉи коЉу Ље предвидео ѕƒ– ¬рачарског платоа. –азлог због чега то до сада ниЉе ураРено су били нерешени имовински односи.

††††

” наставку излагаЬа Ље проф. др ¬оЉислав ћиловановиЮ дипл. инж, протонеимар ’рама —ветог —аве приказао како следи:

 • ¬ажниЉи догаРаЉи у храму —ветог —аве на ¬рачару у периоду од маЉа 2015. до маЉа 2016. године
 • ѕрограм, предмер и предрачун преосталих радова до завршетка храма —ветог —аве на ¬рачару

»звештаЉ о градЬи ’рама испод коте 0,00 за период маЉ 2015/маЉ 2016. поднео Ље, по овлашЮеЬу Мегове —ветости ѕатриЉарха српског г. »ринеЉа, Ракон ћирослав ЌиколиЮ, дипл. инж арх. - главни архитекта храма —ветог —аве. ” »звештаЉу Ље изнето:

 • изведене су ограде од ѕрилепског мермера сивец високе прве класе и поставЪене су око 4 степенишна силаза у крипту ’рама на коти 0.00;
 • изведен je под у крипти патриЉараха. ”купна површина пода износи 105m2;
 • поставЪено Ље 8 масивних монолитних надгробних плоча од мермера сивеца високе прве класе;††
 • у северном и Љужном пролазу према крипти патриЉараха изведена Ље облога бочних зидова мермером;
 • на споЉу зидова и свода таванице поставЪен Ље масиван профилисан архитравни венац;
 • преко венца уграРене су сакривене лед диодне траке коЉе осветЪаваЉу осликане сводове у пролазима;
 • завршена Ље израда декоративне камене пластике на зидовима у новоЉ крипти патриЉараха са парапетима испод зидних ниша;
 • изведено Ље 9 поЪа са профилисаним луковима укупне површине 90.0м2;
 • санирани су зидови и сводови у староЉ крипти патриЉараха и припремЪени су за осликаваЬе;
 • завршено Ље малтерисаЬе и глетоваЬе зидова и сводова лучног степенишног пролаза коЉе повезуЉе крипту патриЉараха са олтарским простором на коти 0.00;
 • припремЪене су све површине за осликаваЬе у великоЉ крипти;
 • уговорено Ље осликаваЬе „ал-секо'' техником свих зидних ниша у великоЉ крипти, као и сводова и зидова у северном и Љужном бочном пролазу према крипти патриЉараха. ѕовршина уговореног осликаваЬа износи 475,0м2;
 • у крипти Ље поставЪен централни полиЉелеЉ са хоросом од ливене бронзе, два полиЉелеЉа средЬе величине и 16 малих полиЉелеЉа. ” крипти патриЉараха монтирано Ље осам малих полиЉелеЉа са хоросима;
 • поставЪена Ље лед расвета на капителима стубова;
 • изведени су уметнички радови у ливеноЉ бронзи;
 • монтиран Ље дизел електрични агрегат снаге 164 кв;
 • изведена Ље комплетна против пожарна инсталациЉа у крипти храма.

††††

—ви извештаЉи су прихваЮени уз комплименте. ѕосебно Ље истакнуто заЉедништво и комплементаран рад свих ангажованих на градЬи ’рама.

††††

††††

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

22 / 05 / 2016

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0